USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Convocatoria internacional MOPGA (Make Our Planet Great Again)

Estado: Aberta
Resume:

A sexta edición dese programa outorgará 40 bolsas a mozos investigadores que desexen realizar unha estancia en Francia durante 1 ano (importe mensual de 2 500€).

Requisitos:

- Empezar a súa estancia en Francia a partir de setembro de 2023.
- Non ter a nacionalidade francesa e non vivir en Francia despois do 1 de setembro de 2022.
- Obter o seu título de doutoramento hai menos de 5 anos.
- Cinco temáticas científicas elegibles: Ciencias da Terra; Desenvolvemento sustentable e cambio climático; Transición enerxética; Retos sociais relacionados cos desafíos ambientais; Saúde animal e humana formando parte do concepto "One Health".


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 16/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Axudas para incentivar a consolidación investigadora 2022

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxectivo é consolidar a carreira profesional de investigadores, nacionais e estranxeiros, para que poidan desenvolver a súa carreira profesional dentro do SECTI.

Convodatoria


Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 24/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 08/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria pública 09/2022. Concurso público de méritos para a contratación de persoal investigador en iniciación no marco de actividades e programas de I+D+i, dos centros singulares CiQUS, CiTIUS e IGFAE, que figuran no anexo desta Resolución, a través do procedemento de contratación ordinaria

Estado: Pechada
Resume: O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Mobilidade


Axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022

Estado: Pechada
Resume: O obxecto da convocatoria é co-financiar os desprazamentos de persoal investigación vinculado ao Campus Terra, que non conten con outra fonte de financiamento e que se realicen ou que tivesen lugar entre o 1 de xaneiro do 2022 e o 15 de novembro de 2022.
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 04/11/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Axudas para Redes de Investigación en Ciencias do Deporte 2023

Estado: Aberta
Resume:

As Redes de Investigación en Ciencias do Deporte pretenden promover a complementariedade de capacidades e recursos de investigación existentes entre grupos de investigación e xestores de distintas institucións e, deste xeito, contribuír á xeración de sinerxias de redes en ámbitos estratéxicos e novos para o conxunto do sistema deportivo español.

As Redes de Investigación están encamiñadas á creación e dinamización de Redes temáticas constituídas por investigadores encadrados na mesma ou similar área temática de coñecemento, así como por investigadores con obxectivos comúns que requiren unha aproximación multidisciplinar.


Entidade Convocante: Ministerio de Cultura y Deporte
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a investigación en cancro AECC 2023

Estado: Aberta
Resume: o obxectivo de impulsar a investigación desde os comezos da carreira investigadora ata o desenvolvemento de grandes proxectos en cancro, cubrindo así todas as necesidades da comunidade científica sexa cal for a etapa profesional e sempre co paciente no centro.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaV Edición de BFFood

Estado: Aberta
Resume:

Business Factory Food (BFFood), a aceleradora vertical do sector alimentario de Galicia impulsada pola Xunta de Galicia e dinamizada polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) da cal e socia a USC, busca proxectos innovadores de emprendemento para formar parte da súa V Edición.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 20/12/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto