USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv. » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1743 - FILOLOXÍA E LINGÜÍSTICA GALEGA   [4674]

Datos grupo
Código: GI-1743
Nome Corto: FILGA
Nome Largo: Filoloxía e Lingüística Galega
Departamento: Departamento de Filoloxía Galega
InstitutoInstituto da Lingua Galega (ILG)
Web: http://ilg.usc.gal/
Contacto: ALVAREZ DE LA GRANJA, MARIA - maria.alvarez.delagranja@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Fonética
 • Fonoloxía.
 • Gramática sincrónica e gramática histórica
 • Lexicografía
 • Onomástica
 • Dialectoloxía
 • Sociolingüística.
 • Historia da lingua
 • Edición de textos
 • Anállise do discurso
Servizos e Recursos
 • Tesouro informatizado da lingua galega (TILG http://www.ti.usc.es/TILG/)
 • Tesouro medieval informatizado da lingua galega (TMILG)
 • Base de datos do Atlas Lingüístico Galego
 • Laboratorio de fonética
 • Biblioteca (especializada en lingua galega e en sociolingüística)
 • Elaboración e supervisión de materiais didácticos en lingua galega
 • Tradución desde diferentes linguas á lingua galega
 • Asesoramento lingüístico
 • Informes lingüísticos sobre restauración de nomes e apelidos galegos
Palabras chave
 • Fonética; Fonoloxía; Morfoloxía; Sintaxe; Semántica; Lexicografía; Etnolingüística; Sociolingüística; Dialectoloxía; Historia da Lingua; Lingüística histórica; Etimoloxía; Onomástica; Análise do discurso; Bases de datos lingüísticos
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
ALVAREZ DE LA GRANJA, MARIACoordinador582110000-0003-4079-2287E-Mail: maria.alvarez.delagranja@usc.es
ARES VAZQUEZ, MARIA DEL CARMENMembro582730000-0002-7441-4009
BOULLON AGRELO, ANA ISABELMembro584330000-0001-9949-0035
CIDRAS ESCANEO, FRANCISCO A.Membro586560000-0002-9547-0472
DUBERT GARCIA, FRANCISCO XOSEMembro588120000-0001-7904-322X
FERNANDEZ REI, FRANCISCOMembro589260000-0003-1013-0143
FERNANDEZ REY, ELISAMembro589280000-0002-4109-0087
GARCIA MARTINEZ, PABLOMembro1860900000-0003-3923-2442
GONZALEZ GONZALEZ, MANUELMembro592270000-0001-7948-4607
GONZALEZ SEOANE, ERNESTO XOSEMembro592500000-0001-7972-4412
HERMIDA GULIAS, MARIA DO CARMEMembro592840000-0002-2948-231X
LOPEZ MARTINEZ, MARIA SOLMembro594700000-0003-3904-6228
MARIÑO PAZ, RAMONMembro595580000-0001-5637-3357
MIGUEZ REGO, VITORMembro0000-0001-7138-373X
MONTEAGUDO ROMERO, XOSE HENRIQUEMembro596830000-0002-0682-4524
MOSCOSO MATO, EDUARDO MIGUELMembro597080000-0002-9003-863X
NOGUEIRA PEREIRA, MARIA XESUSMembro597630000-0003-4866-5864
REGUEIRA FERNANDEZ, XOSE LUISMembro600500000-0001-7264-3740
SILVA DOMINGUEZ, Ma DO CARMEMembro603910000-0002-2839-9901
SOUSA FERNANDEZ, XULIO CESARMembro604240000-0001-8388-2704
VARELA BARREIRO, FRANCISCO JAVIERMembro605260000-0002-9147-8629
VILAVEDRA FERNANDEZ, DOLORESMembro606440000-0001-9291-2274
FIDALGO GARRA, ESTELAIFP
GONZALEZ LOPEZ, ELIASIFP
GUISANTES ALONSO, MIGUELIFP
LAGO CAAMAÑO, CLARAIFP
CUTRIN GARABAL, JOSE ANTONIOPA
DOMINGUEZ NOYA, EVA MARIAPA
DOVAL IGLESIAS, LUCIAPA
GARCIA DIAZ, NOELIAPA
GARCIA LOUZAO, PEDROPA
MAGARIÑOS IGLESIAS, MARIA DEL CARMENPA
NEGRO ROMERO, MARTAPA
PEREZ GONZALEZ, M. DEL CARMENPA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REYESPA
VEIGA MATEOS, INESPA
VLADU, ADINA IOANAPA
XOUBANOVA MONTERO, FLORENTINAPA
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Xosé Henrique Costas González  Universidade de Vigo
ALEXANDRE RODRIGUEZ GUERRA  Universidade de Vigo
XANDRA SANTOS PALMOU  Universidade de Salamanca
José Antonio López Silva  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
BEATRIZ GARCIA TURNES  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
SERAFIN ALONSO PINTOS  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
DAMIAN SUAREZ VAZQUEZ  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
RAQUEL RODRIGUEZ PARADA  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
XOSE AFONSO ALVAREZ PEREZ  Universidade de Lisboa
Antonio Romano   Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Torino
Lurdes de Castro Moutinho  Universidade de Aveiro
RICARDO PICHEL GOTERREZ  Universidad Complutense de Madrid
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto