USC » Investigación » Investigadores » Produción Científica
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Produción Científica

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


II Edición programa de bolsas de posgraduado 2023

Estado: Aberta
Resume: Pretende seguir co labor de promoción no ámbito de educación para contribuír á mellora das actividades produtivas e ao progreso económico e social de Galicia.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias Marie Sklodowska-Curie Action – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas dirixidas ao persoal investigador que vaia presentar unha proposta na convocatoria HORIZON-MSCA2023-PF-01-01 na que a USC actúe como institución de acollida (Host Institution).


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o apoio á preparación de propostas ás convocatorias do European Research Council (ERC)

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de axudas para a revisión e mellora, por parte dun/dunha revisor/a externo/a ou dunha consultora externa de propostas presentadas ás convocatorias ERC-2023-CoG, ERC-2023-AdG, ERC2024-StG e ERC-CoG-2024 xestionadas polo ERC nas que a USC actúe como institución de acollida (Host Institution) da persoa candidata.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 3/2023 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a universidades e outros centros académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal 2023-2024

Estado: Pechada
Resume: Resolución pola que se convocan axudas a Universidades e outros Centros Académicos para o fomento da formación e a investigación no ámbito da análise económica e orzamentaria para a estabilidade e sustentabilidade fiscal, para o ano 2023-2024.
Entidade Convocante: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 23/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Axudas para promover a cultura de defensa 2023

Estado: Pechada
Resume:

Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que as sociedades españolas coñezan, valoren e se identifiquen coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

BOE

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 22 de marzo. O prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal establécese para o 17 de marzo.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 22/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2023

Estado: Aberta
Resume: A Axencia Galega de Innovación e a Academia Galega de Ciencias (RAGC) veñen de convocar os Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2023. Estes galardóns, que chegan á súa novena edición, queren recoñecer o traballo do persoal investigador e do empresariado que apostan pola transferencia de coñecemento como base para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia. O prazo de presentación de candidaturas está aberto ata o 15 de abril.
Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Prazo: 15/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas para a realización de proxectos de investigación científica na Red de Parques Nacionales 2023

Estado: Aberta
Resume: O obxectivo fundamental da convocatoria é promover o mellor coñecemento científico en materias relacionadas coa Rede de Parques Nacionais e o fomento da investigación científica, segundo o establecido no artigo 5 da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de Parques Nacionais.
Entidade Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Outros
Prazo: 17/04/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
Xefe Sección de Xestión de RRHH de I+D
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.gal
Xefe de Negociado
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.gal
Enlaces
Consulta On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto