USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública extraordinaria 17/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-14/2020: 2 contratos a xornada completa como investigadores con experiencia para o proxecto de investigación Sistema experto, axuda ao usuario e mellora de solucións

Estado: Aberta
Resume:

Licenciados/as, Enxeñeiros/as, Graduados/as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 08/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-15-2020: 2 contratos a xornada completa como investigadores con experiencia para o proxecto de investigación: Sistema experto, axuda ao usuario e mellora de solucións

Estado: Aberta
Resume:

Licenciados/as, Enxeñeiros/as, Graduados/as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 08/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-16-2020: 1 contrato dun investigador/a para o proxecto de investigación no marco do proxecto SisAl Pilot

Estado: Aberta
Resume:

1 contrato como investigador/a para o proxecto de investigación no marco do proxecto SisAl Pilot concedido na convocatoria H2020-SC5-2019-2 coa temática CE-SC5-07-2018-2019-2020 - Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes (https://cordis.europa.eu/project/id/869268).


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 11/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


V Concurso Pitches de Investigación (GCU)

Estado: Aberta
Resume:

O Grupo Compostela de Universidades (GCU) convoca o V Concurso de pitches de investigación del Grupo Compostela de Universidades (GCU).

Toda a información atópase na páxina do Concurso de Pitches de Investigación.

A participación está aberta aos investigadores das universidades membro do GCU.

Prazo: ata o 7 de abril de 2021 (12:00 AM GMT) para presentar as súas candidaturas a través do formulario online.

Na edición 2021, o Grupo Compostela de Universidades concederá tres premios cunha contía económica de 1.000 €, 600 € e 300 €.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 07/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio Fundación SENER a Mellor Tese Doutoral 2020

Estado: Aberta
Resume:

A Fundación  SENER, constituída no ano 2002 polo grupo de enxeñería e tecnoloxía SENER e a familia  Sendagorta, propietaria da empresa, ten definido como un dos seus principais obxectivos a promoción da excelencia no saber técnico. Con esta finalidade, unha liña de actuación da Fundación  SENER é o apoio á investigación que se realiza nas escolas e facultades de enxeñería.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria de proxectos de Retos e Xeración de Coñecemento 2020

Estado: Aberta
Resume:

Vén de publicarse a convocatoria para o ano 2020 de axudas para a realización de proxectos para a realización de proxectos de I+D+i que inclúen as modalidades RETOS INVESTIGACIÓN e XERACIÓN DO COÑECEMENTO correspondentes ao programa Estatal de I+D+I.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas para o Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da Innovación

Estado: Aberta
Resume:

- Incrementar a cultura científica, tecnolóxica e innovadora da sociedade española.
- Incrementar a difusión dos resultados de investigación científico-técnica e da innovación financiados con fondos públicos.
- Fomentar e incentivar o achegamento da ciencia, a tecnoloxía e a innovación aos cidadáns acurtando distancias entre o mundo científico e tecnolóxico e a sociedade en xeral.
- Mellorar a educación científico–técnica da sociedade en todos os niveis.
- Impulsar a participación activa da sociedade en actividades de divulgación científica.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: 27/01/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto