USC » Investigación » AcordosTransformativos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Acordos Transformativos (AT)

Desde o ano 2021 a USC ten asinados Acordos Transformativos (AT) con diferentes editoriais académicas e científicas. Estes AT forman parte dos cambios na Ciencia Aberta para o desenvolvemento da investigación científica e supoñen un cambio no modelo de publicación e de acceso aos resultados da investigación.

Estes acordos inclúen, dentro do custo de subscrición para ter acceso aos contidos das revistas, o custo dos gastos de procesamento dos artigos (APC: Article Processing Charge).

Actualmente están vixentes AT coas seguintes editoriais: Cambridge University Press (CUP), Oxford University  Press, Elsevier, Wiley, Springer e American Chemical Society (ACS). Os termos e condicións fixados nos acordos con cada un destes editores son diferentes segundo os casos e poden ser consultados na Guía de Acordos Transformativos que ofrece a BUSC. Tamén se pode ampliar información e consultar dúbidas no seguinte correo electrónico accesoaberto@grupos.nube.usc.gal

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto