USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2127 - GRUPO DE BIOESTATÍSTICA E CIENCIA DE DATOS BIOMÉDICOS   [4774]

Datos grupo
Código: GI-2127
Nome Corto: GRID-BDS
Nome Largo: Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos
Departamento: Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas
Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina
Web: http://www.grid-usc.com
Contacto: PEREIRO FERREIROS, MANUEL - manuel.pereiro.ferreiros@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
  • Bioestatística
  • Modelos Aditivos Xeneralizados
  • Modelos de Regresión Múltiple
  • Curvas ROC
  • Análise de Supervivencia
Servizos e Recursos
  • Investigación en metodoloxía estatística
  • Formación Básica e Avanzada en Bioestatística
  • Asesoramento en bioestatística
  • Elaboración de software
Palabras chave
  • Bioestatística; Inferencia Estatística; GAM; Estimación non Paramétrica; Análise de Supervivencia; Curvas ROC; Regresión Cuantil
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
PEREIRO FERREIROS, MANUELCoordinador598940000-0001-9311-8267E-Mail: manuel.pereiro.ferreiros@usc.es
CADARSO SUAREZ, LUISMembro
FLOREZ MENENDEZ, MARIA ANGELESMembro
PEREZ FENTES, DANIEL ADOLFOMembro0000-0001-6348-8646
RODRIGUEZ BLANCO, MARIA ISABELMembro
SANCHEZ-AGUILAR Y ROJAS, MARIA DOLORESMembro
VALDES CUADRADO, LUIS GUILLERMOMembro60516
ARIAS LOPEZ, JUAN ANTONIOIFP
Blanco Gómez, BenitoIFP
Grandío Gómez, Jonathan BenxamínIFP
Gutiérrez Botella, JesúsIFP
Zarraonandía Andraca, AntónIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
FRANCISCO GUDE SAMPEDRO  Unidad de Epidemiología Clínica-Complejo Hospitalario Clínico Universitario de Santiago
Thomas Kneib   Georg-August-Universität Göttingen
Giampiero Marra   University College London
Bruno Cecilio de Sousa   Universidade de Coimbra
Geert Molenberghs   Interuniversity Institute of Biostatistics and Statistical Bioinformatics-Belgium
Andreas Mayr   Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie Universität Bonn
VICENTE LUSTRES PEREZ  Biostatech, Advice, Training & Innovation in Biostatistics
MARIA PAZOS PATA  Biostatech, Advice, Training & Innovation in Biostatistics, S.L.
Luis Meira Machado  Universidade do Minho
Christel Faes   Center for Statistics (CenStat) de la Universidad de Hasselt
Ines Pereira Silva Cunha Sousa  Universidade do Minho
Vitor Rodrigues   Liga Portuguesa contra o Cancro
Pedro Nuno Ferreira Pinto de Oliveira  Instituto de Ciencias Biomedica Abel Salazar, Universidade de Porto
Laetitia da Costa Teixeira  Instituto de Ciencias Biomedica Abel Salazar, Universidade de Porto.
Anabela Rodrigues   Servicio de Nefrología del Hospital Geral de Santo Antonio. Universidade de Porto
Geert Verbeke   Universidad de Leuven-Bélgica
Marc Aerts   University of Hasselt. Belgium
Denisa Mendonça   Instituto de Ciencias Biomedica Abel Salazar, Universidade de Porto
XOSE LUIS OTERO CEPEDA  Red Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET)
OSCAR LADO BALEATO  IDIS
CARLA DIAZ LOUZAO  IDIS
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto