USC » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2124 - EDUCACIÓN, NATUREZA, ARTE E EXCURSIONISMO   [4772]

Datos grupo
Código: GI-2124
Nome Corto: Edunartex
Nome Largo: Educación, Natureza, Arte e Excursionismo
Departamento: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Contacto: OTERO URTAZA, EUGENIO MANUEL - otero.urtaza@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
  • Educación na natureza: teoría, recursos e fontes documentais. Pensamento pedagóxico e institucións educativas en relación coa educación na natureza. Excursionismo na natureza: fontes documentais e históricas. Arte e natureza. Música e natureza. O paseo sonoro e a paisaxe sonora. Ecoloxía acústica. A actividade física e deportiva na natureza. Actividade física cardio saudable. Itinerarios urbanos saudables. Senderismo no medio natural.
Servizos e Recursos
  • Study of the natural environment as educational space. Outline of educational routes in the nature. Design of educational materials for outdoor activities. Training and professional development in the field of the education in natural surroundings. Sportive circuits in the nature. Mountain sport. Rescue and lifesaving. Artistic installations in nature. Artistic studies of the natural environment. Studies of musical resources in natural areas. Realisation of sound documents in different natural areas, both rural and urban. Outline of natural sounds routes, both rural and urban. Study, design and development of natural paths with organic, psychological and social consequencies of a healthy nature.
Palabras chave
  • Educación ao aire libre; arte e natureza; música e natureza; deporte e natureza.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
OTERO URTAZA, EUGENIO MANUELCoordinador598110000-0002-1697-418XE-Mail: otero.urtaza@usc.es
BLANCO MOSQUERA, VICENTEMembro584100000-0002-5767-4116
CONS FERREIRO, MIGUELMembro0000-0003-0826-9357
LAGO BALLESTEROS, JOAQUINMembro593660000-0002-5303-8374
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
MARIA CASTRO FERNANDEZ  USC (Bolseira de iniciación á Investigación do Campus Terra)
PAULA GARCIA MENDEZ  USC (Bolseira de iniciación á Investigación do Campus Terra)
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto