USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


PhD Opportunities (FPU 2021)

Estado: Aberta
Resume:

O Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC de Vigo (IIM-CSIC) oferta 3 temas de investigación para solicitar connosco contratos predoutorais de 4 anos, dentro do programa de Axudas á Formación do Profesorado Universitario (FPU) 2021 do Ministerio de Universidades.

O candidato ou candidato deberá estar matriculado nun programa de doutoramento, ou estar en condicións de facelo no momento da sinatura do contrato.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 10/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-13/2021: 2 contratos como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

Estado: Aberta
Resume:

2 contratos a xornada completa como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga (Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), e unha empresa do sector da enerxía.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-14/2021: 2 contratos como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

Estado: Aberta
Resume:

2 contratos a xornada completa como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga (Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia), e unha empresa do sector da enerxía.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaCITMAga-OT-15/2021: 1 contrato como investigadores/as con experiencia para o proxecto de investigación no marco do contrato entre CITMAga e unha empresa do sector da enerxía

Estado: Aberta
Resume:

1 contratos como investigador/a para o proxecto de investigación entre CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia) e unha empresa do sector da enerxía.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 07/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 12/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 25/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Bolsa posdoutoral Fundación Marc de Montalembert e a Escola do Louvre

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo é apoiar a realización dun traballo de investigación que fai unha contribución orixinal ao coñecemento das artes e a cultura do mundo mediterráneo, desde os períodos antigos ata a época contemporánea.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/11/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria Propostas Erasmus+ 2022

Estado: Aberta
Resume:

Para proxectos de cooperación transfronteiriza dirixida a organismos públicos ou privados activos nos ámbitos da educación, a formación, a mocidade e o deporte

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6180


Entidade Convocante: Comisión Europea
Publicado en: Outros
Prazo: Según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2021

Estado: Aberta
Resume:

Universidades, centros públicos de I+D+i, centros tecnolóxicos e entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro vinculadas á ciencia, á tecnoloxía, a investigación e a innovación


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 15/12/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto