USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv. » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1353 - GRUPO DE ANÁLISE DE ASPECTOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS NA LUSOFONÍA   [4561]

Datos grupo
Código: GI-1353
Nome Corto: GRAALL
Nome Largo: Grupo de Análise de Aspectos Lingüísticos e Literarios na Lusofonía
Departamento: Departamento de Filoloxía Galega
Contacto: MORAN CABANAS, MARIA ISABEL - isabel.moran.cabanas@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Literatura Portuguesa
 • Literatura Galega e Relacións Galego-Portuguesas
 • Literaturas Comparadas na Lusofoniia
 • Literaturas Comparadas no Marco Ibérico
 • Historia da Lingua
 • Lingüística Portuguesa
 • Lexicografía Portuguesa
 • Estudos Medievais
 • Estudos Lusófonos
 • Historia de Galiza / Historia de Portugal
Servizos e Recursos
 • Estudo e recuperación do patrimonio textual en lingua portuguesa
 • Estudo e recuperación do patrimonio cultural de países de lingua portuguesa
 • Edición e tradución de textos históricos e literarios
 • Intermediación cultural Galiza - Lusofonía
 • Divulgación literaria e artístico-cultural (Galiza, Portugal, Brasil, países da África lusófona)
 • Ensino e aprendizaxe do portuguës
Palabras chave
 • dicionario; trovadores; cancioneiros; literatura; lingua; portugués; lusofonía; historia e crítica literarias; tradución; edición; Camões; Pessoa; Idade Media; gallego-portugués; textos; cultura portuguesa
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
MORAN CABANAS, MARIA ISABELCoordinador596970000-0002-8343-7325E-Mail: isabel.moran.cabanas@usc.es
QUIROGA DIAZ, JOSE CARLOSMembro60020
SOUTO CABO, JOSE ANTONIOMembro604290000-0002-4779-8115
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
ULISSES INFANTE   UNESP- Universidade Estadual Paulista, São Paulo (Brasil)
YARA FRATESCHI VIEIRA  UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, São Paulo (Brasil)
Carlos Manuel Callón Torres  Instituto Espanhol de Lisboa (Portugal)
Isabel Maria Barros Dias  Universidade Aberta / IELT e IEM, Universidade Nova, Lisboa (Portugal)
José Eduardo Franco   Universidade Aberta - Cátedra de Estudos Globais, Lisboa (Portugal)
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto