USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública Ordinaria 9/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/09/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Decimosexta Convocatoria de Investigación CNED 2021

Estado: Aberta
Resume:

O Consello apoiará financeiramente ata un máximo de 6 proxectos, mediante a subscrición dun contrato a honorarios a suma alzada, o que deberá asinar o investigador responsable, para a súa execución durante o ano 2022.

Os proxectos elexibles deberán ser estudos orixinais sobre o sistema de educación nacional ou experiencias comparadas en todos os seus niveis, que contribúan a mellorar o seu entendemento, propendan servir de orientación á toma de decisións de políticas públicas do sector, e enmárquense preferentemente dentro das liñas de investigación definidas nas Bases. Poderán tamén presentarse proxectos que formen parte doutro maior, estea ou non en execución, sempre que individualmente considerados cumpran co requisito de orixinalidade e os demais criterios de selección establecidos nas Bases da Convocatoria.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 13/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas para a iniciación á investigación para alumnado de máster no Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto das bolsas Explora será o de fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantado de máster interesado na realización de prácticas formativas no marco da Axenda Científica M4 do CITMAga.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 28/09/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaV Convocatoria de axudas para a transferencia do coñecemento ao sector agroalimentario da Cátedra AgroBank

Estado: Aberta
Resume:

Trátase dunha ferramenta para impulsar a innovación no ámbito agroalimentario, co fin de dotar aos grupos de investigación españois dunha axuda para poder iniciar a transferencia do coñecemento ao sector produtivo agroalimentario de descubrimentos ou invencións que se atopen nun estado avanzado de desenvolvemento, co concurso dunha empresa interesada en implementar os devanditos avances do coñecemento.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Stanisław Lem European Research Prize

Estado: Aberta
Resume:

The competition is open to young scientists up to 40 years old, associated with a university or research institution in an EU or Horizon-associated country and in Switzerland.

Please send any questions to lemprize@pwr.edu.pl.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 15/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria Planes Nacionales Acuicultura 2021

Estado: Aberta
Resume:

As axudas diríxense a a realización de proxectos en investigación, para o desenvolvemento de coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas explotacións acuícolas, tanto en cultivos animais como vexetais.


Entidade Convocante: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 19/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de axudas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións

Estado: Aberta
Resume:

Esta convocatoria considera fundamental o enfoque de xénero nas políticas de investigación sobre adiccións, constituíndo unha variable transversal a introducir no desenvolvemento das investigacións e na xestión desta convocatoria.


Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaVI Convocatoria de axudas a proxectos de investigación aplicada ao desenvolvemento de tecnoloxías accesibles

Estado: Aberta
Resume:

Os proxectos de innovación, cunha duración máxima de 12 meses, deben estar dirixidos a desenvolver calquera produto (incluíndo dispositivos, equipos, instrumentos e software) que poida ser utilizado por, ou para persoas con discapacidade para mellorar a súa inclusión sociolaboral. As solucións propostas poden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar a vida e previr limitacións na actividade ou restricións na participación de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, Trastorno do Espectro Autista, psicosocial ou saúde mental, física, orgánica, sensorial (auditiva/visual) ou outros tipos, ou pluridiscapacidad; protexer, apoiar, adestrar, medir ou substituír funciones/estruturas corporais, mentais e actividades.

Concederanse tres axudas a tres proxectos de grupos de investigación de diferentes universidades. Cada axuda será dun importe de 24.000€.

O prazo para participar na convocatoria está aberto desde o 14 de setembro ata o próximo 13 de outubro e as bases e o formulario de solicitude están xa dispoñibles na páxina web de Indra e no portal http://www.tecnologiasaccesibles.com.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 13/10/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto