USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas Predoutorais en Neurociencia 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo das bolsas é a realización dunha tese doutoral en Neurociencia enfocada á comprensión do sistema nervioso humano e das enfermidades que o afectan.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 23/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 5/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/06/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Bolsas de verán para a iniciación á investigación no centro IMATUS 2021

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto de Materiais iMATUS da Universidade de Santiago de Compostela oferta bolsas co obxecto de fomentar a iniciación á investigación e atraer a estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 02/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas de verán para a iniciación á investigación no centro CRETUS 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de máster de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 05/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas ás accións de dinamización EuropaExcelencia

Estado: Aberta
Resume:

A convocatoria financia proxectos de investigación científico-técnica relacionados cos obxectivos das propostas remitidas e avaliadas positivamente e consideradas lexibles polo Consello Europeo de Investigación, pero que por razóns orzamentarias non puideron ser finalmente financiadas polo devandito organismo.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 24/06/2021 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2021

Estado: Aberta
Resume:

Concesión de subvencións públicas, co obxectivo de realizar posgraos de estudos de xénero conducentes á obtención do título de máster universitario e de Doutora ou Doutor, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade.

Convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/06/2021 (Prazo interno de solicitudes USC: 23/06/2021)
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria 2021 de adquisición de equipamento científico-técnico

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto das axudas é prover de equipamento científico-técnico aos servizos comúns de investigación das entidades, dotándoos de equipos de última xeración, favorecendo con iso a súa xestión especializada e eficiente, así como a expansión do uso e o acceso xeneralizado aos devanditos servizos comúns por parte dos grupos de investigación.

bases da convocatoria

Ver convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/07/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria do Consello Europeo de Investigación (ERC): Advanced Grant 2021

Estado: Aberta
Resume:

A convocatoria Advanced Grants está dirixida a investigadores activos que teñan un historial de logros de investigación significativos no últimos 10 anos e desexen financiación para levar a cabo un proxecto pioneiro e de alto risco. Ofrecen a posibilidad de solicitar unha subvención de ata 2,5 millóns de euros por un período de 5 anos. 

Se está interesado en presentar unha proposta nesta convocatoria, pode poñerse en contacto coa Oficina de Proxectos Internacionais citt.europeos@usc.es 

Toda a información e documentación necesarias para presentar unha solicitude está xa dispoñible no portal Funding and Tenders da CEConvocatoria ERC-AdG-2021 


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/08/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto