USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Convocatoria pública de selección de persoal 2/2022
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas en Aberto 2022 - Q1

Estado: Aberta
Resume:

A convocatoria ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/10/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para a organización de congresos e reunións científicas

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é regular a concesión, en réximen de publicidade, obxectividade e concurrencia competitiva, de axudas destinadas á organización, pola Universidade de Santiago de Compostela, de congresos e reunións científicas.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 30/09/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Predoutoral Campus Terra

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto da presente resolución que se realiza en réxime de concorrencia competitiva é a de promover a formación de investigadores predoutorais que realicen unha tese doutoral nalgún dos programas de doutoramento ofertados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e relacionada con calquera dos eixos científicos vinculados ó Campus de Especialización Campus Terra.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Posdoutoral Campus Terra

Estado: Aberta
Resume:

O obxecto desta convocatoria de contratos posdoutorais é financiar a contratación de persoas tituladas superiores que obtiveron recentemente o título de doutor ou doutora para a súa formación nos seus centros, unidades ou departamentos, permitindo a mellora das súas capacidades.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para o uso das infraestruturas de investigación 2022

Estado: Aberta
Resume:

A convocatoria ten por obxecto facilitar o acceso aos servizos de uso xeral dependentes da Vicerreitoría de Política Científica, tanto nas Unidades da Área de Infraestruturas de Investigación como na Rede de Estacións Biolóxicas (REBUSC), a aqueles grupos de investigación que manteñan unha actividade investigadora acreditada e non dispoñan de financiamento na actualidade.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas de verán CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE - 2022

Estado: Aberta
Resume:

A convocatoria ten por obxecto fomentar a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas extracurriculares no marco dun proxecto de investigación, baixo a supervisión dun/ha investigador/a principal.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/05/2022
Ligazón de interese: Abrir páxinaBolsas Leonardo a Investigadores e Creadores Culturais Fundación BBVA

Estado: Aberta
Resume:

Concederanse polo menos 55 bolsas para o conxunto da convocatoria, dotada cada unha delas cun importe bruto máximo de 40.000 euros, nas seguintes áreas:

• Ciencias Básica (Física, Química)
• Matemáticas
• Bioloxía e Biomedicina
• Ciencias do Medio Ambiente e da Terra
• Enxeñerías e Tecnoloxías da Información
• Economía, Ciencias Sociais e Xurídicas
• Humanidades
• Música e Ópera
• Creación Literaria e Artes Escénicas


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 28/06/2022
Ligazón de interese: Abrir páxina


Outras Accións


Convocatoria Selección Evaluadores Ámbito Académico e Investigador - DEVA-AAC

Estado: Aberta
Resume:

A DEVA acreditouse (2009) e renovou (2014, 2019) a súa condición de membro de pleno dereito da Asociación Europea para a Garantía de la Calidad de la Educación Superior (ENQA) mediante un proceso de avaliación externa que reafirma a transparencia e a independencia das súas actividades, e está rexistrada en EQAR, o rexistro europeo de axencias de calidade universitaria.

A Área de Evaluación de I+D+I da DEVA ten como obxectivo contribuír a que as decisións de asignación de recursos para I+D+i realícense sobre a base de criterios de excelencia e calidade científico-técnica (http://deva.aac.es/?id=informaciongeneralinvestigacion). Está estruturada en 24 comisións temáticas constituídas por un presidente ou presidenta e varios colaboradores, todos eles científicos de prestixio adscritos a universidades e organismos de investigación ou desenvolvemento tecnolóxico.

http://deva.aac.es/bancoEvaluadores/


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto