USC » Investigación » Investigadores » Producción Científica
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Producción Científica

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Axudas á mobilidade do persoal investigador da USC durante o curso académico 2024-2025

Estado: Abierta
Resumen: A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de dereito público, que ten entre as súas finalidades a creación, desenvolvemento e transmisión crítica do coñecemento; a difusión, valorización e transferencia dese coñecemento, así como o apoio científico, técnico, artístico e humanístico ao desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega que a sustenta.
Entidad Convocante:
Publicado en: Taboleiro da USC
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Entidad Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en:
Plazo: 28/05/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

Estado: Abierta
Resumen:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Entidad Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en:
Plazo: 07/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

Estado: Abierta
Resumen:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Entidad Convocante: Ministerio de Cultura
Publicado en:
Plazo: 17/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaIV edicion premio biophilia de humanidades y ciencias sociales mediambientales

Estado: Abierta
Resumen: El Premio Biophilia distinguirá así las aportaciones a la comprensión y la preservación de la vida en todas sus formas, incluyendo el marco biológico y físico de la misma.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPremio Nacional de Estadística 2024

Estado: Abierta
Resumen: La presente resolución tiene por objeto la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y eficacia, del Premio Nacional de Estadística, que se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una obra singular.
Entidad Convocante: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Publicado en:
Plazo: 21/08/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaIV edición premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos”

Estado: Abierta
Resumen: El importe máximo anual ascenderá a 36.000 euros. Con dicha dotación económica se otorgará un único Premio para cada una de las nueve modalidades convocadas, a razón de 4.000 euros cada una de ellas.
Entidad Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en:
Plazo: 08/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaXXI premio de investigación burdinola

Estado: Abierta
Resumen:

Este año el premio gira alrededor de la Nanotecnología. En particular se valorarán los trabajos presentados con aportaciones de excelencia en la Investigación de Avances en Nanomedicina, Terapias Personalizadas y Regenerativa.

Consultar las bases de la convocatoria


Entidad Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Outros
Plazo: 07/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Contacto
Jefe Sección de Gestión de RRHH de I+D
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.gal
Jefe de Negociado
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.gal
Enlaces
Consulta On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto