USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Próxima convocatoria pública de selección de persoal 3/2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


CITMAga-OT-16/2022: contrato como técnico superior de xestión no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento dos obxectivos estratéxicos de apoio e instrumentais.

FUNCIÓNS A REALIZAR: xestión de transferencia de tecnoloxía e innovación e xestión da I+D+i no ámbito das matemáticas. Xestión de proxectos europeos.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 26/06/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-17/2022: contrato como investigador/a colaborador/a no marco do proxecto Modelado e Simulación dunha cidade intelixente

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

FUNCIÓNS A REALIZAR: desenvolvemento, definición e posta en marcha do modelado e simulación de hábitos de mobilidade para o deseño de novas estratexias de mobilidade urbana.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 26/06/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-19/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no CITMAga

Estado: Aberta
Resume:

Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na  área de Investigación e Transferencia “Ciencia e Coñecemento” dentro do programa de investigación “Análise matemática de datos” e na liña de investigación “Tecnoloxía matemática para a análise de datos”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: planificación de e deseño de experimentos, depuración de datos, análise estatística dos mesmos e realización de informes.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-18/2022: 8 contratos como investigador/a colaborador/a no marco do programa de investigación Modelización matemática para a industria

Estado: Aberta
Resume:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación "Modelización matemática para a industria" e na liña de investigación "Modelado, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria".

FUNCIÓNS A REALIZAR: modelización matemática, simulación numérica, optimización e control de problemas da ciencia e da industria.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 03/07/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Programa de Investigación Cooperativa (CRP) en Agricultura Sustentable e Sistemas Alimentarios da OCDE

Estado: Aberta
Resume:

O CRP ofrece dous tipos de financiamento, para:

Estancias breves (6 a 26 semanas) en institucións estranxeiras para investigadores con polo menos 4 anos de experiencia postdoutoral.

Organización de conferencias científicas (presenciais ou virtuais) en varias áreas de investigación.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 10/09/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións destinadas a actividades relacionadas coa recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e da Ditadura

Estado: Aberta
Resume:

Concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para levar a cabo os seguintes proxectos ou iniciativas:

  • Estudos e investigacións relativas á recuperación da Memoria Democrática, así como ao recoñecemento moral das vítimas da Guerra Civil e da Ditadura.
  • Publicacións e organización de cursos, xornadas, conferencias, exposicións e demais eventos de tipo científico e/o divulgativo sobre a Memoria Democrática.
  • A recompilación, conservación, estudo e difusión do patrimonio documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteis, gravacións sonoras, películas...) ou intelectual (manifestacións artísticas, musicais, literarias...) da Guerra Civil e/o da Ditadura.

Unicamente poderá presentarse un máximo de catro solicitudes por entidade solicitante. Cada solicitude só contemplará un proxecto. As entidades ou persoas que actúen como solicitantes non poderán participar como colaboradoras en proxectos doutras solicitudes.

IMPORTANTE:

Debido á limitación de solicitudes que establece esta convocatoria e ao reducido do prazo de presentación, ata o 6 de xullo inclusive (dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado), os investigadores interesados seguirán o seguinte procedemento:

  • Enviar unha declaración de interese ata o día 27 de xuño, imprescindible para, se fose necesario, planificar unha selección.
  • Enviar a documentación correspondente como máximo ata o 4 de xullo.

Entidade Convocante: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/07/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para proxectos arqueolóxicos no exterior correspondentes ao ano 2022

Estado: Aberta
Resume:

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no "Boletín Oficial do Estado", é dicir o 22 de xullo. Establécese o prazo interno para o venres 15 de xullo.

  • As axudas convocadas teñen por obxecto a realización de proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior.
  • As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Entidade Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 22/07/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


III Edición dos International Zendal Awards 2022

Estado: Aberta
Resume:

Nesta edición distinguen a excelencia da investigación e innovación no campo da biotecnoloxía, premiando aos mellores proxectos de saúde humana e animal. Este ano a dotación económica ascenderá a 40.000 € na categoría saúde humana e 25.000 € na de saúde animal.

Na seguinte ligazón poderán ver o dosier desta nova convocatoria. Toda a información está dispoñible na nosa páxina web, polo que poden consultar as bases e formulario de inscrición a través da seguinte ligazón: aquí.

A recepción de candidaturas estará dispoñible ata o luns 3 de outubro de 2022.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 03/10/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto