USC » Investigación » Directorio
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Directorio da Vicerreitoría de Investigación e Innovación


VICERREITORÍA
Enderezo
Rexistro Auxiliar
Persoal de Dirección

ÁREA DE XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN
Enderezo
Dirección
Subárea de Convocatorias e Programas de Recursos Humanos
Subárea Económica
Xestión de Información
Conserxería - ATI

ÁREA DE PROMOCIÓN E PROXECTOS INTERNACIONAIS
Enderezo
Dirección
Subárea de Promoción
Subárea de Proxectos Internacionais

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO
Enderezo
Dirección
Unidade de Apoio da AVTE
Técnicos da AVTE

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN DA USC
Enderezo
Dirección
Facturación
Técnico de apoio á investigaciónVICERREITORÍA

ENDEREZO

Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Edificio CACTUS
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
A Coruña

Delegación Campus de Lugo
Edificio CACTUS Lugo
27002 LUGO

Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

REXISTRO AUXILIAR

Unicamente válido para trámites coa Vicerreitoría de Investigación e Innovación
Horario: de luns a venres de 9:00 - 14:00

Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

PERSOAL DE DIRECCIÓN

Vicerreitor de Investigación e Innovación
Sr. Vicente Pérez Muñuzuri
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.gal

Secretaria Vicerreitor
Mª Sonia Abelenda Pensado
Tel. 881 811 002
Email: vr.investigacion@usc.es

ÁREA DE XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN

ENDEREZO


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECCIÓN

Xefa de Área
Maruxa Casal Reyes
Tel. 881 811 313
Email: maruxa.casal@usc.es

SUBÁREA DE CONVOCATORIAS E PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS

Xefe de Subárea
Manuel Boquete Botana
Tel. 881 816 215
Email: manuel.boquete@usc.es

Xefe de sección de Recursos Humanos de I+D
David Martínez Martín
Tel. 881 816 213
Email: david.martinez@usc.es

Xefe de sección de convocatorias e programas de I+D
Javier López Gómez
Tel. 881 816 216
Email: javier.lopez@usc.es

Xefa de negociado de convocatorias e programas de I+D
Yolanda Yáñez Díaz
Tel. 881 816 217
Email: yolanda.yanez@usc.es

Xefa de Negociado de Selección
María de los Ángeles Pardal Campaña
Tel. 881 816 234
Email: mariadelosangeles.pardal@usc.es

Auxiliar
Raquel Sánchez Suárez
Tel. 881 816 201
Email: cittinfo@usc.gal

Auxiliar
Puri Franjo Rodríguez
Tel. 881 816 254
Email: purificacion.franjo@usc.es

Auxiliar
Mª José Enriquez Luces
Tel. 881 816 265
Email: mariajose.enriquez@usc.es

Auxiliar
Jesus Esmorís Martínez
Tel. 881 816 252
Email: jesus.esmoris@usc.es

Auxiliar
Vicente Pena Gómez
Tel. 881 816 211
Email: vicente.pena.gomez@usc.gal

Auxiliar
Mª Carmen Fernández Gil
Tel. 881 816 253
Email: mariacarme.fernandez@usc.es

Auxiliar
Ana Belén Corral Lamela
Tel. 881 816 250
Email: anabelen.corral.lamela@usc.es

Auxiliar
Ana Belén Vázquez Fidalgo
Tel. 881 816 258
Email: anabelen.vazquez@usc.es

SUBÁREA ECONÓMICA

Xefe de Subárea
José Ramón Basante Barbazán
Tel. 881 816 220
Email: joseramon.basante@usc.es

Xefe de Sección de Xustificación de Actividades de I+D Xustificación
Jacobo Manuel González Fernández
Tel. 881 816 221
Email: jacobomanuel.gonzalez@usc.es

Xefa de Sección de Xestión Económica
Lourdes Calvo Vieito
Tel. 881 816 219
Email: lourdes.calvo@usc.es

Xefa de Negociado de Xestión Económica
Emilia Canosa Suárez
Tel. 881 816 219
Email: emilia.canosa.suarez@usc.gal

Xefe de Negociado de Xustificación de Recursos Humanos de I+D
Juan Carlos Araujo Cereijo
Tel. 881 816 206
Email: juancarlos.araujo@usc.es

Xefa de Negociado de Xustificación de Actividades de I+D
Berta Lago López
Tel. 881 816 239
Email: berta.lago@usc.es

Auxiliar
Carmen Cao López
Tel. 881 816 260
Email: carmen.cao@usc.es

Auxiliar
Carlos Xavier Pena Caamaño
Tel. 881 816 207
Email: carlosxavier.pena@usc.es

Auxiliar
Marina Castro Lama
Tel. 881 816 280
Email: marina.castro@usc.es

Técnica
Eva Gómez Diago
Tel. 881 816 276
Email: eva.gomez@usc.es

Técnico
Xoán González Dafonte
Tel. 881 816 222
Email: xoan.gonzalez.dafonte@usc.es

Técnica de Xestión
Ana Torreiro Taboada
Tel. 881 816 279
Email: ana.torreiro@usc.es

Responable de Asuntos Económicos
Elisa Pita Caínzos
Tel. 881 816 214
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

Auxiliar
Laura María García García
Tel. 881 812 861
Email: investigacion.asuntoseconomicos@usc.gal

XESTIÓN DE INFORMACIÓN

Técnico
Santiago Rodríguez Fernández
Tel. 881 816 243
Email: santiago.rodriguez@usc.es

Auxiliar Técnico Informático
Juan José Pampillón Dávila
Tel. 881 816 225
Email: juanjose.pampillon@usc.es

CONSERXERÍA - ATI

Conserxería
Celia Pinaque Parrado
Tel. 881 816 247 / 677 948 936
Email: celia.pinaque@usc.es

ÁREA DE PROMOCIÓN E PROXECTOS INTERNACIONAIS

ENDEREZO


Edificio CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 201
fax. 881 816 203
Email: cittinfo@usc.gal


Edificio CACTUS Lugo - Campus Universitario
27002 Lugo
Tel. Información Xeral: 982 816 201
fax. 22853 / 982 285917
Email: cittinfo@usc.gal

DIRECCIÓN

Director
Emilio M. Martínez Rivas
Tel. 881 816 202
Email: emilio.martinez.rivas@usc.es

SUBÁREA DE PROMOCIÓN

Responsable de Subárea
Eva Fabeiro Buceta
Tel. 881 816 208
Email: eva.fabeiro@usc.es

Auxiliar
Manuel Martínez Rodríguez
Tel. 881 816 249
Email: manuel.martinez@usc.es

Técnica
María Montero Fernández
Tel. 881 816 277
Email: maria.montero.fernandez@usc.es

Técnica
Laura Martínez Rey
Tel. 881 816 238
Email: laura.martinez@usc.es

Técnico
Ramón Mazoy Fernández
Tel. 982 822 850
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: ramon.mazoy.fernandez@usc.es

Técnica
María Dolores Vega Fernández
Tel. 982 822 852
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadolores.vega@usc.es

Auxiliar
Mª del Mar García Ramil
Tel. 982 822 851
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: mariadelmar.garcia@usc.es

Técnico
Iago Rodríguez Palmeiro
Tel. 982 822 855
fax. 982 285917 Ext.: 22853
Email: iago.palmeiro@usc.es

SUBÁREA DE PROXECTOS INTERNACIONAIS

Responsable de Subárea
Fernando Sedano Arnaez
Tel. 881 816 204
Email: fernando.sedano@usc.es

Técnico
Martín Cacheiro Martínez
Tel. 881 816 233
Email: martin.cacheiro@usc.es

Técnica
Sonia Cordido Méndez
Tel. 881 812 845
Email: sonia.cordido@usc.es

Técnico
Ángel Duarte Campos
Tel. 881 812 897
Email: a.duarte@usc.es

Técnica
Ana Ramos Caruncho
Tel. 881 811 113
Email: anamaria.ramos.caruncho@usc.es

Técnico
Ashour Sami
Tel. 881 812 876
Email: sami.ashour@usc.es

Técnico
Jaime Fernández Pita
Tel. 881 812 852
Email: jaime.fernandez.pita@usc.es

Técnica
María Jesús Longa Sayans
Tel. 881 811 115
Email: mjesus.longa@usc.es

Técnica
María Dolores Sáchez Santos
Tel. 881 816 232
Email: mdolores.sanchez@usc.es

ÁREA DE VALORIZACIÓN, TRANSFERENCIA E EMPRENDEMENTO

ENDEREZO

Edificio Emprendia
Edificio Emprendia,
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 970 131
fax. 881 815 575
Email: avte@usc.gal

DIRECCIÓN

Director
José Luis Villaverde Acuña
Tel. 881 815 578
Email: joseluis.villaverde@usc.es

UNIDADE DE APOIO DA AVTE

TÉCNICOS DA AVTE

Técnico
Alberto Rodríguez Calvo
Tel. 881 815 586
Email: alberto.rodriguez@usc.es

Técnico
Beatriz Pérez Rey
Tel. 881 815 561
Email: beatriz.perez@usc.es

Técnico
Eva López Barrio
Tel. 881 815 560
Email: eva.lopez@usc.es

Técnico
Diego Suárez Pousa
Tel. 881 815 581
Email: diego.suarez@usc.es

Técnico
Susana Torrente Vilasánchez
Tel. 881 815 585
Email: susana.torrente@usc.es

Técnico
Montserrat Camiña Tato
Tel. 881 815 541
Email: montserrat.camina@usc.es

ÁREA DE INFRAESTRUTURAS DE INVESTIGACIÓN DA USC

ENDEREZO

RIAIDT
RIAIDT, Edif. CACTUS - Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. Información Xeral: 881 816 205
Email: facturacion.riaidt@usc.es

DIRECCIÓN

Director da Área
Dr. José Antonio Costoya Puente
Tel. 881 816 244
Email: riaidt@usc.gal

FACTURACIÓN

Facturación RIAIDT
Lino Marcelino Pardal Pumar
Tel. 881 816 205
Email: linomarcelino.pardal@usc.es

TÉCNICO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

Técnico de apoio á investigación
José Manuel Otero Casas
Tel. 881 816 278
Email: jose.otero@usc.es

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto