USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » 


Proxectos colaborativos Campus Terra 2024

State: Closed
Summary:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, liderados por persoal investigador contratado con título de doutor, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estes estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 29/02/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 2024

State: Open
State: Closed
Summary:

A consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar a convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, para os anos 2024 e 2025 (código de procedemiento TR811A).

Segundo o artigo 6.4. da convocatoria "ningunha entidade poderá figurar en máis dunha solicitude individual”. O incumprimento desta norma dará lugar a que únicamente se dea validez á solicitude presentada en primerio lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figure a entidade incumpridora. Sen embargo, unha mesma entidade poderá figura na solicitude individual e ademais nunha ou varias solicitudes conxuntas, sempre que concorra nestas con diferentes entidades sociais". No caso de existir varias propostas individuais, compriría realizar unha preselección previa, establecéndo a USC un prazo interno ata o 9 de febreiro para amosar o interese nesta convocatoria.

Achégase modelo de DECLARACIÓN DE INTERESE, para cumprimentar e enviar á dirección investigacion@usc.es

DOG

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA XUNTA: TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social. - Sede Electrónica - Xunta de Galicia


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 01/03/2024
Links of interest: Open pageAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2024

State: Closed
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
  • Modalidade C: Proxectos de excelencia.

Financing institution: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Published in: Outros
Links of interest: Open pageAxudas á realización de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior da Xunta de Galicia

State: Closed
Summary:

Concesión de subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

O prazo interno para a achega de solicitudes remata o 26 de xullo de 2021 as 14:00 horas, polo que toda a documentación precisa para unha presentación de solicitude de dita convocatoria deberá achegarse antes da data indicada ao correo electrónico rescursoshumanos.investigacion@usc.es


Financing institution: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Published in:
Deadline: 28/07/2021
Links of interest: Open pageConvocatoria Conecta Covid da Axencia Galega de Innovación

State: Closed
Summary:

convocatoria de Proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, programa Conecta COVID.

DOG


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 13/08/2021
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact