USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1734 - TOXICOLOXÍA FORENSE   [4670]

Datos grupo
Código: GI-1734
Nome Corto: FORTOX
Nome Largo: Toxicoloxía forense
Departamento: Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría
InstitutoInstituto de Ciencias Forenses "Luis Concheiro" (INCIFOR)
Web: http://www.toxicologiaforense.com/es/index.html
Contacto: MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIO - joseignacio.munoz.barus@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Estudo de matrices biolóxicas alternativas para a determinación de medicamentos e drogas de abuso (Bermejo Barrera e Tabernero Duque).
 • Determinación de drogas de abuso no cabelo. Aplicacións no ámbito clínico e médico-xurídico (Tabernero Duque e Bermejo Barrera).
 • Seguimento da mortalidade por Reacción Adversa a Drogas (RAD) na Comunidade Autónoma Galega (Bermejo Barrera e Tabernero Duque)
 • Novas técnicas de microextracción aplicadas a mostras biolóxicas de toxicoloxía forense (Tabernero Duque e Bermejo Barrera)
 • Aplicación da Cromatografía Líquida de Ultra Alta Resolución (UPLC) á determinación de medicamentos e drogas de abuso en medios biolóxicos (Tabernero Duque e Bermejo Barrera).
 • Estudo toxicoxenético de drogas e sustancias implicadas en intoxicacións e mortes por adicción (Bermejo Barrera e Tabernero Duque).
 • Novos marcadores de intoxicacións alcohólicas e drogas (Tabernero Duque e Bermejo Barrera)
 • Avaliación do dano corporal. (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Identificación médico legal (Muñoz Barús)
 • Estimación da data da morte (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Violencia de parella (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Morte por sumersión (Muñoz Barús)
 • Cribaxe e confirmación de fármacos, drogas e alcohol no ámbito hospitalario . (Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro).
 • Aplicación da Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas para a determinación de drogas de abuso en medios biolóxicos. (Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Elena Lendoiro).
 • Estudo de matrices biolóxicas alternativas para a determinación de drogas e fármacos de abuso. (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Uso de dispositivos para a determinación de drogas de abuso no cuspe. Aplicación no tráfico rodado. (Prof. López-Rivadulla, Prof. Cruz Landeira, Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro).
 • Desarrollo de metodoloxías analíticas empregando técnicas de microsampling e a súa aplicación na determinación de drogas e fármacos. (Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Estudo de biomarcadores de toxicidade mediante o uso de modelos celulares por exposición ás novas drogas psicoactivas. (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
Servizos e Recursos
 • Analise de drogas de abuso efármacos en medios bioloxicos clasicos e alternativos.
 • Aplicación de sistemas cromatograficos a casos de Toxicología Forense e Clínica. GC-MS e LC-MS
Palabras chave
 • Drogas de abuso; análise toxicoloxico; fluidos bioloxicos; métodos cromatografícos; matrices alternativas; • Reacción vital e data da morte; Avaliación do dano
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIOCoordinador597270000-0002-4454-4670E-Mail: joseignacio.munoz.barus@usc.es
BERMEJO BARRERA, ANA MARIAMembro58382
CRUZ LANDEIRA, ANGELINESMembro587180000-0003-1382-4546
DE CASTRO RIOS, ANAMembro587350000-0002-9832-012X
LOPEZ-RIVADULLA LAMAS, MANUELMembro595030000-0003-4233-1679
ORDOÑEZ MAYAN, LUCIAMembro59790
TABERNERO DUQUE, MARIA JESUSMembro604510000-0003-1069-6200
LENDOIRO BELIO, ELENAPA594020000-0002-3414-0509
OTERO DAPONTE, MANUEL ANGELPA
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto