USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2093 - CONSTRUCIÓN SUSTENTÁBEL PARA O MEDIO RURAL E NATURAL   [4758]

Datos grupo
Código: GI-2093
Nome Corto: COSMERUN
Nome Largo: Construción sustentábel para o medio rural e natural
Departamento: Departamento de Enxeñaría Agroforestal
Contacto: MARIÑO ALLEGUE, RAMON ANGEL - r.allegue@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Aloxamentos gandeiros . Estudio dos parámetros de deseño e control ambiental
 • Influencia do deseño de aloxamentos gandeiros no benestar animal
 • Eficiencia das rutinas de traballo. Influencia do deseño de aloxamentos gandeiros e da organización territorial das explotacións agrarias .
 • Impacto ambiental das instalacións, construcións e organización territorial das explotacións agrarias. Análise de ciclos de vida en explotacións agrarias
 • Estudio e avaliación de construcións rurais tradicionais
 • Optimización da construcción de aloxamentos gandeiros
 • Novos deseños de estruturas de madeira para construcións rurais utilizando materiais de baixo custe
 • Técnicas non destrutivas para a avaliación das propiedades mecánicas da madeira e do estado de conservación das estruturas en servizo.
Servizos e Recursos
 • Elaboración de propostas de deseño. Avaliación de aloxamentos gandeiros.
 • Monitorización de aloxamentos gandeiros dende unha perspectiva integral
 • Determinación das propiedades mecánicas de elementos de madeira de distintas especies
 • Avaliación de estruturas de madeira con técnicas non destrutivas ( resistógrafo, arbotom, ..)
 • Proxectos singulares de construcións rurais
Palabras chave
 • construción sustentábel; aloxamentos gandeiros; construción en madeira; benestar animal; eficiencia do traballo; impacto ambiental
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
MARIÑO ALLEGUE, RAMON ANGELCoordinador59555E-Mail: r.allegue@usc.es
MENDEZ LODOS, MANUELMembro59644
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto