USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-2148 - ENFERMARÍA CLÍNICA, URXENCIAS, SIMULACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE   [4781]

Datos grupo
Código: GI-2148
Nome Corto: CLINURSID
Nome Largo: Enfermaría clínica, urxencias, simulación e innovación docente
Departamento: Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina
Contacto: RODRIGUEZ NUÑEZ, ANTONIO - antonio.rodriguez.nunez@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Soporte vital
 • Simulación avanzada
 • Novos métodos e dispositivos docentes para profesionais e poboacións diana
 • Fisiopatología e tratamento da patoloxía crítica
 • Patoloxía hepática aguda e crónica
 • Urxencias e emerxencias
 • Ética en Enfermaría e Pediatría
 • Prevención e tratamento de parada cardíaca
 • Reanimación cardiopulmonar de calidade
Servizos e Recursos
 • Escearios programados de simulación avanzada adaptados á poboación diana
 • Simuladores avanzados de pacientes
 • Ensinanza práctica da reanimación cardiopulmonar de calidade
Palabras chave
 • soporte vital; reanimación cardiopulmonar; simulación avanzada; esceario clínico; métodos docentes; dispositivos docentes; patoloxía hepática; paciente crítico; fisiopatoloxía; tratamento; ética
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
RODRIGUEZ NUÑEZ, ANTONIOCoordinador601840000-0003-3414-2771E-Mail: antonio.rodriguez.nunez@usc.es
ABELAIRAS GOMEZ, CRISTIANMembro581450000-0002-1056-7778
AGRA TUÑAS, MARIA DEL CARMENMembro0000-0002-9707-8626
IGLESIAS VAZQUEZ, JOSE ANTONIOMembro0000-0003-1313-9071
JORGE SOTO, CRISTINAMembro593500000-0003-2352-2891
MARTINEZ ISASI, SANTIAGOMembro595830000-0001-8075-7668
CARBALLO FAZANES, AIDAIFP0000-0001-6615-9821
FERNANDEZ MENDEZ, MARIA JOSEIFP0000-0002-0260-820X
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Ignacio Oulego Erroz  Hospital de León
Pilar Leboráns Iglesias  Servicio de Críticos y Urgencias Pediátricas, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Composte
Rosendo Bugarín González  Servicio Galego de Saúde
María Jesús Pérez Taboada  EOXI de Lugo, SERGAS
Candela Gómez González  Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Servizo Galego de Saúde
Alexandra Regueiro García  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Sabela Fariña Nogueira  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Carlos García Magán  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
José Domingo Moure González  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Susana Rujido Freire  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. SERGAS
Violeta González Salvado  Servizo de Cardioloxía, Hospital Clínico Universitario de Santiago, SERGAS
Nuria Álvarez Cebreiro  Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, SERGAS
Ezequiel Rey Eiras  Universidade de Vigo
Cristina Varela Casal  Universidade de Vigo
Emilio Rodríguez Ruíz  SERGAS
Eva Santos Miranda  SERGAS
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto