USC » Research » Researchers » Scientific production
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Scientific production

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Redes de Investigación en Ciencias do Deporte 2024

State: Open
Summary: A subvención diríxese á creación e dinamización de «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte», para facilitar que os grupos participantes poidan executar accións encamiñadas a planificar accións estratéxicas científicas e tecnolóxicas futuras, realizar funcións de asesoramento científico, establecer foros de intercambio de coñecemento e detección de oportunidades, así como impulsar actividades de promoción e posicionamento estratéxico en proxectos e programas internacionais e contribuír así ao avance da investigación española en ciencias da actividade física e do deporte.
Financing institution: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Published in:
Deadline: 14/06/2024
Links of interest: Open pageAyudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones 2024

State: Open
Summary: La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria, en el ejercicio 2024, de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2021-2027, en la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Financing institution: Ministerio de Sanidad
Published in:
Deadline: 11/07/2024
Links of interest: Open pageSubvenciones para promover la cultura de defensa 2024

State: Open
Summary:

Finalidade: Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que a sociedade española coñeza, valore e se identifique coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 28 de xuño.

Prazo interno para enviar a documentación á Área de Investigación investigacion@usc.es: 21 de xuño.


Financing institution:
Published in:
Deadline: 28/06/2024
Links of interest: Open pageSubvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

State: Open
Summary: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in:
Deadline: 05/07/2024
Links of interest: Open page800 becas para máster y doctorado en Brasil 2024

State: Open
Summary:

Están abiertas las inscripciones para la tercera edición del Programa de Movilidad del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas ("GCUB-MOB"). El programa ofrece plazas de posgrado y becas en Brasil para estudiantes extranjeros.

En esta edición, más de 800 becas de Máster y Doctorado serán ofrecidas en 55 universidades brasileñas, cuyos programas comenzarán en 2025. Las becas, equivalentes a las pagadas a los brasileños, tendrán una duración semejante a la duración regular del programa a ser cursado.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 17/06/2024
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados

State: Open
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open page


Ayudas


Bolsas para a iniciación á investigación para alumnos de máster no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais – CRETUS e o Máster Universitario en Enxeñaria Ambiental (MENA)

State: Open
Summary:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.

Ver convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 21/06/2024
Links of interest: Open pageBolsas para a iniciación á investigación para alumnos no Instituto de estudos e Desenvolvemento de Galicia – IDEGA

State: Open
Summary:

O obxecto das bolsas será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas no marco dun proxecto de investigación.

Ver convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 17/06/2024
Links of interest: Open page


Contact
Head of Sector for i+D Human Resources
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.gal
Head of Departmento
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.gal
Contact
Search On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact