USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de Colaboración Curso 2018-2019

Estado: Aberta
Resume:

O Ministerio de Educación ven de asignar á USC 82 Bolsas de Colaboración para o curso 2017-2018, destinadas a iniciar nas tarefas de investigación ao alumnado do último curso do grao ou segundo ciclo ou primeiro curso de Máster que preste a súa colaboración nun Departamento, Instituto de Investigación ou Centro Singular, en réxime de compatibilidade cos seus estudos.


Entidade Convocante: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Publicado en: Outros
Prazo: 26/06/2018 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria contratación PRINCIPIA 2018

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 21/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-08-2018: Dos contratos como investigadores/as para el experimento OTEAre

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

MÉRITOS Y REQUISITOS A VALORAR:

 • Formación y experiencia general a valorar (40 puntos, todas las aportaciones deben estar documentadas).
 • Expediente académico del grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería, máster y/o doctorado. Se valorará el grado de afinidad de las titulaciones del candidato/a con el área de estadística e investigación operativa.
 • Experiencia previa en análisis y programación de algoritmos matemáticos y/o estadísticos.
 • Conocimientos avanzados y experiencia previa en el uso de los lenguajes de programación R y Python.
 • Conocimientos avanzados de inglés.
 • Conocimientos y experiencia adicional y específica a valorar (35 puntos, todas las aportaciones deben estar documentadas).
 • Conocimientos y experiencia previa en computación estadística, minería de datos, Big Data y machine learning.
 • Conocimientos y experiencia previa en procesamiento de grandes bases de datos: Hadoop, Spark, SparkR (R on Spark), Cassandra, etc.
 • Entrevista personal (25 puntos).
 • Los candidatos/as seleccionados/as de acuerdo con los criterios anteriores serán convocados/as a una entrevista personal. Se entrevistará al menos a los tres candidatos/as mejor valorados/as.

Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 13/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública 6/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 22/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios ADVID 2017

Estado: Aberta
Resume:

Atraer investigadores de diversas áreas científicas para as especificidades técnicas, culturais e sociais da vitivinicultura da Regiao Demarcada do Douro, por forma a desenvolver e transmitir tecnoloxías e coñecementos que permitan o desenvolvemento da súa vitivinicultura.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios INAP 2018 para Teses Doutorais

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convocou o Premio INAP 2018 para teses doutorais que aborden as tendencias de reforma na Administración pública desde as Ciencias Sociais ou Xurídicas. Na convocatoria desta edición poden participar as teses que fosen defendidas en calquera universidade española entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 30 de xuño de 2018. As investigacións deben recibir a mención cum laude, ademais de estar escritas nalgunha das linguas oficiais do Estado e ser inéditas ata o momento da publicación do fallo do xurado, previsto para o último trimestre deste ano. O galardón está dotado economicamente de 3.000 euros para a tese gañadora e de 1.000 euros para os dous accésits, así como a posibilidade de publicación por parte do INAP.

O extracto da Resolución do 12 de xuño de 2018 publicouse no BOE do 18 de xuño. O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións na seguinte ligazón: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403612

O prazo de presentación de solicitudes e documentación en soporte electrónico abarca ata o 31 de xullo, inclusive. 

Pode obter máis información sobre este premio na sede electrónica https://sede.inap.gob.es/premios, o correo do centro estudios@inap.es e o teléfono: 91.273.92.08


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremios Xóvenes Investigadores Agustín de Betancourt e Juan López de Peñalver

Estado: Aberta
Resume:

O premio "Agustín de Betancourt e Molina" destínase a persoas individuais que realizasen labores notorios de investigación no campo da enxeñería, conducentes a asentar as bases e/ou propiciar novos desenvolvementos e innovacións en calquera dos seus ámbitos profesionais.

O premio "Juan López de Peñalver" está destinado a persoas individuais ou a equipos de traballo formados por membros que maioritariamente teñan menos de 40 anos de idade, que realizasen labores notorios de desenvolvemento e innovación, contribucións profesionais destacadas ou obra singular en calquera dos ámbitos profesionais da enxeñería española. No caso dun equipo farase explícito o director do mesmo, que terá, en todo caso, unha idade menor de 40 anos e que asinará a candidatura


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/06/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2018

Estado: Aberta
Resume:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

 • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
 • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.
 • Modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto