USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de formación para a especialización en materia de Seguridade Nuclear e Protección Radiolóxica

Estado: Aberta
Resume:

– 3 bolsas en materias específicas de seguridade nuclear.

– 3 bolsas en materias específicas de protección radiolóxica.


Entidade Convocante: Consejo de Seguridad Nuclear
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 10/12/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 31/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/12/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 30/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 29/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 11/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Subvencións para promever a cultura de defensa para o ano 2020

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O prazo de solicitude de presentación de proxectos iníciase o día 12 de novembro ás 00:00 h. e REMATA o día 02 de decembro de 2019 ás 23:59 h.

http://www.portalcultura.mde.es/actividades/subvenciones/2020/


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 02/12/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para a celebración de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Financiamento de congresos, seminarios e xornadas relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento que se vaian a realizar durante o período comprendido entre a data de concesión e o 30 de xuño de 2020. Quedarán excluídos da fase de valoración aqueles proxectos non directamente vinculados ás directrices e obxectivos do V Plan Director da Cooperación española.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 29/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


VI Premio Julián Francisco Suárez Freire

Estado: Aberta
Resume:

Para Mozas e Mozos Investigadores patrocinado por BIDAFARMA e COFANO.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/12/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación

Estado: Aberta
Resume:

A finalidade das actuacións obxecto das axudas é impulsar a progresiva implantación dun modelo de ciencia en aberto, a participación cidadá na actividades de investigación científica e técnica, o estímulo das vocacións científicas e tecnolóxicas e o emprendemento e a cultura científica e tecnolóxica da sociedade, presentando especial atención a medidas destinadas a corrixir a brecha de xénero en materia de I+D+i.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2019 ás 13:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto