USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2019
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


II Bolsa de investigación sobre AME

Estado: Aberta
Resume:

A asociación gallega de Atrofia Muscular Espinal (AME) GaliciAME, convoca a II BOLSA DE INVESTIGACIÓN GALICIAME de fomento da investigación da AME.

Esta bolsa está dirixida a financiar un ou varios proxectos de investigación, cunha dotación de ata 40.000 €.

A convocatoria estará aberta á presentación de solicitudes desde o 2 de setembro ata o 8 de novembro de 2019 ás 24 horas.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 08/11/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria setembro CIBERNED

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Os interesados nalgunha das ofertas, deberán enviar o seu Currículo Vitae e os documentos necesarios para optar á mesma, a través das ligazóns indicadas, que se atopan tamén publicados nas páxinas web do ISCIII; www.isciii.es, de CIBERNED; www.ciberned.es e da Fundación CEN ; www.fundacioncien.es., nas que tamén atoparán as bases da convocatoria cos requisitos necesarios para poder optar ás prazas.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 21/09/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-13/2019: Investigador/a para proxecto -Desarrollo de algoritmos relacionados con Estadística, Optimización e Inteligencia Artificial-

Estado: Aberta
Resume:

Licenciado/Graduado/Máster/Doctor en Matemáticas, Estatística, Computación ou Enxeñaría.

Desenvolvemento de algoritmos relacionados con Estatística, Optimización e Intelixencia artificial, no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector de loita contra incendios forestais.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 26/09/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 24/2019 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/09/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Convocatoria de adscrición-renovación a ITMATI 2019 de persoal investigador das Universidades Galegas

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI) abre un novo proceso de adscrición de investigadores, no ámbito da Matemática Industrial, das universidades membros do Consorcio ITMATI (UDC, USC, UVigo).

O persoal investigador das universidades participantes no Consorcio ITMATI poderá adscribirse a ITMATI para desenvolver tarefas de transferencia directamente relacionadas cos obxectivos e a misión de ITMATI, tal e como se recollen nos seus Estatutos.

As solicitudes de adscrición poderanse presentar ata o 4 de novembro de 2019.

Os investigadores que desexen participar nesta convocatoria deberán enviar a súa solicitude ao correo itmati@itmati.com indicando no asunto "Solicitude de Adscrición a ITMATI 2019". O procedemento e os criterios de adscrición atópanse recollidos na propia convocatoria.

As solicitudes de renovación poderanse presentar ata o 16 de setembro de 2019.

Os investigadores que desexen participar neste proceso de renovación da súa adscrición a ITMATI, deberán enviar a súa solicitude, cubrindo o impreso adxunto, ao correo itmati@itmati.com, e indicando no asunto "Solicitude de renovación de adscrición a ITMATI 2019". O procedemento e os criterios de adscrición atópanse recollidos na propia convocatoria.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo:
Adscrición: 04/11/2019
Renovación: 16/09/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


II Concurso de Comunicación Científica do IGFAE

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) lanza a primeira das súas actividades organizadas no marco da Semana da Ciencia que terá lugar entre o 11-15 de novembro: o II Concurso de Comunicación Científica. O obxectivo deste concurso é promover a cultura científica da cidadanía e, en particular, fomentar o interese pola Física, estimulando a aprendizaxe dos seus fundamentos.

A participación no concurso está aberta a calquera persoa, con especial énfase no persoal investigador dos organismos públicos de investigación; en estudantes de doutoramento, máster e grao; en alumando de ESO e Bacharelato, profesorado que traballa no ámbito da docencia da Física e nos profesionais da divulgación científica e xornalistas.

Divídese en tres categorías:

a) Monólogos científicos.

b) Experimentos, demostracións ou aplicacións web ou para dispositivos móviles.

c) Artigos de divulgación.

Bases completas, premios e inscricións ata o día 31 de outubro en https://igfae.usc.es/igfae/gl/scienceweek/


Entidade Convocante: Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE)
Publicado en: Outros
Prazo: 31/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas de Investigación Manuel de Oya 2019

Estado: Aberta
Resume:
  • Poderán solicitar as bolsas os estudantes de último curso de grao de calquera carreira universitaria de ciencias ou dun curso de posgrao, sempre que se trate de centros de ensino superior de universidades españolas.
  • Así mesmo, admitiranse as solicitudes de licenciados e titulados superiores de calquera carreira de ciencias.
  • En todo caso, a data de nacemento dos solicitantes deberá ser posterior ao 1 de xaneiro de 1989.
  • Os solicitantes deberán contar cun director de proxecto que pertenza a unha universidade ou centro de investigación español.

Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 11/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020)

Estado: Aberta
Resume:

Cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

Resolución

Extracto


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 30/10/2019
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto