USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv. » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1606 - I+D DE FÁRMACOS   [4622]

Datos grupo
Código: GI-1606
Nome Corto: GI-1606
Nome Largo: I+D de fármacos
Departamento: Departamento de Química Orgánica
Contacto: URIARTE VILLARES, EUGENIO - eugenio.uriarte@usc.es
Telf. 981-563100 ext.14938

Liñas de Investigación
  • Deseño, síntese e caracterización de moléculas útiles no tratamento de enfermidades relacionadas co envellecemento (neurodegenerativas y cardiovasculares)
  • Liberación de fármacos ao sistema nervoso central: obtención de bioconjugados
  • Relación estrutura-actividade (REA) e optimización de propiedades farmacocinéticas de moléculas con potencial actividade farmacolóxica
Servizos e Recursos
  • Deseño de estratexias sintéticas complexas
  • Exploración sistemática da relación estrutura-actividade (REA)
  • Deseño de medicamentos asistido por plataformas virtuais: QSAR e Docking
  • Optimización de esqueletos químicos e síntese orgánica avanzada
Palabras chave
  • Deseño de moléculas bioactivas; síntese orgánica; compostos con actividade en diferentes dianas farmacolóxicas; compostos multidiana; compostos híbridos; QSAR; Docking
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
URIARTE VILLARES, EUGENIOCoordinador605090000-0001-6218-2899Tel./Ext.: 14938
E-Mail: eugenio.uriarte@usc.es
CORREIA PINTO CARVALHO DE MATOS, MARIA JOAOMembro586880000-0002-3470-8299
FERNANDEZ MASAGUER, JORGE CHRISTIANMembro589100000-0002-0146-5147
SANTANA PENIN, MARIA LOURDESMembro603440000-0001-6056-8253
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
EDUARDO MARCELO SOBARZO SANCHEZ  Universidad Central de Chile
Marianela Saldías   Universidad Central de Chile
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto