USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario convocatorias públicas de selección de persoal ano 2022
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Convocatoria 2021 de axudas a proxectos de colaboración público-privada do Programa estatal para impulsar a investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia

State: Open
Summary:

O obxectivo que se procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados, co fin de incorporar coñecementos e resultados científicos-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento pre-competitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos.

Aínda que a convocatoria establece que os proxectos financiaranse vía préstamo ou subvención, a participación da universidade será sempre subvención.

BOE


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Deadline: 09/02/2022
Links of interest: Open pageOrdinary Open Call 13/2021 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Closed
Summary:

The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.

The selection process will be merit based, through the evaluation of the criteria required for each position.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 27/12/2021
Links of interest: Open pageConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

State: Open
Summary:

Modalidad A: Plan propio de captación de investigadores/las predoctorales, financiado por el Banco Santander.

Modalidad B: Enfocada a la formación de doctores/as en los grupos de investigación de la USC, con el fin de que realicen una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación perteneciente a la USC.

El plazo de inicio para presentar las solicitudes en la plataforma del Santander se abre el día 03/01/2022 hasta el 31/01/2022 a las 14:00 h.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/01/2022 a las 14:00 h.
Links of interest: Open pageAyudas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva-formación 2021

State: Open
Summary:

BOE


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in: Outros
Deadline: Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas. Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.
Links of interest: Open pageAxudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021

State: Open
Summary:

O obxectivo destas axudas é incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio en organismos de investigación e van destinadas a dar soporte no manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O punto 4 do artigo 7 da convocatoria establece que "non se concederán axudas para cofinanciar a contratación de persoas para as técnicas experimentais propias de grupos de investigación que unicamente sirvan aos intereses destes”

Estas axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar unha parte do salario e a cota empresarial da Seguridade Social do persoal técnico contratado, sendo a duración máxima dos contratos de 3 anos. En consecuencia, o centro receptor da axuda deberá asumir o resto do custo da contratación así como calquera incremento retributivo posterior non contemplado na axuda. Consultar as bases da convocatoria para obter información do importe das axudas e as retribucións mínimas a satisfacer en función da categoría do persoal técnico contratado. 

Os prazos para a presentación de solicitudes son

  • Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022
  • USC: 07/02/2022-24/02/2022

Acceso á convocatoria


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in: Outros
Deadline: Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022 USC: 07/02/2022-24/02/2022
Links of interest: Open pageAyudas Fundación BBVA a Proyectos de Investigación Científica 2021

State: Open
Summary:

El objeto de esta convocatoria responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación científica y su proyección a la sociedad como forma de ampliar las oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera eficaz los principales retos del siglo XXI.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/03/2022 a las 18:00 h.
Links of interest: Open pageAcelerador de transferencia da USC 2022

State: Open
Summary:

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o “Acelerador de Transferencia” remata o 27 de xaneiro de 2022.

Para poder presentar unha proposta a convocatoria do Acelerador de Transferencia debe inscribirse previamente na seguinte ligazón:  acceso convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 27/01/2022
Links of interest: Open pagePremios Rei Jaume I 2022

State: Open
Summary:

Investigación Básica (física, química y matemáticas)

Economía

Investigación Médica (biomedicina y ciencias de la vida)

Protección del Medio Ambiente

Nuevas Tecnologías

Emprendedor


Financing institution: Fundación Rei Jaume I
Published in: Outros
Deadline: 05/04/2022
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact