USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Empleo » Contratos
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal – Praza PEI0117
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2021)
Contratos de investigación
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Contratos de investigación de la USC

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Axudas á mobilidade do persoal investigador da USC durante o curso académico 2024-2025

Estado: Abierta
Resumen: A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de dereito público, que ten entre as súas finalidades a creación, desenvolvemento e transmisión crítica do coñecemento; a difusión, valorización e transferencia dese coñecemento, así como o apoio científico, técnico, artístico e humanístico ao desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega que a sustenta.
Entidad Convocante:
Publicado en: Taboleiro da USC
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Entidad Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en:
Plazo: 28/05/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

Estado: Abierta
Resumen:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Entidad Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en:
Plazo: 07/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

Estado: Abierta
Resumen:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Entidad Convocante: Ministerio de Cultura
Publicado en:
Plazo: 17/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaIV edicion premio biophilia de humanidades y ciencias sociales mediambientales

Estado: Abierta
Resumen: El Premio Biophilia distinguirá así las aportaciones a la comprensión y la preservación de la vida en todas sus formas, incluyendo el marco biológico y físico de la misma.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 10/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPremio Nacional de Estadística 2024

Estado: Abierta
Resumen: La presente resolución tiene por objeto la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y eficacia, del Premio Nacional de Estadística, que se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una obra singular.
Entidad Convocante: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Publicado en:
Plazo: 21/08/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaIV edición premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos”

Estado: Abierta
Resumen: El importe máximo anual ascenderá a 36.000 euros. Con dicha dotación económica se otorgará un único Premio para cada una de las nueve modalidades convocadas, a razón de 4.000 euros cada una de ellas.
Entidad Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en:
Plazo: 08/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaXXI premio de investigación burdinola

Estado: Abierta
Resumen:

Este año el premio gira alrededor de la Nanotecnología. En particular se valorarán los trabajos presentados con aportaciones de excelencia en la Investigación de Avances en Nanomedicina, Terapias Personalizadas y Regenerativa.

Consultar las bases de la convocatoria


Entidad Convocante: Agencia Estatal de Investigación
Publicado en: Outros
Plazo: 07/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Contacto
(No enviar Currículos a esta dirección)
Sección de convocatorias e programas de I+D

recursoshumanos.investigacion@usc.es
Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto