USC » Investigación » Investigadores » Financiamento » Axudas Propias
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Axudas Propias USC
Financiamento Autonómico
Financiamento Nacional
Financiamento Internacional
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Axudas Propias USC

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Convocatorias Axudas Propias 2018

Estado: Aberta
Resume:

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación anuncia a apertura de duas convocatórias de apoio á actividade de investigación e produción científica para a súa execución o ano 2018, unha Convocatoria de Axudas Xerais á Investigación dirixida a financiar necesidades de gasto singular e a publicación en aberto, e unha segunda Convocatoria de axudas específicas á investigación nos Campus de especialización Campus Terra e Campus da Cidadanía

Ambas convocatorias están cofinanciadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria subvención para a realización de Posgraos de estudos de xénero e actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para o ano 2018

Estado: Aberta
Resume:

Realizar estudos universitarios de posgrao sobre xénero conducentes á obtención do Título de máster oficial, Títulos Propios, Doutoramento, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (seminarios, congresos, simposios, xornadas e foros de debate), sempre que estas actuacións destaquen pola súa calidade e valores estratéxicos para a mellora do campus no ámbito da igualdade.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 03/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatoria Pública 7/2018 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 21/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-09/2018: Investigador/a para proxecto Rich Stimulation Daily Living (RISING)

Estado: Aberta
Resume:

1 contrato a tempo completo como investigador/a en o proxecto de investigación para a realización dun estudo sobre a efectividade de terapias cognitivas baseadas en actividades cotiás, no marco dun contrato entre o Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI) e unha empresa do sector TIC.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 23/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


III Premio Cátedra AgroBank a Mellor Tese Doutoral 2018

Estado: Aberta
Resume:

A Cátedra AgroBank convoca o III Premio Cátedra AgroBank á mellor Tese Doutoral para recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandería ou alimentación, en sentido amplo, especialmente nos ámbitos da innovación, calidade ou seguridade agroalimentaria, premiando aquela tese que supoña un avance significativo no coñecemento neste campo.

Poderán optar ao premio todos aqueles doutores, de calquera nacionalidade, que defendesen a súa tese doutoral en calquera das universidades españolas entre o 1 de novembro de 2017 e o 31 de outubro de 2018, obtendo a máxima cualificación (sobresaliente cum laude). Non poderán concursar as teses que se presentaron a un premio similar e aínda non estea resolto, nin as que fosen premiadas por calquera outra institución. Exclúese deste criterio o Premio Extraordinario de Doutoramento outorgado pola universidade.


Entidade Convocante: Asuntos Exteriores e Cooperación
Publicado en: Outros
Prazo: 03/12/2018 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG 2018

Estado: Aberta
Resume:

Modalidade A: mellora das agrupacións estratéxicas de investigación recoñecidas e que xa foron obxecto das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia.

Modalidade B: creación de novas agrupacións estratéxicas de investigación.

Estas agrupacións, son definidas como tales polas universidades propoñentes é, polo tanto, corresponderá a USC definilas, validalas e presentar as solicitudes.

DOG


Entidade Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 13/08/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaMIT-SPAIN la Caixa Foundation SEED FUND

Estado: Aberta
Resume:

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) ten como obxectivo promover o coñecemento e a investigación en ciencia, tecnoloxía e outras áreas ue sirvan para afrontar os grandes retos do século XXI. A Fundación Bancaria ”la Caixa”, coñecedora do potencial do MIT, creou, en colaboración con esta institución, a convocatoria de proxectos MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND.


Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 17/09/2018
Ligazón de interese: Abrir páxinaAccións de Dinamización Europa Excelencia 2018

Estado: Aberta
Resume:

A finalidade destas accións de dinamización é impulsar a internacionalización das actividades de I+D+i e contribuír ao avance do coñecemento para afrontar os desafíos que a investigación española ten no contexto do Espazo Europeo de Investigación, fomentando a participación de investigadores con traxectorias científicas prometedoras.

Máis información

 


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 26/07/2018
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto