USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Oferta contrato predoutoral UDyTEMC do IDIS

Estado: Aberta
Resume:

Grupo de Investigación na Unidade de Diagnóstico e Tratamento de Enfermidades Metabólicas Conxénitas (https://udytemc.org/) da Dra. Maria Luz Couce Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Ofrécese contrato a estudante graduado en Ciencias da Saúde para traballar como investigador predoctoral no proxecto:
"DETECCIÓN TEMPERÁ E SEGUIMENTO DE PACIENTES CON ENFERMIDADE DE FABRY: NOVO ENFOQUE DE BIOMARCADORES". Neste proxecto, vai realizar o estudo de proteómica e transcriptómica que permitirá a identificación de biomarcadores co fin de mellorar a detección e o diagnóstico precoz, definir fenotipos patolóxicos e facilitar o seguimento de pacientes coa enfermidade de Fabry e a súa resposta ao tratamento.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Próximas convocatorias do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Estado: Aberta
Resume:

Orden TED/1016/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.

Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.

Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premio Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas - Fundación BBVA a la Mejor Tesis Doctoral en Humanidades Digitales

Estado: Aberta
Resume:

O premio está dirixido a investigadores en Humanidades Dixitais cuxo traballo de investigación defendeuse nunha universidade española, con independencia da nacionalidade e lugar de residencia do investigador.


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 22/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o reforzo de redes de varamentoes e rescate de especies mariñas no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente ao ano 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad FSP (en diante FB) para a concesión de axudas para o financiamento de proxectos vinculados coa xeración e reforzo de redes de varamentoes e rescate de especies mariñas, que permitan unha atención adecuada aos animais varados vivos para a súa recuperación e/ou posterior liberación, ou mantemento, en caso de non poder ser liberados, en centros adecuados que aseguren a súa supervivencia e benestar, e realizar a toma de datos necesarios co obxecto de ampliar o coñecemento científico-técnico sobre o estado no que se atopan as poboacións das distintas especies co fin de implementar unha correcta e fundamentada xestión e protección das mesmas.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaApoio a grandes proxectos transformadores de índole científico-técnica para a promoción da bioeconomía e a contribución á transición ecolóxica no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria da FB para a concesión de axudas para o financiamento de grandes proxectos transformadores de natureza científico-técnica que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, fomentando a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o apoio a programas e proxectos de investigación en materia de xestión da biodiversidade, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad F. S. P. (en diante FB) para a concesión de axudas para o financiamento de proxectos de investigación que promovan a aplicación do coñecemento científico para a toma de decisións na planificación e xestión da biodiversidade.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva para apoiar os centros de rescate depositarios de especímenes vivos comisados que contribúan á conservación das especies ameazadas de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal incluídas no Convenio CITES 2021 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad F. S. P. (en diante, FB) para a concesión de axudas para o financiamento de proxectos de apoio aos centros de rescate depositarios de especímenes vivos comisados incluídos no convenio CITES, que contribúan á conservación das especies ameazadas de fauna e flora silvestres polo seu comercio ilegal.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento de actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia correspondente a 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da Fundación Biodiversidad FSP (en diante FB) para a concesión de axudas para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana e fluvial, así como para a mitigación dos riscos de inundación, incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto