USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Outras Accións » Sen clasificación


Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados

Estado: Aberta
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina800 bolsas para máster e doutoramento en Brasil 2024

Estado: Aberta
Resume:

Están abertas as inscricións para a terceira edición do Programa de Movilidad do Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileiras ("GCUB-MOB"). O programa ofrece prazas de posgraduado e bolsas en Brasil para estudantes estranxeiros.

Nesta edición, máis de 800 bolsas de Máster e Doutoramento serán ofrecidas en 55 universidades brasileiras, cuxos programas comezarán en 2025. As bolsas, equivalentes ás pagas aos brasileiros, terán unha duración semellante á duración regular do programa para ser cursado.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 17/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaPrograma ICARUS 2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: ICARUS trata de estimular aos estudantes e extrapolar o seu coñecemento académico para imaxinando e explorando outras posibilidades, nunha sorte de voo de Ícaro, que se atreveu a aplicar a sabiduría e o enxeño para poder chegar máis alá da illa na que estaba confinado.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 28/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAcelerador de Transferencia 2023

Estado: Pechada
Resume:

O programa “Acelerador de Transferencia”, promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, e financiado polo Banco Santander, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) O proxecto ten que estar nun estado de desenvolvemento de TRL3 ou TRL4; 2)Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;3) Garantir un cambio substancial do estado de desenvolvemento da tecnoloxía proposta; 4) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaPrograma Explorer 2024

Estado: Pechada
Resume: O programa Explorer é un programa de pre-incubación online e gratuíto que permite experimentar co emprendemento, formarse e adquirir habilidades transversais que axudan á empregabilidade e independencia económica, así como os coñecementos necesarios para construír e validar unha idea de negocio e desenvolver as habilidades necesarias para transformala nunha solución viable e sostible da man de mais de 200 expertos en innovación e modelo de negocio.
Entidade Convocante: Santander X
Publicado en: Outros
Prazo: 12/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2021-2022. Resultados

Estado: Aberta
Resume: Avaliación da Produción Científica 2021-2022
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España

Estado: Pechada
Resume:

O financiamento de proxectos e iniciativas cuxas finalidades sexan o impulso, a promoción e a aliñación de políticas públicas, así como a realización de actividades para o fortalecemento e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado" (ata o 25 de abril). As solicitudes deben presentarse dende esta Área de Investigación. Cómpre sinalar que a USC só pode presentar un proxecto, segundo a convocatoria. Polo tanto, os investigadores interesados deben remitir unha declaración de interese ata o 10 de abril á dirección electrónica investigacion@usc.es. De existir varios interesados, a USC realizaría unha selección de propostas as cales deben remitirse á dirección indicada ata o 17 de abril. O proxecto será presentado dende a propia oficina da USC, nesta Área de Investigación.


Entidade Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 25/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvenciones investigación violencia contra as mulleres 2023

Estado: Pechada
Resume:

Subvencións públicas para programas e proxectos de concienciación, prevención e investigación das distintas formas de violencia contra as mulleres, co fin de previr a violencia contra as mulleres e difundir os valores de igualdade, diversidade, respecto e tolerancia.

Prazo de presentación de solicitudes: Formalizaranse exclusivamente por vía electrónica, accedendo ao formulario a través da Sede electrónica, cuxa dirección é: https://igualdade.sede.gob.es nun prazo de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE (ata o 25 de abril). Cómpre sinalar que a USC só pode presentar un proxecto, segundo a convocatoria. Polo tanto, os investigadores interesados deben remitir unha declaración de interese ata o 10 de abril á dirección electrónica investigacion@usc.es. De existir varios interesados, a USC realizaría unha selección de propostas as cales deben remitirse á dirección indicada ata o 17 de abril. O proxecto será presentado dende a propia oficina da USC, nesta Área de Investigación.

A solicitude deberá ir acompañada, no momento da súa presentación, entre outros documentos, dunha memoria explicativa da entidade, unha descrición do proxecto e unha declaración responsable.


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 25/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para promover a cultura de defensa 2023

Estado: Pechada
Resume:

Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que as sociedades españolas coñezan, valoren e se identifiquen coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

BOE

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 22 de marzo. O prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal establécese para o 17 de marzo.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados

Estado: Aberta
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2019-2020. Resultados

Estado: Aberta
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2019-2020.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

Estado: Aberta
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2017. Resultados

Estado: Pechada
Resume:

Avaliación da Produción Científica 2017


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 14/09/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2016. Resultados

Estado: Pechada
Resume:

 -


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/10/2017
Ligazón de interese: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2015. Resultados

Estado: Pechada
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: OutrosAvaliación da Produción Científica 2013-2014. Resultados

Estado: Pechada
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto