USC » Research » Research-Groups » Standard search engine
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-2124 - EDUCATION, NATURE, ART AND HIKING   [4772]

Group info
Code: GI-2124
Short Name: Edunartex
Name: Education, Nature, Art and Hiking
Department: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Contact: OTERO URTAZA, EUGENIO MANUEL - otero.urtaza@usc.es
Telf.

Research field
  • Education in nature: theory, resources and documentary sources. Pedagogical thought and educational institutions in relation to education in the natural environment. Hiking: documentary and historical sources. Art and nature. Music and nature. Walking sound and landscape Acoustic ecology. Outdoor physical and sports activies. Healthy cardiovascular activity. Healthy urban itineraries. Hiking in the wild.
Technology services
  • Study of the natural environment as educational space. Outline of educational routes in the nature. Design of educational materials for outdoor activities. Training and professional development in the field of the education in natural surroundings. Sportive circuits in the nature. Mountain sport. Rescue and lifesaving. Artistic installations in nature. Artistic studies of the natural environment. Studies of musical resources in natural areas. Realisation of sound documents in different natural areas, both rural and urban. Outline of natural sounds routes, both rural and urban. Study, design and development of natural paths with organic, psychological and social consequencies of a healthy nature.
Key words
  • Outdoor Education; Art and nature; music and nature; Sport and nature
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
OTERO URTAZA, EUGENIO MANUELCoordinador598110000-0002-1697-418XE-Mail: otero.urtaza@usc.es
BLANCO MOSQUERA, VICENTEMembro584100000-0002-5767-4116
CONS FERREIRO, MIGUELMembro0000-0003-0826-9357
LAGO BALLESTEROS, JOAQUINMembro593660000-0002-5303-8374
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
MARIA CASTRO FERNANDEZ  USC (Bolseira de iniciación á Investigación do Campus Terra)
PAULA GARCIA MENDEZ  USC (Bolseira de iniciación á Investigación do Campus Terra)
From: To:
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact