USC » Research » Researchers » Job opportunities » Convocatoria_Recualificacion
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)

logo

Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional

 

 WORD PDF
  • CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO (CVA) DA PERSOA CANDIDATA

LIGAZÓN

 
  • HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DO GRUPO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADECUACIÓN DO CANDIDATO ÁS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO DO GRUPO RECEPTOR E IMPACTO ESPERADO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO COORDINADOR DO GRUPO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

         Ver convocatoria Data publicación: 09/08/2022

         Comisión avaliadora Data publicación: 10/10/2022

         Resolución provisional de admitidos e excluídos Data publicación: 10/10/2022

         Criterios valoración comisión. Data publicación: 02/11/2022

         Resolución definitiva de admitidos e excluídos. Data publicación: 02/11/2022

         Resolución de concesión. Data publicación: 09/11/2022

Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact