USC » Investigación » Investigadores » Buscador de Investigadores
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Investigadores da Universidade de Santiago – Galicia

Alvarez-Lorenzo, Carmen

Tecnoloxía Farmacéutica Nova busca

Foto do investigador
Nome completo: ALVAREZ LORENZO, CARMEN ISABEL
Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica
Posición: Titular Universidade - Total (A0504)(FC)(C08)
Teléfono: +34-881815239
Páxina persoal: https://www.idfarmausc.es/
Correo electrónico: Ver correo electrónico
Grupo de investigación:
Identificadores do investigador: ORCID ID: 0000-0002-8546-7085
WOK Researcher ID: J-8101-2014
Scopus Author ID: 7004396916


Presentación:

Presentación
Licenciada (1993) y Doctora (1998) en Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela.
1998-2001 Científico visitante e investigadora contratada en el Department of Physics and Centre of Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA).
2001-2006 Investigadora posdoctoral (Programa Ramón y Cajal) en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela.
2007-2020 Profesora Titular e dende Outono de 2020 Catedrática en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela.
Participación en proxectos de investigación nacionais e internacionais centrados en “Intelligent hydrogels for selective and controlled drug delivery”, “Stimuli-sensitive and imprinted polymeric systems for controlled drug release”, “Nanoscopic structures for drug solubilization, stabilization and targeting”, “Advanced drug delivery systems for intelligent delivery of drugs”, “Biomimetic materials for advanced therapeutic systems”, Drug-medical device combination products”, “Supercritical foaming for scaffolds preparation”, e "Electrospinning and 3D printing technologies for additive manufacturing of drug delivery systems and scaffolds". Directora de 22 Teses de Doutoramento. Autora de +300 publicacións en revistas indexadas, 17 patentes e 30 capítulos de libro, e editora de dous libros. Índice h (Web of Science)= 50.


Intereses e capacidades de investigación:

Intereses e capacidades de investigación
- Deseño de hidroxeles sensibles a estímulos e con recoñecemento molecular como sistemas de liberación de fármacos
- Complexos de inclusión con ciclodextrinas: preparación e caracterización; propiedades e aplicacións
- Avaliación de propiedades mecánicas, microestructurais e de cesión de comprimidos e pelets.
- Deseño e caracterización de andamiaxes para medicina rexenerativa
- Avaliación de propiedades reolóxicas de sistemas de interese farmacéutico.
- Agregados polímero-tensoactivo e micelas poliméricas como portadores de fármacos
- Deseño e avaliación de sistemas poliméricos matriciais e multiparticulares de liberación controlada de medicamentos.


Modificar os meus datos persoais
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto