USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


II Edición programa de bolsas de posgraduado 2023

Estado: Aberta
Resume: Pretende seguir co labor de promoción no ámbito de educación para contribuír á mellora das actividades produtivas e ao progreso económico e social de Galicia.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias Marie Sklodowska-Curie Action – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas dirixidas ao persoal investigador que vaia presentar unha proposta na convocatoria HORIZON-MSCA2023-PF-01-01 na que a USC actúe como institución de acollida (Host Institution).


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias do European Research Council (ERC)

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas para a revisión e mellora, por parte dun/dunha revisor/a externo/a ou dunha consultora externa de propostas presentadas ás convocatorias ERC-2023-CoG, ERC-2023-AdG, ERC2024-StG e ERC-CoG-2024 xestionadas polo ERC nas que a USC actúe como institución de acollida (Host Institution) da persoa candidata.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


CITMAga-OT-03-2023: 1 contrato como investigador/a colaborador/a na realización de tarefas de investigación

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

TRABALLOS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “sistema de inspección de conformidade interior de vehículos en liñas de produción de OEMS mediante drons autónomos preprogramados, AFID”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento das redes neuronais, tanto para a análise de imaxe, como para o sistema de navegación do dron.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 24/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 3/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a universidades e outros centros académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal 2023-2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: Resolución pola que se convocan axudas a Universidades e outros Centros Académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal, para o ano 2023-2024.
Entidade Convocante: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Axudas para promover a cultura de defensa 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que as sociedades españolas coñezan, valoren e se identifiquen coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

BOE

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 22 de marzo. O prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal establécese para o 17 de marzo.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas para a realización de proxectos de investigación científica na Red de Parques Nacionales 2023

Estado: Aberta
Resume: O obxectivo fundamental da convocatoria é promover o mellor coñecemento científico en materias relacionadas coa Rede de Parques Nacionais e o fomento da investigación científica, segundo o establecido no artigo 5 da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques Nacionais.
Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Outros
Prazo: 17/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto