USC » Research » Researchers » Catalogue of Research Groups
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-2093 - SUSTAINABLE CONSTRUCTION FOR THE RURAL AND NATURAL AREAS   [4758]

Group info
Code: GI-2093
Short Name: COSMERUN
Name: Sustainable construction for the rural and natural areas
Department: Departamento de Enxeñaría Agroforestal
Contact: MARIÑO ALLEGUE, RAMON ANGEL - r.allegue@usc.es
Telf.

Research field
 • Livestock buildings. Study of design parameters and environmental control.
 • Influence of of livestock buildings design in animal welfare
 • Efficiency of work routines. Influence of of livestock buildings design and territorial organization of farms.
 • Environmental impact of buildings and territorial organization of farms. Life cycle analysis in farms
 • Traditional rural buildings
 • Optimization of the construction of livestock buildings
 • New designs of timber structures for rural buildings using low cost materials
 • Non destructive techniques for evaluating mechanical properties of wood and the conservation of structures in service.
Technology services
 • Proposals for design . Evaluation of livestock buildings.
 • Monitoring of livestock buildings from an integral perspective
 • Definition of mechanical properties of wood elements from different species
 • Evaluation of timber structures with non-destructive techniques (resistograph, arbotom, ..)
 • Projects of rural constructions with special interest
Key words
 • sustainable construction; livestock buildings; timber construction; anmal welfare; work efficiency; environmental impact.
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
MARIÑO ALLEGUE, RAMON ANGELCoordinador59555E-Mail: r.allegue@usc.es
MENDEZ LODOS, MANUELMembro59644
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact