USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2084 - GRUPO INTEGRADO DE ENXEÑARÍA CIVIL E XEOMÁTICA

Datos grupo
Código: GI-2084
Nome Corto: CIGEO
Nome Largo: Grupo Integrado de Enxeñaría Civil e Xeomática
Departamento: Departamento de Enxeñaría Agroforestal
Web: http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/geca/
http://webspersoais.usc.es/persoais/ml.gil/
Contacto: GIL DOCAMPO, MARIA DE LA LUZ - ml.gil@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • I. Enxeñaría de costas e da agua
 • Enerxías mariñas: enerxía das ondas e das correntes de marea
 • Hidrodinámica de rías. Hidráulica ambiental. Procesos litorais. Xestión integrada de zonas costeiras
 • Intelixencia Artificial aplicada á Enxeñería Marítima
 • Sistemas de prevención da contaminación costeira. Barreiras flotantes de contención.
 • II. Infraestructuras de transporte
 • Estructuras costeiras e portuarias
 • Desarrollo de materiais e produtos de alto valor engadido para firmes de carreteras
 • Optimización do trazado de carreteras e microsimulación en enxeñería do tráfico
 • Xestión portuaria. Planificación e explotación de portos
 • III. Xeomática
 • Fotogrametría de Obxecto Próximo. Fotogrametría terrestre e aérea mediante drones. Cartoimáxes e MDE.
 • Teledetección ambiental. Tratamento e análise de imaxes de sensores aéreos e espaciais.
 • Escaneado, modelado e impresión de obxectos en 3D.
 • Documentación para patrimonio e arqueoloxía. Catalogación e inventario.
 • Estudo de deformacións
 • IV. Construcción Civil
 • Valorización de residuos e coprodutos procedentes do sector agroindustrial galego na enxeñería Civil.
 • Modelización numérica de problemas geotécnicos
Servizos e Recursos
 • Ensaios de modelos físicos a escala en canal de ondas. Modelos de: estructuras portuarias e costeiras (diques, espigóns, etc.), convertidores de enerxía das ondas, barreiras flotantes de contención de hidrocarburos, etc.
 • Canal de ondas e corrente de 20 x 1.20 x 0.65 m, con capacidade para xeración de ondaxe regular e irregular, sistema de absorción de ondas reflectidas (AWACS) e sistema de xeración de corrente reversible.
 • Modelización numérica de procesos litorais: oleaxe, correntes de marea, transporte de sedimentos, contaminantes.
 • Modelización numérica da interacción entre a ondaxe e unha estructura ou un convertidor de enerxía da ondaxe.
 • Patente internacional "WaveCat", sistema de converxión da enerxía da ondaxe.
 • Proxectos fotogramétricos para a modelización e estudo de obxectos en 3D: naturais e artificiais, estáticos ou en movemento, accesibles e inaccesibles e cun amplo rango de dimensións. Levantamento en campo (o escaneo pode ser achegado polo cliente), creación e edición do modelo 3D, ortofoto (imaxe métrica), planos en dous e/ou tres dimensións e control de calidade.
 • Estudos de teledetección aérea e espacial con sensores ópticos, multiespectrales e hiperespectrales. Estudos de vexetación, calidade de augas, áreas queimadas, control de cambios (estudos multitemporales), etc. Elaboración de cartografía temática e informes.
 • Cartografía, inventario e estudos a partir de imaxes tomadas mediante drones e satélites.
 • Levantamentos topográficos.
Palabras chave
 • Fotogrametría de obxecto próximo; modelado 3D; escanner 3D; Teledetección; RPAS; dron, patrimonio, arqueoloxía; Enerxía mariña; enerxía da ondaxe; enerxía das mareas; enerxías renovables; hidrodinámica; ría; oceanografía; ondas; mareas; procesos litorais; estruturas costeiras; estruturas portuarias; contaminación mariña; barreiras flotantes.
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
GIL DOCAMPO, MARIA DE LA LUZCoordinador0000-0002-9037-9944E-Mail: ml.gil@usc.es
CARBALLO SANCHEZ, RODRIGOMembro0000-0001-9708-1086
CASTRO PONTE, ALBERTEMembro0000-0002-3451-7687
LOPEZ MOREIRA, IVANMembro0000-0001-6141-3878
NUÑEZ TEMES, CARLOSMembro0000-0002-6807-5485
ORTIZ SANZ, JUAN PEDROMembro0000-0003-0717-0400
TORRES LABANDEIRA, MANUEL LUISMembro0000-0001-6864-5903
ARZA GARCIA, MARCOSIFP0000-0001-6474-8825
FOUZ VARELA, DAVID MATEOIFP0000-0001-8927-6174
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
JOSE GREGORIO IGLESIAS RODRIGUEZ  School of Marine Science and Engineering, Plymouth University
José Antonio Fraguela Formoso  Universidad de A Coruña
MARIO LOPEZ GALLEGO  Universidade do Porto
Simon Philip Neill  Bangor University
SANTIAGO MARTINEZ RODRIGUEZ  IRIS UAV Services S.L.
Alberto Fernández Medín  Master DIP, Arquitecto técnico
M. TERESA REGO SANMARTIN  Consellería de Educación
NESTOR AREAN VARELA  Ministerio para la Transición Ecológica. Secretaría de Estado de medio Ambiente. Dirección General d
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto