USC » Investigación » FAQs
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Preguntas frecuentes (FAQs)

Produción Científica

Xeral
PRODUCCIÓN CÍENTÍFICA
Producción científica de profesores incorporados doutras universidades
¿Pódese gravar a producción científica de profesores incorporados doutra universidade?: Como complemento ós ítems que se valoran na memoria de investigación, os departamentos e institutos poden remiti-la información, debidamente xustificada e referenciada na carta de remisión da memoria, referida á incorporación dos profesores ó departamento dende a a última petición da producción científica e que foran profesores o ano anterior noutra universidade.

A producción científica elaborada na universidade de procedencia non se poderá incluir na memoria de investigación.

<< Outras FAQs desta sección

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto