USC » Research » Researchers » Scientific production
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Scientific production

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Proyectos de Investigación sobre la COVID-19

State: Open
Summary:

Apoiar proxectos sobre a Covid-19 que foron presentados á convocatoria do Instituto de Saúde Carlos III pero non acadaron financiamento (código de procedemento IN845D).

Titorial presentación solicitudes na sede da Xunta 


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 20/09/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de subvenciones a actividades de recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para 2020

State: Open
Summary:

Impulsa con carácter inmediato a execución de proxectos e actuacións en materia de Memoria Democrática, confirmando o seu total apoio ás entidades e asociacións memorialistas e reafirmando o seu compromiso coas vítimas.

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas co fin de proceder a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

Co fin de axilizar a selección da proposta a presentar pola USC, pregamos que aqueles investigadores que teñan previsto ou estean interesados en participar nesta convocatoria remitan a súa idea de proxecto ata o 28 de setembro de 2020 (inclusive) ao seguinte enderezo: investigacion@usc.es

BOE


Financing institution: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Published in:
Deadline: 02/10/2020
Links of interest: Open pagePrograma Sherpa Journeys

State: Open
Summary:

Dito Programa está promovido polo proxecto POCTEP "Sherpa do Mar", cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.  

"Sherpa do Mar" é unha plataforma de apoio ao emprendemento que busca 12 proxectos ou ideas de negocio relacionadas, directa ou indirectamente, co ámbito mariño-marítimo, para apoialos a través da metodoloxía "Sherpa Journeys"  e a súa rede de axentes, aceleradoras e iniciativas.

Para presentar unha idea ou proxecto tan solo é necesario cumprimentar o formulario on-line da convocatoria.

O obxectivo principal do proxecto é poñer en marcha una rede transfronteiriza no ámbito mariño-marítimo de Galicia-Norte de Portugal para promover a innovación nas empresas e dinamizar a creación e consolidación de novas actividades empresariais intensivas en coñecemento, favorecendo a xeración de emprego e o incremento da competitividade empresarial.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/09/2020
Links of interest: Open pagePremios Nacionales de Investigación 2020

State: Open
Summary:

El objetivo de los Premios Nacionales de Investigación es reconocer el mérito de aquellos investigadores españoles que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional que contribuyan de forma significativa al avance del conocimiento científico y el progreso de la Humanidad.


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in: Outros
Deadline: 15/10/2020
Links of interest: Open pagePremios Spin-Off PuntoGal

State: Open
State: Closed
Summary:

Os premios van dirixidos tanto cara a empresas spin-off coma a grupos de investigación relacionados coas universidades galegas.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/09/2020
Links of interest: Open pageOrdinary Open Call 12/2020 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Open
Summary:

The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.

The selection process will be merit based, through the evaluation of the criteria required for each position.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 21/09/2020
Links of interest: Open pagePrograma de Investigación Cooperativa (CRP) de la OCDE

State: Open
State: Closed
Summary:

El CRP ofrece dos tipos de financiación, para:

  • Estancias breves (6 a 26 semanas) en instituciones extranjeras para investigadores con al menos 4 años de experiencia postdoctoral.
  • Organización de conferencias científicas en varias áreas de investigación y, este año, como novedad, organización de conferencias y workshop virtuales.

Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en la página web www.oecd.org/agriculture/crp, donde podéis consultar el apartado específico para la Convocatoria 2021.


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in: Outros
Deadline: 10/09/2020
Links of interest: Open pageAcelerador de Transferencia

State: Open
Summary:

Ábrese o prazo para presentar propostas ao programa "Acelerador de Transferencia". O programa "Acelerador de Transferencia", promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, e financiado polo Banco Santander, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o "Acelerador de Transferencia" son:

1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado.

2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto. 

3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no "Acelerador de Transferencia" sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Tamén se poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización.

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o "Acelerador de Transferencia" remata o 16 de outubro de 2020.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 16/10/2020
Links of interest: Open page


Contact
Head of Sector for i+D Human Resources
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.es
Head of Departmento
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.es
Contact
Search On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact