USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública extraordinaria 19/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 23/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria do Subprograma Juan de la Cierva 2020

Estado: Aberta
Resume:

As axudas teñen como obxectivo fomentar a contratación laboral de novos doutores por un período de dous anos co obxecto de que estes afiancen as capacidades adquiridas durante unha primeira etapa de formación posdoutoral.

Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020

Prazo: 15/12/2020-19/01/2021 a las 14:00 horas, hora peninsular española.

Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020

Prazo: 17/12/2020-21/01/2021 a las 14:00 horas, hora peninsular española.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxina


Mobilidade


Axudas á mobilidade para estancias breves e traslados temporais para beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)

Estado: Aberta
Resume:

Teñen por obxecto reforzar a internacionalización da formación científica e capacidade técnica, mediante a súa incorporación a un centro ou grupo de investigación relevante no ámbito internacional e vinculado ao campo científico, técnico ou artístico correspondente ao contido da tese doutoral para a que se concedeu a axuda.


Entidade Convocante: Ministerio de Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/02/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Expresións de interese para actuar como avaliador ou avaliadora da DEVA

Estado: Aberta
Resume:

Está estructurada en 24 comisións temáticas constituidas por un presidente o presidenta e varios colaboradores, todos eles científicos de prestixio adscritos a universidades e organismos de investigación o desenvolvemento tecnolóxico.

A presentación de expresións de interese, aberta a todos os axentes que participan na sociedade do coñecemento, debe realizarse directamente na ligazón http://deva.aac.es/bancoEvaluadores, cumprimentando a ficha que aparece ao pulsar Novo Rexistro ou, en caso de xa estar rexistrado, actualizando a información contida na Base de datos.

http://deva.aac.es/?id=informaciongeneralinvestigacion


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica e Clínica 2021

Estado: Aberta
Resume:

A información detallada, como BASES, FORMULARIOS e NORMAS de presentación de candidaturas, está dispoñible na nosa páxina web na seguinte dirección: Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2021. O prazo de presentación de candidatos para esta edición rematará o día 17 de febreiro de 2021 (inclusive).

BASES


Entidade Convocante: Fundación Lilly
Publicado en: Outros
Prazo: 17/02/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Rei Jaume I 2021

Estado: Aberta
Resume:

Os Premios Rei Jaume I creáronse en 1989 co obxectivo de axuntar, en estudos e investigación, a entidades científicas e empresariais para a promoción da investigación, o desenvolvemento científico e o emprendemento en España.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 05/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio Investigación Científica na Saúde

Estado: Aberta
Resume:

Promovido pola Fundación hna e dotado con ata 100.000 euros para un único proxecto.

O obxectivo da convocatoria é identificar e impulsar as iniciativas máis prometedoras, de maior excelencia científica e de maior valor potencial e impacto social en investigación sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/03/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria ISCIII 2021

Estado: Aberta
Resume:

Convocatoria correspondente ao ano 2021 mediante tramitación anticipada de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2017-2020.

a) Actuacións obxeto de axuda dos Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación e Mobilidade.

b) Actuacións obxeto de axuda do Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541699

https://sede.isciii.gob.es


Entidade Convocante: Instituto de Salud Carlos III
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto