USC » Research » Researchers » Funding » National
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Regional funding
National funding
International funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Próxima convocatoria pública de selección de persoal 3/2022
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

National funding

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


CITMAga-OT-15/2022: contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga

State: Open
State: Closed
Summary:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia "Competitividade Industrial" dentro do programa de investigación "Produción e xestión eficientes" e na liña de investigación "Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética".

FUNCIÓNS A REALIZAR: mellora incremental do fluxo de cálculo, mellora incremental e adición de funcionalidades á interface existente, creación da interfaces gráficas e, creación dunha base bases de datos, desenvolvemento de algoritmia propia.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 26/06/2022
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-16/2022: contrato como técnico superior de xestión no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)

State: Open
State: Closed
Summary:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos de apoio e instrumentais.

FUNCIÓNS A REALIZAR: xestión de transferencia de tecnoloxía e innovación e xestión da I+D+i no ámbito das matemáticas. Xestión de proxectos europeos.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 26/06/2022
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-17/2022: contrato como investigador/a colaborador/a no marco do proxecto Modelado e Simulación dunha cidade intelixente

State: Open
State: Closed
Summary:

FUNCIÓNS A REALIZAR: desenvolvemento, definición e posta en marcha do modelado e simulación de hábitos de mobilidade para o deseño de novas estratexias de mobilidade urbana.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 26/06/2022
Links of interest: Open pagePrograma de Investigación Cooperativa (CRP) en Agricultura Sostenible y Sistemas Alimentarios de la OCDE

State: Open
Summary:

El CRP ofrece dos tipos de financiación, para:

Estancias breves (6 a 26 semanas) en instituciones extranjeras para investigadores con al menos 4 años de experiencia postdoctoral.

Organización de conferencias científicas (presenciales o virtuales) en varias áreas de investigación.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 10/09/2022
Links of interest: Open pageSubvencións destinadas a actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e da Ditadura

State: Open
Summary:

Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para levar a cabo os seguintes proxectos ou iniciativas:

  • Estudos e investigacións relativas á recuperación da Memoria Democrática, así como ao recoñecemento moral das vítimas da Guerra Civil e da Ditadura.
  • Publicacións e organización de cursos, xornadas, conferencias, exposicións e demais eventos de tipo científico e/o divulgativo sobre a Memoria Democrática.
  • A recompilación, conservación, estudo e difusión do patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteis, gravacións sonoras, películas...) ou intelectual (manifestacións artísticas, musicais, literarias...) da Guerra Civil e/o da Ditadura.

Unicamente poderá presentarse un máximo de catro solicitudes por entidade solicitante. Cada solicitude só contemplará un proxecto. As entidades ou persoas que actúen como solicitantes non poderán participar como colaboradoras en proxectos doutras solicitudes.

IMPORTANTE:

Debido á limitación de solicitudes que establece esta convocatoria e ao reducido do prazo de presentación, ata o 6 de xullo inclusive (dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado), os investigadores interesados seguirán o seguinte procedemento:

  • Enviar unha declaración de interese ata o día 27 de xuño, imprescindible para, se fose necesario, planificar unha selección.
  • Enviar a documentación correspondente como máximo ata o 4 de xullo.

Financing institution: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Published in:
Deadline: 06/07/2022
Links of interest: Open pageAyudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2022

State: Open
Summary:

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no "Boletín Oficial do Estado", é dicir o 22 de xullo. Establécese o prazo interno para o venres 15 de xullo.

  • As axudas convocadas teñen por obxecto a realización de proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior.
  • As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Financing institution: Ministerio de Cultura y Deporte
Published in:
Deadline: 22/07/2022
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-19/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no CITMAga

State: Open
Summary:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na  área de Investigación e Transferencia “Ciencia e Coñecemento” dentro do programa de investigación “Análise matemática de datos” e na liña de investigación “Tecnoloxía matemática para a análise de datos”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: planificación de e deseño de experimentos, depuración de datos, análise estatística dos mesmos e realización de informes.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 30/06/2022
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-18/2022: 8 contratos como investigador/a colaborador/a no marco do programa de investigación Modelización matemática para a industria

State: Open
Summary:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación "Modelización matemática para a industria" e na liña de investigación "Modelado, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria".

FUNCIÓNS A REALIZAR: modelización matemática, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 03/07/2022
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact