USC » Research » Researchers » Catalogue of Research Groups
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations
GI-2148 - CLINICAL NURSING, EMERGENCIES, SIMULATION AND TEACHING INNOVATION   [4781]

Group info
Code: GI-2148
Short Name: CLINURSID
Name: Clinical nursing, emergencies, simulation and teaching innovation
Department: Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina
Contact: RODRIGUEZ NUÑEZ, ANTONIO - antonio.rodriguez.nunez@usc.es
Telf.

Research field
 • Life support
 • Advanced simulation
 • New teaching/training methods and devices for professionals and target populations
 • Pathophysiology and treatment of critical diseases
 • Acute and chronic liver diseases
 • Emergencies
 • Ethics in Nusery and Pediatrics
 • Prevention and treatment of cardiac arrest
 • Quality cardiopulmonary resuscitation
Technology services
 • Programmed advanced simulation scenarios adapted to the target population
 • Clinical advanced simulators
 • Training of quality cardiopulmonary resuscitation
Key words
 • life support; cardiopulmonary resuscitation; advanced simulation; clinical scenario; teaching methods; training devices; liver diseases; critically ill patient; pathophysiology; treatment; ethics
Researchers
Name Position PIID ORCID Contact:
RODRIGUEZ NUÑEZ, ANTONIOCoordinador601840000-0003-3414-2771E-Mail: antonio.rodriguez.nunez@usc.es
ABELAIRAS GOMEZ, CRISTIANMembro581450000-0002-1056-7778
AGRA TUÑAS, MARIA DEL CARMENMembro0000-0002-9707-8626
IGLESIAS VAZQUEZ, JOSE ANTONIOMembro0000-0003-1313-9071
JORGE SOTO, CRISTINAMembro593500000-0003-2352-2891
MARTINEZ ISASI, SANTIAGOMembro595830000-0001-8075-7668
CARBALLO FAZANES, AIDAIFP0000-0001-6615-9821
FERNANDEZ MENDEZ, MARIA JOSEIFP0000-0002-0260-820X
IP Principal Investigator, IFP Training Research, PA Supporting Researchers and Technicians
External collaborators
Name Institution
Ignacio Oulego Erroz  Hospital de León
Pilar Leboráns Iglesias  Servicio de Críticos y Urgencias Pediátricas, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Composte
Rosendo Bugarín González  Servicio Galego de Saúde
María Jesús Pérez Taboada  EOXI de Lugo, SERGAS
Candela Gómez González  Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Servizo Galego de Saúde
Alexandra Regueiro García  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Sabela Fariña Nogueira  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Carlos García Magán  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
José Domingo Moure González  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Susana Rujido Freire  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Violeta González Salvado  Servizo de Cardioloxía, Hospital Clínico Universitario de Santiago, SERGAS
Nuria Álvarez Cebreiro  Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, SERGAS
Ezequiel Rey Eiras  Universidade de Vigo
Cristina Varela Casal  Universidade de Vigo
Emilio Rodríguez Ruíz  SERGAS
Eva Santos Miranda  SERGAS
From: To:
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact