USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Programa Investigo 2024

Estado: Aberta
Resume: Será obxecto das axudas a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, por parte de empresas que estean a investir en investigación e innovación na realización das iniciativas de investigación e innovación.
Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 06/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-02/2024: Contratación no marco do programa propio de investigación Área de Investigación e Transferencia

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

FUNCIÓNS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación en modelización matemática, simulación numérica, optimización e control da ciencia e da industria relacionados con procesos baixo incerteza.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 26/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio a etapa predoutorais 2024

Estado: Aberta
Resume: O obxectivo destas axudas consiste na contratación de persoal nas súas etapas iniciais constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, adquíranse as habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.
Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Outros
Prazo: 19/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 05/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 06/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premio 60 Aniversario Farmaindustria Mozos Investigadores

Estado: Aberta
Resume: Para apoiar a continuidade dos seus proxectos de investigación en curso, o premio consistirá nunha axuda económica de 40.000 euros.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/03/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento 2024

Estado: Aberta
Resume:

Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do compromiso de responsabilidade social do Grupo BBVA no recoñecemento da investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento.

As candidaturas e a súa documentación poderán ser presentadas a partir do 1 de xaneiro e ata as 16 horas GMT do 30 de xuño de 2024, exclusivamente en lingua inglesa.


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


VIII Convocatoria de axudas a proxectos de investigación en Tecnoloxías Accesibles

Estado: Aberta
Resume: Os proxectos de innovación, cunha duración máxima de 12 meses, deben estar dirixidos ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas, desde software a dispositivos, instrumentos ou equipos, que poidan ser utilizados por ou para persoas con discapacidade. As solucións propostas poden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar a actividade e participación destas persoas na sociedade, previndo limitacións ou reducindo as existentes; protexer, apoiar, adestrar, medir ou substituír funciones/estruturas corporais; e/o favorecer o acceso, mantemento e mellora do emprego das persoas con discapacidade.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 03/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos colaborativos Campus Terra 2024

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, liderados por persoal investigador contratado con título de doutor, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estes estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 29/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto