USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas predoutorais IDIS 2020

Estado: Aberta
Resume:

O IDIS convoca 8 axudas para a realización da tese de doutoramento no marco dos grupos de investigación do Instituto.

O obxecto destas axudas é a formación de investigadores no ámbito da Biomedicina e Ciencias da Saúde, mediante a concesión, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, de axudas predoutorais para a realización de teses de doutoramento no marco dos Grupos de Investigación pertencentes ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).


Entidade Convocante: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)
Publicado en: Outros
Prazo: 06/11/2020 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 15/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-10/2020: contrato a xornada parcial dun investigador para o proxecto de investigación: Axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

1 contrato a xornada parcial como investigador/a para o proxecto de investigación "axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada", no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector naval.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-9/2020: contrato a xornada completa como investigador junior para o proxecto de investigación no marco do contrato entre ITMATI e unha empresa do sector da enerxía

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Licenciados/ as, Enxeñeiros/ as, Graduados/ as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática. Os candidatos non deben ter experiencia laboral previa no grupo de cotización 01 para o que se convoca a praza.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 13/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


XVII de los Premios de Investigación Burdinola Sociedade Cooperativa

Estado: Aberta
Resume:

Este ano o premio vira ao redor da Nanotecnoloxía. En particular valoraranse os traballos presentados con achegas de excelencia na Investigación de Avances en Biomedicina Personalizada e Rexenerativa.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


V Convocatoria Tecnoloxías Accesibles INDRA - Fundación Universia

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

INDRA e FUNDACIÓN UNIVERSIA convocan estas axudas económicas para a realización de Proxectos de innovación e desenvolvemento de Tecnoloxías Accesibles que teñan por finalidade o desenvolvemento de calquera produto (incluíndo dispositivos, equipos, instrumentos e software) que poida ser utilizado por, ou para persoas con discapacidade.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas e subvencións para financiar escavacións arqueolóxicas no exterior, dentro do plan establecido polo Instituto del Patrimonio Cultural de España

Estado: Aberta
Resume:

- A esta convocatoria de axudas poderán acudir persoas xurídicas sen ánimo de lucro do sector público ou privado.

- A axuda convocada está destinada a realizar proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior. Serán obxecto de atención prioritaria aqueles proxectos de investigación e intervención integral que se propoñan no marco dos acordos de cooperación cultural asinados polo Estado español co país onde se vai desenvolver o proxecto.

- Prazo de presentación de solicitudes do 14/10/2020 ao 14/11/2020.

- As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria


Entidade Convocante: Instituto del Patrimonio Cultural de España
Publicado en: Outros
Prazo: 14/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

Estado: Aberta
Resume:

Pola  presente  resolución  convócanse  para  o  exercicio  2020,  en  réxime  de  concorrenciacompetitiva, 21 proxectos de investigación, divulgación e docencia para a Cátedra Institucionalda USC do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

O  financiamento  da  presente  convocatoria,  por  un  importe  máximo  de  63.000 €,  efectuarase con  cargo  a  partida  orzamentaria  5075.4326.22900 da Cátedra  do  Camino  de  Santiago  e  as  Peregrinacións. 

Con cargo a este importe financiaranse 21 proxectos   para a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cun financiamento máximo de 3.000 euros por proxecto.

ver convocatoria


Entidade Convocante: Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións
Publicado en: Outros
Prazo: 23/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto