USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1147 - DE CONFLICTU LEGUM   [4504]

Datos grupo
Código: GI-1147
Nome Corto: De conflictu legum
Nome Largo: De conflictu legum
Departamento: Departamento de Dereito Común
Web: http://deconflictulegum.usc.gal
Contacto: GARCIA RUBIO, MARIA PAZ - mpaz.garcia@usc.es
Telf. 981-563100 ext.14648

Liñas de Investigación
 • Xénero e Dereito privado
 • Dereito internacional privado
 • Dereito civil
 • Dereito civil de galicia.
 • Dereito interrexional
 • O novo dereito de familia.
 • Dereito contractual europeo
 • O mercado e a protección do consumidor
 • Sucesión motis causa. Sucesións internas e transfronteirizas
 • Eficacia en España de resolucións xurídicas e actos xurídicos extranxeiros.
 • Responsabilidade derivada da contaminación do mar por hidrocarburos
 • Dereito do comercio internacional, solución arbitral de controversias, espacio xudicial europeo, arbitraxe comercial internacional.
 • Dano moral. Dereito español e Dereito comparado. A regulación do dano moral en Europa
 • Eficacia no extranxeiro de resolucións xurídicas e actos xurídicos pronunciados en España.
 • Problemas xurídicos concernentes á emigración: persoa, familia e sucesións.
 • Unificación do Dereito de cucesións na UE
 • Responsabilidade médico sanitaria.
 • Plurilexislación civil española e Dereito comunitario
Servizos e Recursos
 • Dictames e asesoramento propios do Dereito Civil.
 • Dictames e asesoramento propio do Dereito Internacional Privado.
 • Dictames e asesoramento propio do Dereito do comercio internacional.
 • Dictames e asesoramento propio do Arbitraxe comercial.
Palabras chave
 • Dereito internacional privado; execución de sentencias extranxeiras; problemas xurídicos da emigración; arbitraxe comercial; responsabilidade; dereito civil de Galicia; dereito interrexional.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
GARCIA RUBIO, MARIA PAZCoordinador591110000-0002-9368-5066Tel./Ext.: 14648
E-Mail: mpaz.garcia@usc.es
ALVAREZ GONZALEZ, SANTIAGOMembro582190000-0001-9670-3381
AMMERMAN YEBRA, JULIAMembro1860070000-0001-7858-0541
HERRERO OVIEDO, MARGARITA CRISTINAMembro592950000-0001-6339-3153
LETE ACHIRICA, JAVIERMembro594050000-0002-3655-6583
MASEDA RODRÍGUEZ, JAVIERMembro596180000-0002-0601-8119
OTERO CRESPO, MARTAMembro598000000-0002-8550-2629
REQUEJO ISIDRO, MARTAMembro600620000-0003-0661-222X
CORTEZ LOPEZ, HERNAN FELIPEIFP
GARCIA GOLDAR, MONICAIFP1860860000-0002-3235-292X
SARRION HERNANDEZ, ERNESTO FRANCISCOIFP
VARELA CASTRO, IGNACIOIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto