USC » Investigación » Investigadores » Ofertas Emprego » Convocatoria_Recualificacion
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)

logo

Ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional

 

 WORD PDF
  • CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO (CVA) DA PERSOA CANDIDATA

LIGAZÓN

 
  • HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DO GRUPO RECEPTOR

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADECUACIÓN DO CANDIDATO ÁS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN E TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO DO GRUPO RECEPTOR E IMPACTO ESPERADO

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

  • DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DO COORDINADOR DO GRUPO RECEPTOR USC

LIGAZÓN

LIGAZÓN

         Ver convocatoria Data publicación: 09/08/2022

         Comisión avaliadora Data publicación: 10/10/2022

         Resolución provisional de admitidos e excluídos Data publicación: 10/10/2022

         Criterios valoración comisión. Data publicación: 02/11/2022

         Resolución definitiva de admitidos e excluídos. Data publicación: 02/11/2022

         Resolución de concesión. Data publicación: 09/11/2022

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto