USC » Investigación » Investigadores » Produción Científica
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Produción Científica

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas Predoutorais AECC

Estado: Aberta
Resume:

As axudas Predoutorais AECC poden solicitarse para realizar a Tese Doutoral nalgunha das provincias de Asturias, Baleares, Ciudad Real, A Coruña, Selecta, León, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Junta Asociada de Valencia, Valladolid e Vizcaya o la comunidad de Aragón.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 12/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:


O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Internacional 13/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 16/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios Nacionales de Investigación 2020

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo dos Premios Nacionais de Investigación é recoñecer o mérito daqueles investigadores españois que estean a realizar un labor destacado en campos científicos de relevancia internacional que contribúan de forma significativa ao avance do coñecemento científico e o progreso da Humanidade.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: 15/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria de Subvencións a actividades de recuperación da Memoria Democrática e as vítimas da Guerra Civil e a Ditadura para 2020

Estado: Aberta
Resume:

Impulsa con carácter inmediato a execución de proxectos e actuacións en materia de Memoria Democrática, confirmando o seu total apoio ás entidades e asociacións memorialistas e reafirmando o seu compromiso coas vítimas.

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas co fin de proceder a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.

Co fin de axilizar a selección da proposta a presentar pola USC, pregamos que aqueles investigadores que teñan previsto ou estean interesados en participar nesta convocatoria remitan a súa idea de proxecto ata o 28 de setembro de 2020 (inclusive) ao seguinte enderezo: investigacion@usc.es

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvenciones para la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020

Estado: Aberta
Resume:

A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de concesión de subvencións dirixida ao financiamento de tres Programas vinculados á Infraestrutura de Medicina de Precisión asociada á Ciencia e Tecnoloxía (IMPaCT).

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 22/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaV Convocatoria Tecnoloxías Accesibles INDRA-Fundación Universia

Estado: Aberta
Resume:

INDRA e FUNDACIÓN UNIVERSIA convocan estas axudas económicas para a realización de Proxectos de innovación e desenvolvemento de Tecnoloxías Accesibles que teñan por finalidade o desenvolvemento de calquera produto (incluíndo dispositivos, equipos, instrumentos e software) que poida ser utilizado por, ou para persoas con discapacidade.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaPrograma Sherpa Journeys

Estado: Aberta
Resume:

Dito Programa está promovido polo proxecto POCTEP "Sherpa do Mar", cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.  

"Sherpa do Mar" é unha plataforma de apoio ao emprendemento que busca 12 proxectos ou ideas de negocio relacionadas, directa ou indirectamente, co ámbito mariño-marítimo, para apoialos a través da metodoloxía "Sherpa Journeys"  e a súa rede de axentes, aceleradoras e iniciativas.

Para presentar unha idea ou proxecto tan solo é necesario cumprimentar o formulario on-line da convocatoria.

O obxectivo principal do proxecto é poñer en marcha una rede transfronteiriza no ámbito mariño-marítimo de Galicia-Norte de Portugal para promover a innovación nas empresas e dinamizar a creación e consolidación de novas actividades empresariais intensivas en coñecemento, favorecendo a xeración de emprego e o incremento da competitividade empresarial.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/09/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
Xefe Sección de Xestión de RRHH de I+D
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.es
Xefe de Negociado
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.es
Enlaces
Consulta On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto