USC » Research » Researchers » Scientific production
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Scientific production

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Convocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade terrestre española 2020

State: Open
Summary:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in: Outros
Deadline: 27/02/2020
Links of interest: Open pageUnidades mixtas de investigación 2020

State: Open
Summary:

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 20/03/2020
Links of interest: Open pageConsolidación unidades mixtas de investigación 2020

State: Open
Summary:

A consolidación, fortalecemento e mantemento da actividade investigadora e innovadora das unidades mixtas de investigación creadas ao abeiro das convocatorias de axudas de GAIN dos anos 2016 e 2017, dando así continuidade e evolución as expectativas, obxectivos e resultados das súas liñas de investigación e traballo co desenvolvemento de novas actividades e novos proxectos no marco destas.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 20/03/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a avaliación da biodiversidade mariña en España 2020

State: Open
Summary:

Perante a limitación no número máximo de propostas por entidade, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación, a través da Área de Xestión e Valorización da I+D, precisa ter información detallada das posibles propostas nas que haxa participación da USC co fin de proceder, a unha axeitada selección da iniciativa a presentar pola USC.


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in: Outros
Deadline: 27/02/2020
Links of interest: Open pageAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2020

State: Open
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.
  • Modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente.

DOG

Acceso aos modelos de solicitude e certificados


Financing institution: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Published in:
Deadline: 18/03/2020
Links of interest: Open pageRural Inspiration Awards 2020

State: Open
State: Closed
Summary:

La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) convoca los Rural Inspiration Awards 2020, premios que se otorgarán a tres categorías temáticas, descritas a continuación, y una cuarta por votación popular:

  • Bioeconomía: los proyectos / acciones en esta categoría comprenden la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de éstos y la de los residuos que generan, en productos de valor añadido, incluyendo alimentos, piensos, productos bio-basados y bioenergía.
  • Mitigación climática: proyectos / acciones que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero o eliminan dióxido de carbono de la atmósfera.
  • Adaptación al clima: proyectos / acciones para aumentar la resiliencia de las industrias y explotaciones agroalimentarias y forestales a los efectos adversos del cambio climático.

Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 20/02/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de selección de curricula por concurso público de méritos para concorrer á Convocatoria das axudas Beatriz Galindo 2020

State: Open
Summary:

Convocatoria de selección de curricula por concurso público de méritos co fin de que as 9 persoas que acaden maior puntuación na modalidade junior e 6 persoas na modalidade senior poidan concorrer á Convocatoria das axudas Beatriz Galindo para o exercicio 2020.

Convocatoria

Formulario sede electrónica


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 28/02/2020
Links of interest: Open page


Ayudas


Programa Bolsas Iberoamérica de Santander Investigación (convocatoria 2020-2021)

State: Open
Summary:

Santander Investigación convoca o Programa de "Bolsas Iberoamérica" (2020-2021) dirixidas a PDI, estudantes de doutoramento e persoal investigador para realizar estadías nun centro de investigación ou universidade iberoamericana coa finalidade de establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións.


Financing institution: Santander Universidades
Published in: Outros
Deadline: 16/03/2020
Links of interest: Open page


Contact
Head of Sector for i+D Human Resources
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.es
Head of Departmento
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.es
Contact
Search On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact