USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv. » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1564 - MODELOS MATEMÁTICOS E SIMULACIÓN NUMÉRICA EN MECÁNICA DE SÓLIDOS   [4606]

Datos grupo
Código: GI-1564
Nome Corto: MOSISOLID
Nome Largo: Modelos Matemáticos e Simulación Numérica en Mecánica de Sólidos
Departamento: Departamento de Matemática Aplicada
Web: http://www.usc.es/dmafm/grupo_viano/index.htm
Contacto: VIAÑO REY, JUAN MANUEL - juan.viano@usc.es
Telf.981-563100 Ext.:13188
Fax: 981-597054
Liñas de Investigación
  • Estructuras finas: modelización e cálculo de estructuras compostas de vigas, placas e láminas elásticas, viscoelásticas ou viscoplásticas.
  • Mecánica do contacto: modelización matemática y simulación numérica de problemas de contacto, rozamento, adhesión e desgaste en elasticidade, viscoelasticidade e viscoplasticidade.
  • Biomecánica: simulación numérica e modelos matemáticos de mandíbula humana e de formación de ósos
  • Deseño mecánico: volantes de automóbil, ortodoncia.
Servizos e Recursos
  • Proposición e análise matemática de modelos de comportamento en problemas de estructuras (pezas, puentes, edificios, vehículos): vigas, placas, láminas, vibracións, contacto, rozamento, adhesión, desgaste, transferencia de calor, plastificación, materiales con memoria,....
  • Análise e programación de algoritmos numéricos para a resolución en ordenador de modelos de sólidos elásticos, viscoelásticos ou viscoplásticos: elementos finitos, diferencias finitas, mallados, preproceso de datos, postproceso e análise de resultados (tensións, deformadas, campos de temperatura, ...), validación de modelos e métodos, ...
  • Modelización matemática e simulación numérica en biomecánica: mandíbula humana, ortoncia e formación de ósos
Palabras chave
  • Ecuacións diferenciais; simulación numérica, deseño asistido por ordenador; cálculo de estructuras; elasticidade; plasticidade; viscoelasticidade; viscoplasticidade; piezoelectricidade; contacto mecánico; rozamento; adhesión; desgaste; vigas; placas; láminas; vibracións; métodos asintóticos; elementos finitos; mallado; biomecánica; biomatemáticas; ortodoncia; formación de ósos.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
VIAÑO REY, JUAN MANUELCoordinador60615Tel./Ext.: 981-563100 Ext.:13188
Fax: 981-597054
E-Mail: juan.viano@usc.es
IRAGO BAULDE, HIPOLITOMembro593350000-0001-9855-4092
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
ANGEL DANIEL RODRIGUEZ AROS  Universidade da Coruña
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto