USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv. » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1606 - I+D DE FÁRMACOS   [4622]

Datos grupo
Código: GI-1606
Nome Corto: GI-1606
Nome Largo: I+D de fármacos
Departamento: Departamento de Química Orgánica
Contacto: URIARTE VILLARES, EUGENIO - eugenio.uriarte@usc.es
Telf. 981-563100 ext.14938

Liñas de Investigación
  • Deseño, síntese e caracterización de moléculas útiles no tratamento de enfermidades relacionadas co envellecemento (neurodegenerativas y cardiovasculares)
  • Liberación de fármacos ao sistema nervoso central: obtención de bioconjugados
  • Relación estrutura-actividade (REA) e optimización de propiedades farmacocinéticas de moléculas con potencial actividade farmacolóxica
Servizos e Recursos
  • Deseño de estratexias sintéticas complexas
  • Exploración sistemática da relación estrutura-actividade (REA)
  • Deseño de medicamentos asistido por plataformas virtuais: QSAR e Docking
  • Optimización de esqueletos químicos e síntese orgánica avanzada
Palabras chave
  • Deseño de moléculas bioactivas; síntese orgánica; compostos con actividade en diferentes dianas farmacolóxicas; compostos multidiana; compostos híbridos; QSAR; Docking
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
URIARTE VILLARES, EUGENIOCoordinador605090000-0001-6218-2899Tel./Ext.: 14938
E-Mail: eugenio.uriarte@usc.es
CORREIA PINTO CARVALHO DE MATOS, MARIA JOAOMembro586880000-0002-3470-8299
FERNANDEZ MASAGUER, JORGE CHRISTIANMembro589100000-0002-0146-5147
SANTANA PENIN, MARIA LOURDESMembro603440000-0001-6056-8253
DHAHIR, DHEYAA MOHAMMEDIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
EDUARDO MARCELO SOBARZO SANCHEZ  Universidad Central de Chile
Marianela Saldías   Universidad Central de Chile
Cynthia Nathalia Pereira   Universidade Federal de Itajubá
Giulio Dettori   Università degli Studi di Cagliari
Christina Chai   National University of Singapore
Enrique Molina Perez  Universidad de Camagüey
Italo Orellana Maldonado  Universidad Autónoma de Chile
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto