USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1606 - I+D DE FÁRMACOS

Datos grupo
Código: GI-1606
Nome Corto: GI-1606
Nome Largo: I+D de fármacos
Departamento: Departamento de Química Orgánica
Contacto: CORREIA PINTO CARVALHO DE MATOS, MARIA JOAO - mariajoao.correiapinto@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
  • Deseño, síntese e caracterización de moléculas útiles no tratamento de enfermidades relacionadas co envellecemento (neurodegenerativas y cardiovasculares)
  • Liberación de fármacos ao sistema nervoso central: obtención de bioconjugados
  • Relación estrutura-actividade (REA) e optimización de propiedades farmacocinéticas de moléculas con potencial actividade farmacolóxica
Servizos e Recursos
  • Deseño de estratexias sintéticas complexas
  • Exploración sistemática da relación estrutura-actividade (REA)
  • Deseño de medicamentos asistido por plataformas virtuais: QSAR e Docking
  • Optimización de esqueletos químicos e síntese orgánica avanzada
Palabras chave
  • Deseño de moléculas bioactivas; síntese orgánica; compostos con actividade en diferentes dianas farmacolóxicas; compostos multidiana; compostos híbridos; QSAR; Docking
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
CORREIA PINTO CARVALHO DE MATOS, MARIA JOAOCoordinador0000-0002-3470-8299E-Mail: mariajoao.correiapinto@usc.es
FERNANDEZ MASAGUER, JORGE CHRISTIANMembro0000-0002-0146-5147
SANTANA PENIN, MARIA LOURDESMembro0000-0001-6056-8253
URIARTE VILLARES, EUGENIOMembro0000-0001-6218-2899
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto