USC » Investigación » Investigadores » Financiación » Nacional
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Financiación Autonómica
Financiación Nacional
Financiación Internacional
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Próxima convocatoria pública de selección de persoal 3/2022
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Financiación Nacional

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Programa de Investigación Cooperativa (CRP) en Agricultura Sostenible y Sistemas Alimentarios de la OCDE

Estado: Abierta
Resumen:

El CRP ofrece dos tipos de financiación, para:

Estancias breves (6 a 26 semanas) en instituciones extranjeras para investigadores con al menos 4 años de experiencia postdoctoral.

Organización de conferencias científicas (presenciales o virtuales) en varias áreas de investigación.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/09/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións destinadas a actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e da Ditadura

Estado: Abierta
Resumen:

Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para levar a cabo os seguintes proxectos ou iniciativas:

  • Estudos e investigacións relativas á recuperación da Memoria Democrática, así como ao recoñecemento moral das vítimas da Guerra Civil e da Ditadura.
  • Publicacións e organización de cursos, xornadas, conferencias, exposicións e demais eventos de tipo científico e/o divulgativo sobre a Memoria Democrática.
  • A recompilación, conservación, estudo e difusión do patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteis, gravacións sonoras, películas...) ou intelectual (manifestacións artísticas, musicais, literarias...) da Guerra Civil e/o da Ditadura.

Unicamente poderá presentarse un máximo de catro solicitudes por entidade solicitante. Cada solicitude só contemplará un proxecto. As entidades ou persoas que actúen como solicitantes non poderán participar como colaboradoras en proxectos doutras solicitudes.

IMPORTANTE:

Debido á limitación de solicitudes que establece esta convocatoria e ao reducido do prazo de presentación, ata o 6 de xullo inclusive (dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado), os investigadores interesados seguirán o seguinte procedemento:

  • Enviar unha declaración de interese ata o día 27 de xuño, imprescindible para, se fose necesario, planificar unha selección.
  • Enviar a documentación correspondente como máximo ata o 4 de xullo.

Entidad Convocante: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Publicado en:
Plazo: 06/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2022

Estado: Abierta
Resumen:

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no "Boletín Oficial do Estado", é dicir o 22 de xullo. Establécese o prazo interno para o venres 15 de xullo.

  • As axudas convocadas teñen por obxecto a realización de proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior.
  • As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Entidad Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte
Publicado en:
Plazo: 22/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


CITMAga-OT-19/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no CITMAga

Estado: Abierta
Resumen:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na  área de Investigación e Transferencia “Ciencia e Coñecemento” dentro do programa de investigación “Análise matemática de datos” e na liña de investigación “Tecnoloxía matemática para a análise de datos”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: planificación de e deseño de experimentos, depuración de datos, análise estatística dos mesmos e realización de informes.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 30/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-18/2022: 8 contratos como investigador/a colaborador/a no marco do programa de investigación Modelización matemática para a industria

Estado: Abierta
Resumen:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación "Modelización matemática para a industria" e na liña de investigación "Modelado, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria".

FUNCIÓNS A REALIZAR: modelización matemática, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 03/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-15/2022: contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia "Competitividade Industrial" dentro do programa de investigación "Produción e xestión eficientes" e na liña de investigación "Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética".

FUNCIÓNS A REALIZAR: mellora incremental do fluxo de cálculo, mellora incremental e adición de funcionalidades á interface existente, creación da interfaces gráficas e, creación dunha base bases de datos, desenvolvemento de algoritmia propia.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 26/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-16/2022: contrato como técnico superior de xestión no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos de apoio e instrumentais.

FUNCIÓNS A REALIZAR: xestión de transferencia de tecnoloxía e innovación e xestión da I+D+i no ámbito das matemáticas. Xestión de proxectos europeos.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 26/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-17/2022: contrato como investigador/a colaborador/a no marco do proxecto Modelado e Simulación dunha cidade intelixente

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

FUNCIÓNS A REALIZAR: desenvolvemento, definición e posta en marcha do modelado e simulación de hábitos de mobilidade para o deseño de novas estratexias de mobilidade urbana.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 26/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto