USC » Investigación » FAQs
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Preguntas frecuentes (FAQs)

Catálogo de Grupos de Investigación da USC

Xeral
¿Cómo integrar varios grupos de investigación nun grupo (novo ou xa existente)?

Recoméndase non crear un grupo novo senón integrarse nun existente, deste xeito os datos relativos a liñas de investigación, servizos, codificacións,... asociados ao grupo non terán que ser cubertos totalmente senón completados ou modificados parcialmente.

 1. Dar de baixa os grupo/os de investigación:

 2. O coordinador/es do grupo/os a dar de baixa deberá acceder á OIT VIRTUAL => Xestión de Grupos - Inv.Individuais => Actualizar a ficha do grupo =>Outros => Solicitude de baixa do Grupo de Investigación. A aplicación web xerará un documento en formato pdf que deberá imprimirse e asinarse por todos os membros do grupo listados no impreso. Unha vez asinada esta solicitude deberá ser remitida á oficina da OIT.
  Unha vez recibida a solicitude na OIT procederase a dar de baixa o grupo (o coordinador recibirá un e-mail confirmando a baixa). Desde este momento os investigadores quedarán “libres” e poderán integrarse noutro grupo de investigación (novo ou xa existente)
 3. Integrar os membros do grupo/os dados de baixa no grupo novo (novo ou xa existente)
  • Se se crea un novo grupo:
  • O IP que vaia actuar como coordinador do grupo de investigación terá que acceder á OIT VIRTUAL => solicitar alta de grupo, e seguir o asistente para a solicitude de alta.
  • Se se modifica un grupo xa existente:
  • O coordinador do grupo que permaneza activo deberá acceder á OIT VIRTUAL => Xestión de Grupos - Inv.Individuais => Actualizar a ficha do grupo => Solicitude de alta-baixa de membro/IP.  E dar de alta aos novos membros. Unha vez dados de alta todos os novos membros se procederá a enviar a solicitude (facendo click no botón de Enviar solicitude). A aplicación web xerará un documento en formato pdf que deberá ser asinado polo coordinador e todos os membros dados de alta, esta solicitude deberá ser remitida á oficina da OIT. Unha ver recibida e tramitada a solicitude o coordinador recibirá un email confirmando a inclusión dos novos membros no grupo de investigación.

<< Outras FAQs desta sección

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto