USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

 » --


Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2022-2023. Resultados


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxina800 becas para máster y doctorado en Brasil 2024

Estado: Cerrarda
Resumen:

Están abiertas las inscripciones para la tercera edición del Programa de Movilidad del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas ("GCUB-MOB"). El programa ofrece plazas de posgrado y becas en Brasil para estudiantes extranjeros.

En esta edición, más de 800 becas de Máster y Doctorado serán ofrecidas en 55 universidades brasileñas, cuyos programas comenzarán en 2025. Las becas, equivalentes a las pagadas a los brasileños, tendrán una duración semejante a la duración regular del programa a ser cursado.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 17/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma ICARUS 2024

Estado: Cerrarda
Resumen: ICARUS trata de estimular aos estudantes e extrapolar o seu coñecemento académico para imaxinando e explorando outras posibilidades, nunha sorte de voo de Ícaro, que se atreveu a aplicar a sabiduría e o enxeño para poder chegar máis alá da illa na que estaba confinado.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 28/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaAcelerador de Transferencia 2023

Estado: Cerrarda
Resumen:

O programa “Acelerador de Transferencia”, promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, e financiado polo Banco Santander, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o “Acelerador de Transferencia” son: 1) O proxecto ten que estar nun estado de desenvolvemento de TRL3 ou TRL4; 2)Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;3) Garantir un cambio substancial do estado de desenvolvemento da tecnoloxía proposta; 4) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no “Acelerador de Transferencia” sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/12/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma Explorer 2024

Estado: Cerrarda
Resumen: O programa Explorer é un programa de pre-incubación online e gratuíto que permite experimentar co emprendemento, formarse e adquirir habilidades transversais que axudan á empregabilidade e independencia económica, así como os coñecementos necesarios para construír e validar unha idea de negocio e desenvolver as habilidades necesarias para transformala nunha solución viable e sostible da man de mais de 200 expertos en innovación e modelo de negocio.
Entidad Convocante: Santander X
Publicado en: Outros
Plazo: 12/12/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2021-2022. Resultados

Estado: Abierta
Resumen: Avaliación da Produción Científica 2021-2022
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España

Estado: Cerrarda
Resumen:

O financiamento de proxectos e iniciativas cuxas finalidades sexan o impulso, a promoción e a aliñación de políticas públicas, así como a realización de actividades para o fortalecemento e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado" (ata o 25 de abril). As solicitudes deben presentarse dende esta Área de Investigación. Cómpre sinalar que a USC só pode presentar un proxecto, segundo a convocatoria. Polo tanto, os investigadores interesados deben remitir unha declaración de interese ata o 10 de abril á dirección electrónica investigacion@usc.es. De existir varios interesados, a USC realizaría unha selección de propostas as cales deben remitirse á dirección indicada ata o 17 de abril. O proxecto será presentado dende a propia oficina da USC, nesta Área de Investigación.


Entidad Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en:
Plazo: 25/04/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvenciones investigación violencia contra las mujeres 2023

Estado: Cerrarda
Resumen:

Subvencións públicas para programas e proxectos de concienciación, prevención e investigación das distintas formas de violencia contra as mulleres, co fin de previr a violencia contra as mulleres e difundir os valores de igualdade, diversidade, respecto e tolerancia.

Prazo de presentación de solicitudes: Formalizaranse exclusivamente por vía electrónica, accedendo ao formulario a través da Sede electrónica, cuxa dirección é: https://igualdade.sede.gob.es nun prazo de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE (ata o 25 de abril). Cómpre sinalar que a USC só pode presentar un proxecto, segundo a convocatoria. Polo tanto, os investigadores interesados deben remitir unha declaración de interese ata o 10 de abril á dirección electrónica investigacion@usc.es. De existir varios interesados, a USC realizaría unha selección de propostas as cales deben remitirse á dirección indicada ata o 17 de abril. O proxecto será presentado dende a propia oficina da USC, nesta Área de Investigación.

A solicitude deberá ir acompañada, no momento da súa presentación, entre outros documentos, dunha memoria explicativa da entidade, unha descrición do proxecto e unha declaración responsable.


Entidad Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en:
Plazo: 25/04/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas para promover la cultura de defensa 2023

Estado: Cerrarda
Resumen:

Promover actividades de promoción y difusión de la cultura de la defensa, que promuevan el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar en España para que las sociedades españolas conozcan, valoren y se identifiquen con su historia y con el esfuerzo solidario a través del cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.

BOE


Entidad Convocante:
Publicado en:
Plazo: 22/03/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2020-2021. Resultados


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2019-2020. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2019-2020.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

Estado: Abierta
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2017. Resultados

Estado: Cerrarda
Resumen:

Avaliación da Produción Científica 2017


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 14/09/2018
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2016. Resultados

Estado: Cerrarda
Resumen:

 -


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 31/10/2017
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2015. Resultados

Estado: Cerrarda
Entidad Convocante:
Publicado en: OutrosAvaliación da Produción Científica 2013-2014. Resultados

Estado: Cerrarda
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto