USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Convocatoria subvención para a realización de Posgraos de estudos de xénero e actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para o ano 2018

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Realizar estudos universitarios de posgrao sobre xénero conducentes á obtención do Título de máster oficial, Títulos Propios, Doutoramento, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (seminarios, congresos, simposios, xornadas e foros de debate), sempre que estas actuacións destaquen pola súa calidade e valores estratéxicos para a mellora do campus no ámbito da igualdade.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 03/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


ITMATI-OT-09/2018: Investigador/a para proxecto Rich Stimulation Daily Living (RISING)

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

1 contrato a tempo completo como investigador/a en o proxecto de investigación para a realización dun estudo sobre a efectividade de terapias cognitivas baseadas en actividades cotiás, no marco dun contrato entre o Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI) e unha empresa do sector TIC.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 23/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 9/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Data de publicación: 08/08/2018
Prazo: 14/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Apertura da convocatoria de adscrición-renovación a ITMATI 2018 de persoal investigador das Universidades Galegas

Estado: Aberta
Resume:

Desde o Consorcio público Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial ( ITMATI) facémosvos partícipes da seguinte convocatoria: “Convocatoria 2018 para a incorporación, ou renovación, a ITMATI de membros adscritos da Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo”.

O Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial ( ITMATI) abre un novo proceso de adscrición de investigadores, no ámbito da Matemática Industrial, das universidades membros do Consorcio ITMATI (UDC, USC, UVigo).

O persoal investigador das universidades participantes no Consorcio ITMATI poderá adscribirse a ITMATI para desenvolver tarefas de transferencia directamente relacionadas cos obxectivos e a misión de ITMATI, tal e como se recollen nos seus Estatutos.

Nesta nova convocatoria 2018 contémplase tamén un proceso de renovación automática da adscrición, por tres anos máis, para aqueles investigadores adscritos previamente a ITMATI, que sigan pertencendo a unha universidade membro do Consorcio, e para os que o período de adscrición finalice con anterioridade ao 30 de decembro de 2018.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: Según solicitude
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


IX Edición dos Premios á Introdución da Perspectiva de Xénero

Estado: Aberta
Resume:

Esta iniciativa foi seleccionada polo European Institute for Gender Equality (EIGE) como unha das dez mellores boas prácticas de “Integración da igualdade de xénero nas universidades e centros de investigación europeos” e incluída na ferramenta en liña (GEAR tool) de apoio a organizacións investigadoras (como as universidades) na creación, execución, seguimento e avaliación dos plans de igualdade de xénero.

Esta novena edición conta coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela, como entidade financiadora dos primeiros premios. 


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 13/09/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG 2018

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Modalidade A: mellora das agrupacións estratéxicas de investigación recoñecidas e que xa foron obxecto das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia.

Modalidade B: creación de novas agrupacións estratéxicas de investigación.

Estas agrupacións, son definidas como tales polas universidades propoñentes é, polo tanto, corresponderá a USC definilas, validalas e presentar as solicitudes.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 13/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaMIT-SPAIN la Caixa Foundation SEED FUND

Estado: Aberta
Resume:

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) ten como obxectivo promover o coñecemento e a investigación en ciencia, tecnoloxía e outras áreas ue sirvan para afrontar os grandes retos do século XXI. A Fundación Bancaria ”la Caixa”, coñecedora do potencial do MIT, creou, en colaboración con esta institución, a convocatoria de proxectos MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND.


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 17/09/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAccións de Dinamización Europa Excelencia 2018

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A finalidade destas accións de dinamización é impulsar a internacionalización das actividades de I+D+i e contribuír ao avance do coñecemento para afrontar os desafíos que a investigación española ten no contexto do Espazo Europeo de Investigación, fomentando a participación de investigadores con traxectorias científicas prometedoras.

Máis información

 


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 26/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto