USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario convocatorias públicas de selección de persoal ano 2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 13/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de contratos predoutorais da Universidade de Santiago de Compostela

Estado: Aberta
Resume:

Modalidade A: Plan propio de captación de investigadores/as predoutorais, financiado polo Banco Santander.

Modalidade B: Enfocada á formación de doutores/as nos grupos de investigación da USC, co fin de que realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación pertencente á USC.

O prazo de inicio para presentar as solicitudes na plataforma do Santander ábrese o día 03/01/2022 ata o 31/01/2022 ás 14:00 h.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/01/2022 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Ramón y Cajal e Juan de la Cierva-formación 2021

Estado: Aberta
Resume:

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: Ramón y Cajal do 18 de xaneiro ao 8 de febreiro ás 14 horas. Juan de La Cierva do 20 de xaneiro ao 10 de febreiro ás 14 horas.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo destas axudas é incentivar a contratación laboral de persoal técnico de apoio en organismos de investigación e van destinadas a dar soporte no manexo de equipos, instalacións e demais infraestruturas de I+D+i a fin de incrementar e mellorar as prestacións e rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas.

O punto 4 do artigo 7 da convocatoria establece que "non se concederán axudas para cofinanciar a contratación de persoas para as técnicas experimentais propias de grupos de investigación que unicamente sirvan aos intereses destes”.

Estas axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar unha parte do salario e a cota empresarial da Seguridade Social do persoal técnico contratado, sendo a duración máxima dos contratos de 3 anos. En consecuencia, o centro receptor da axuda deberá asumir o resto do custo da contratación así como calquera incremento retributivo posterior non contemplado na axuda. Consultar as bases da convocatoria para obter información do importe das axudas e as retribucións mínimas a satisfacer en función da categoría do persoal técnico contratado. 

Os prazos para a presentación de solicitudes son

  • Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022
  • USC: 07/02/2022-24/02/2022

Acceso á convocatoria


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: Persoal técnico: 07/02/2022-17/02/2022 USC: 07/02/2022-24/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios Rei Jaume I 2022

Estado: Aberta
Resume:

Investigación Básica (física, química e matemáticas)

Economía

Investigación Médica (biomedicina e ciencias da vida)

Protección do Medio Ambiente

Novas Tecnoloxías

Emprendedor


Entidade Convocante: Fundación Rei Jaume I
Publicado en: Outros
Prazo: 05/04/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria 2021 de axudas a proxectos de colaboración público-privada do Programa estatal para impulsar a investigación científica, técnica e de innovación 2021-2023, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo que se procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados, co fin de incorporar coñecementos e resultados científicos-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento pre-competitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos.

Aínda que a convocatoria establece que os proxectos financiaranse vía préstamo ou subvención, a participación da universidade será sempre subvención.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 09/02/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas Fundación BBVA a Proxectos de Investigación Científica 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta convocatoria responden o compromiso da Fundación BBVA co impulso da investigación científica e a súa proxección á sociedade como forma de ampliar as oportunidades individuais e colectivas e abordar de maneira eficaz os principais retos do século XXI.


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 15/03/2022 ás 18:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAcelerador de transferencia da USC 2022

Estado: Aberta
Resume:

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o “Acelerador de Transferencia” remata o 27 de xaneiro de 2022.

Para poder presentar unha proposta a convocatoria do Acelerador de Transferencia debe inscribirse previamente na seguinte ligazón:  acceso convocatoria


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 27/01/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto