USC » Research » Researchers » Catalogue of Research Groups
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-1734 - FORENSIC TOXICOLOGY   [4670]

Group info
Code: GI-1734
Short Name: FORTOX
Name: Forensic toxicology
Department: Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría
Institute:Instituto de Ciencias Forenses "Luis Concheiro" (INCIFOR)
Web: http://www.toxicologiaforense.com/es/index.html
Contact: MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIO - joseignacio.munoz.barus@usc.es
Telf.

Research field
 • Study of alternative biological matrices for the determination of drugs and substances of abuse (Bermejo Barrera and Tabernero Duque).
 • Determination of drugs of abuse in hair. Applications in the clinical and medical-legal field (Tabernero Duque and Bermejo Barrera).
 • Monitoring of mortality due to Adverse Drug Reaction (ADR) in the Galician Autonomous Community (Bermejo Barrera and Tabernero Duque)
 • New microextraction techniques applied to biological samples of forensic toxicology (Tabernero Duque and Bermejo Barrera)
 • Application of Gas Chromatography- coupled to Mass Spectrometry to the determination of drugs and substances of abuse in forensic toxicology (Bermejo Barrera and Tabernero Duque)
 • Toxicogenetic study of drugs and substances implicated in intoxications and deaths due to addiction (Bermejo Barrera and Tabernero Duque).
 • New markers for alcohol and drug intoxications (Tabernero Duque and Bermejo Barrera)
 • Bodily harm assessment (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Medical Legal Identification (Muñoz Barús)
 • Post mortem interval (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Intimate partner violence (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Submersion death (Muñoz Barús)
 • Screening and confirmation of pharmaceutical, drugs and alcohol in clinical cases. (Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro).
 • Application of Liquid-Chromatography-Mass Spectrometry to determine drugs of abuse in biological fluids. (Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Elena Lendoiro).
 • Study of alternative biological matrices to determine pharmaceuticals and drugs of abuse. ( (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Assessment of collection devices to detect drugs of abuse in saliva. Application to roadside testing. (Prof. López-Rivadulla, Prof. Cruz Landeira, Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro).
 • Development of analytical methodologies using microsampling techniques and its application to determine pharmaceuticals and drugs of abuse. (Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Study of biomarkers of toxicity using cell models due to exposition to new psychoactive substances. ( (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
Technology services
 • Drug abuse analysis. Aplication to classic biological fluids and alternative ones.
 • Chromatographic procedures applied to Forensic and Clinic Cases. GC-MS and LC-MS
Key words
 • Drugs of abuse; toxicological analysis; Chromatographic methods; Alternative biological samples; Vital reaction and postmortem interval; Assessment of bodily harm
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIOCoordinador597270000-0002-4454-4670E-Mail: joseignacio.munoz.barus@usc.es
BERMEJO BARRERA, ANA MARIAMembro58382
CRUZ LANDEIRA, ANGELINESMembro587180000-0003-1382-4546
DE CASTRO RIOS, ANAMembro587350000-0002-9832-012X
LOPEZ-RIVADULLA LAMAS, MANUELMembro595030000-0003-4233-1679
ORDOÑEZ MAYAN, LUCIAMembro59790
TABERNERO DUQUE, MARIA JESUSMembro604510000-0003-1069-6200
LENDOIRO BELIO, ELENAPA594020000-0002-3414-0509
OTERO DAPONTE, MANUEL ANGELPA
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
From: To:
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact