USC » Research » Notices
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
News
CONVOCATORIA FECYT 2022
CONVOCATORIA FECYT 2022
Published: 01/12/2022

Hoxe publícouse no BOE o Anuncio do procedemento concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación (FECYT).

Enlace ao BOE https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37770.pdf

Categorías de proxectos:

a. Proxectos de comunicación social de ciencia e tecnoloxía.
b. Programa anual de actividades UCC+I.
c. Feiras científicas.
d. Proxectos singulares:
1. Ciencia cidadá
2. Cultura da innovación
3. Arte, ciencia e tecnoloxía.

As axudas concederanse ata unha contía máxima do sesenta por cento do Custo total das actuacións obxecto da solicitude presentada cun límite de 150.000 euros por solicitude presentada.

Sexto. Prazo:

- O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 5 decembro de 2022 e rematará o 26 de xaneiro de 2023, ás 13:00 h. península española).
- O prazo para facer definitivas as solicitudes presentadas polo responsable da actuación rematará o 25 de xaneiro de 2023 ás 13.00 horas (hora peninsular castelán). Unha vez que a solicitude sexa firme polo responsable da actuación, os documentos asinaranse electronicamente polo representante legal da entidade solicitante.

PRAZO INTERNO: co obxecto de asegurar a firma do Representante Legal en sede electrónica, establécese un prazo interno ata o 20 de xaneiro.


<< Other notices

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact