USC » Research » Researchers » Job opportunities » Contracts
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023
Research contracts
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

USC Research Contracts

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Convocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2021

State: Open
Summary:

Universidades, centros públicos de I+D+i, centros tecnolóxicos e entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro vinculadas á ciencia, á tecnoloxía, a investigación e a innovación


Financing institution: Ministerio de Ciencia e Innovación
Published in:
Deadline: 15/12/2021
Links of interest: Open pageConvocatoria Propostas Erasmus+ 2022

State: Open
Summary:

Para proxectos de cooperación transfronteiriza dirixida a organismos públicos ou privados activos nos ámbitos da educación, a formación, a mocidade e o deporte

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6180


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: Según convocatoria
Links of interest: Open pageOrdinary Open Call 12/2021 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Closed
Summary:

The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.

The selection process will be merit based, through the evaluation of the criteria required for each position.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 25/11/2021
Links of interest: Open pagePhD Opportunities (FPU 2021)

State: Open
Summary:

O Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC de Vigo (IIM-CSIC) oferta 3 temas de investigación para solicitar connosco contratos predoutorais de 4 anos, dentro do programa de Axudas á Formación do Profesorado Universitario (FPU) 2021 do Ministerio de Universidades.

O candidato ou candidato deberá estar matriculado nun programa de doutoramento, ou estar en condicións de facelo no momento da sinatura do contrato.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 10/12/2021
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-13/2021: 2 contratos como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

State: Open
Summary:

2 contratos a xornada completa como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga (Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), e unha empresa do sector da enerxía.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 07/12/2021
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-14/2021: 2 contratos como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

State: Open
Summary:

2 contratos a xornada completa como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga (Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), e unha empresa do sector da enerxía.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 07/12/2021
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-15/2021: 1 contrato como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

State: Open
Summary:

1 contratos como investigador/a para o proxecto de investigación entre CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia) e unha empresa do sector da enerxía.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 07/12/2021
Links of interest: Open pageBeca postdoctoral Fundación Marc de Montalembert y la Escuela del Louvre

State: Open
Summary:

El objetivo es apoyar la realización de un trabajo de investigación que hace una contribución original al conocimiento de las artes y la cultura del mundo mediterráneo, desde los períodos antiguos hasta la época contemporánea.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/11/2021
Links of interest: Open page


Contact
(No enviar Currículos a esta dirección)
María de los Ángeles Pardal Campaña
881 816 234
mariadelosangeles.pardal@usc.es
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact