USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Contratos Laborais » Sen clasificación


Convocatoria Pública Ordinaria 08/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 03/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Urxente 9/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 03/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 07/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 06/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 02/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio a etapa de formación posdoutoral 2024

Estado: Pechada
Resume: A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, as entidades solicitantes poderán presentar a persoas investigadoras que opten a acadar a condición de bolseiras Fulbright.
Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 19/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 05/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 06/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio a etapa predoutorais 2024

Estado: Pechada
Resume: O obxectivo destas axudas consiste na contratación de persoal nas súas etapas iniciais constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, adquíranse as habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.
Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 19/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaPrograma Investigo 2024

Estado: Pechada
Resume: Será obxecto das axudas a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, por parte de empresas que estean a investir en investigación e innovación na realización das iniciativas de investigación e innovación.
Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 06/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para completar a etapa de formación posdoutoral 2024

Estado: Pechada
Resume: A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a mobilidade internacional para mellorar a súa formación e posibilitando a reincorporación nos axentes que conforman o sistema para, con posterioridade, continuar coa súa traxectoria investigadora na institución a que retorna.
Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 29/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 04/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 07/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 03/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 01/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Juan de la Cierva 2023

Estado: Pechada
Resume:

As axudas Juan da Cierva teñen como finalidade fomentar a incorporación de mozas, en posesión do grao de doutor, con obxecto de que completen a súa formación investigadora postdoutoral en centros de I+D españois. As persoas participantes deben cumprir o requisito de posuír o título de doutor e obtelo entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 31 de decembro de 2023 para a quenda de acceso xeral e para a quenda JDC-INIA-CCAA e entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de decembro de 2023 para a quenda de acceso de persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, agás se acreditan unha causa de interrupción conforme á convocatoria.

Convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Data de publicación: 11/12/2023
Prazo: 31/01/2024 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador 2023

Estado: Pechada
Resume:

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades publicou a convocatoria de axudas Beatriz Galindo 2023 (BOE do 29 de decembro) dirixida a incorporarcon carácter estable, persoas investigadoras e/ou docentes que estean desenvolvendo parte da súa carreira profesional en centros de investigación e/ou universidades estranxeiras fóra de España na data de publicación da convocatoria no BOE.

 As características máis relevantes destas axudas son as seguintes: 

 • Cada universidade pode solicitar un máximo de 5 axudas.
 • Establécense dúas modalidades:
  • Senior (experiencia mínima de 7 anos en docencia e investigación en centros de investigación e/ou universidades estranxeiras desde a obtención do titulo de doutor)
  • Junior (experiencia, como máximo, de 7 anos en docencia e investigación e/ou universidades estranxeiras desde a obtención do título de doutor.
 • As persoas seleccionadas formalizarán un contrato de profesor/a distinguido/a cunha duración de 4 anos con opción de estabilización á finalización do contrato na categoría para a que estea acreditado/a ou na mesma categoría con carácter permanente, de ser o caso.
 • A modalidade senior require dun cofinanciamento de 25.000 euros por ano e a modalidade junior require de 15.000 euros por ano. As retribucións brutas a percibir son de, aproximadamente, 68.000 euros na modalidade senior e 37.800 na modalidade junior. 

Co fin de poder formular unha solicitude que teña posibilidades de éxito ponse en coñecemento da comunidade universitaria para que as persoas interesadas podan formular unha declaración de intencións ata o día 12 de xaneiro. O goberno da Universidade ten un especial interese en promover a captación de investigadores da modalidade senior, polo que priorizará as declaracións desta modalidade. 

Esta declaración deberá conter a seguinte información: 

 • Identificación da persoa propoñente.
 • Breve CV das persoas candidatas onde se destaque a súa capacidade para a captación de recursos externos.
 • Breve descrición do proxecto de necesidade docente con indicación da área de coñecemento na que se adscribiría.
 • Breve descrición do proxecto investigador e de transferencia do coñecemento.
 • Capacidade de cofinanciamento por parte dun centro, instituto ou grupo de investigación onde se integre a persoa.
 • Breve descrición da posibilidade da persoa aspirante para dirixir equipos humanos como investigador/a principal, dirixir centros de investigación ou transferencia de coñecemento e innovación, ou de instalacións e programas científicos e tecnolóxicos singulares de gran relevancia no ámbito de coñecemento de que se trate.

 As declaracións deberán enviarse antes do venres 12 de xaneiro ás 14:00 por correo ao seguinte enderezo investigacion.rrhh@usc.es co asunto CANDIDATURA BEATRIZ GALINDO.

CONVOCATORIA MINISTERIO


Vicerreitoría de Política Científica, Vicerreitoría de Profesorado e Xerencia


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Data de publicación: 27/12/2023
Prazo: 28/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de FPU - 2023

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de Axudas para contratos predoctorales para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas.

Son axudas destinadas á formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a e a adquisición de competencias docentes universitarias, en calquera área do coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas persoas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.

Convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 02/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Data de publicación: 12/01/2024
Prazo: 19/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas predoutorais programa "Salvador Madariaga"

Estado: Pechada
Resume: Concesión de Axudas para a realización de teses doutorais, no IUE (Instituto Universitario Europeo de Florencia).
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 31/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 01/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 05/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas Contratación Persoal Técnico de Apoio 2023

Estado: Pechada
Resume:

O Ministerio de Ciencia, Innovación, e Universidades, vai por en marcha un programa de incorporación de recursos humanos de persoal técnico de apoio ás universidade en áreas estratéxicas de investigación seleccionadas polas universidades.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Urxente 15/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 14/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 14/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 04/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 13/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 20/11/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 11/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 28/11/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Urxente 12/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/10/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria selección e avaliación do persoal investigador predoutoral en formación 2023

Estado: Pechada
Resume: O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal investigador predoutoral en formación asociados ou vinculadas de xeito unívoca a algún dos proxectos de investigación.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 17/12/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 10/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 13/10/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 9/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 25/09/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais 2023

Estado: Pechada
Resume:

O programa Doutoramentos industriais ten como obxectivos:
a) Promover a colaboración efectiva e a transferencia de coñecemento entre as universidades do SUG e o tecido empresarial mediante a sinatura de convenios ou acordos que regulen o desenvolvemento dun proxecto de investigación industrial.
b) Potenciar a captación de mozos e mozas investigadores e investigadoras para que desenvolvan proxectos de investigación nas empresas e centros de innovación e tecnoloxía que os contraten e que lles permita obter un doutoramento industrial en sectores de interese estratéxico rexional.
c) Posibilitar a incorporación de persoal doutor mozo ás empresas, unha vez que remate a axuda e desta maneira abrirlle novas saídas profesionais.
d) Fortalecer a colaboración entre as empresas e as universidades do SUG.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Economía e Industria
Publicado en: Outros
Prazo: 18/09/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2023

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

Este programa procura a formación de persoas investigadoras para a obtención do título de doutora ou doutor e a adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación dentro dun programa de doutoramento.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 18/09/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa Formación Posdoutoral 2023

Estado: Pechada
Resume:

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, as entidades solicitantes poderán presentar a persoas investigadoras que opten a acadar a condición de bolseiras Fulbright.

Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 8/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 18/08/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 7/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/07/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia 2023

Estado: Pechada
Resume:

Código do procedemento: ED481D e IN606C

DOG

Preguntas frecuentes


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 27/07/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 6/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 20/06/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 5/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela - Banco Santander

Estado: Pechada
Resume: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/05/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 4/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 3/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a universidades e outros centros académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal 2023-2024

Estado: Pechada
Resume: Resolución pola que se convocan axudas a Universidades e outros Centros Académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal, para o ano 2023-2024.
Entidade Convocante: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 2/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 1/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 02/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de predoctorais para formación de doutores (antigas FPI) - 2022

Estado: Pechada
Resume:

Axudas para contratos predoctorales para a formación de doutores/as contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal para Desenvolver, Atraer e Reter Talento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023, en réxime de concorrencia competitiva e aplicando os principios de publicidade e obxectividade.

Convocatoria
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 26/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de FPU - 2022

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de Axudas para contratos predoctorales para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas.

Son axudas destinadas á formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a e a adquisición de competencias docentes universitarias, en calquera área do coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas persoas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.

Convocatoria:


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/02/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria do proceso selectivo para cubrir, polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal empregado investigador do CITMAga no marco de estabilización de emprego temporal

Estado: Aberta
Resume: Ven de publicarse na páxina web do do Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) a convocatoria de probas selectivas para cubrir, polo sistema de acceso libre, as prazas de persoal empregado investigador no marco de estabilización de emprego temporal.
Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para persoal técnico de apoio 2022

Estado: Pechada
Resume: As axudas teñen como obxecto incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio destinado ao manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e o rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 16/02/2023 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Juan de la Cierva 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

As axudas teñen como obxecto fomentar a incorporación de mozas, en posesión do grao de doutor, con obxecto de que completen a súa formación investigadora postdoutoral en centros de I+D españois.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 14/02/2023 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para incentivar a consolidación investigadora 2022

Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo é consolidar a carreira profesional de investigadores, nacionais e estranxeiros, para que poidan desenvolver a súa carreira profesional dentro do SECTI.

Convodatoria


Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 24/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio á etapa de formación posdoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

A finalidade do programa de axudas á etapa de formación posdoutoral é incrementar a incorporación de persoal investigador ao Sistema de I+D+i galego fomentando, na súa etapa inicial, a adquisición e perfeccionamento das habilidades propias do persoal investigador doutor, mediante contratos nos axentes que conforman o sistema e permitindo a súa mobilidade internacional para mellorar a súa formación e capacitación. Ademais, as entidades solicitantes poderán presentar a persoas investigadoras que opten a acadar a condición de bolseiras Fulbright.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

Este programa procura a formación de persoas investigadoras para a obtención do título de doutora ou doutor e a adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación dentro dun programa de doutoramento.

DOG

SESIÓN INFORMATIVA

PREGUNTAS FRECUENTES


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para completar a etapa de formación posdoutoral 2022

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

A finalidade desta convocatoria é posibilitar a continuación da formación das doutoras e doutores que comezaron a súa formación posdoutoral, posibilitando un perfeccionamento na súa formación e o establecemento dunha liña de investigación propia que lles permita, nun futuro, consolidar a súa traxectoria.

Trátase de continuar a formación dos doutores e doutoras que obtiveron unha axuda para a súa formación inicial na modalidade A da convocatoria de axudas de apoio á etapa posdoutoral do ano 2018. Así mesmo, preténdese a continuación da carreira investigadora do persoal investigador da convocatoria do ano 2017 que tivo unha interrupción e prórroga do contrato polas causas establecidas na lei, que finalizou o contrato e que non participou na convocatoria de 2021.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 21/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021

Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo destas axudas é incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio en organismos de investigación e van destinadas a dar soporte no manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O punto 4 do artigo 7 da convocatoria establece que "non se concederán axudas para cofinanciar a contratación de persoas para as técnicas experimentais propias de grupos de investigación que unicamente sirvan aos intereses destes”.

Estas axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar unha parte do salario e a cota empresarial da Seguridade Social do persoal técnico contratado, sendo a duración máxima dos contratos de 3 anos. En consecuencia, o centro receptor da axuda deberá asumir o resto do custo da contratación así como calquera incremento retributivo posterior non contemplado na axuda. Consultar as bases da convocatoria para obter información do importe das axudas e as retribucións mínimas a satisfacer en función da categoría do persoal técnico contratado. 

Os prazos para a presentación de solicitudes son

 • Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022
 • USC: 07/02/2022-24/02/2022

Acceso á convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022 USC: 07/02/2022-24/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva-formación 2021

Estado: Aberta
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas. Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

Estado: Pechada
Resume:

Modalidade A: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.

Modalidade B: Enfocada á formación de doutores/as nos grupos de investigación da USC, co fin de que realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación pertencente á USC.

O prazo de inicio para presentar as solicitudes na plataforma do Santander ábrese o día 03/01/2022 ata o 31/01/2022 ás 14:00 h.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 19/05/2022 ás 23:59 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2021

Estado: Pechada
Resume:

Concesión de Axudas para contratos predoutorais para a realización de teses doutorais, en Universidades Españolas.

Destinadas á formación investigadora en programas de doutoramento para a consecución do título de Doutor/a ou a adquisición de competencias docentes universitarias, en calquera área de coñecemento científico, que faciliten a futura incorporación destas persoas ao sistema español de educación superior, e de investigación científica.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2021

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en réxime de concorrencia competitiva e aplicando os principios de publicidade e obxectividade.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 11/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria contratación PRINCIPIA 2021

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).

D.O.G


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 15/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2021.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 01/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade B

Estado: Pechada
Resume:

No Diario Oficial de Galicia do día 21 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 22/02/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Posdoutoral Modalidade A

Estado: Pechada
Resume:

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral modalidade A.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 01/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Mediante esta convocatoria concédense axudas, cunha duración máxima de catro anos, cuxo obxecto é a formación de doutores mediante o financiamento de contratos laborais, baixo a modalidade de contrato predoutoral, a fin de que investigadores en formación realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación de entre os descritos no artigo 13.2 da resolución de convocatoria.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 27/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2020

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 06 de febreiro de 2020 publicouse a orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/03/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2019

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

Mediante esta convocatoria concédense axudas, cunha duración máxima de catro anos, cuxo obxecto é a formación de doutores mediante o financiamento de contratos laborais, baixo a modalidade de contrato predoutoral, a fin de que investigadores en formación realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación de entre os descritos no artigo 13.2 da resolución de convocatoria.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 07/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2019

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 30 de xaneiro de 2019 publicouse a orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral do SUG Modalidade A e B 2018

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 6 de febreiro de 2018 publicouse a orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 06/03/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de Apoio á Etapa Predoutoral nas Universidades do SUG Modalidade A e B 2017

Estado: Pechada
Resume:

 

 

 

 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do día 9 de xuño publicouse a orde do 29 de maio pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral modalidade A e B.


Entidade Convocante: Xunta de Galicia
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 28/06/2017 ás 14:00h
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto