USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1252 - ECOTOXICOLOXÍA E ECOFISIOLOXÍA VEXETAL

Datos grupo
Código: GI-1252
Nome Corto: ECOTOX
Nome Largo: Ecotoxicoloxía e Ecofisioloxía Vexetal
Departamento: Departamento de Bioloxía Funcional
Contacto: CARBALLEIRA OCAÑA, ALEJO - alejo.carballeira@usc.es
Telf. 981-563100 ext.13312
Fax: 981-596904
Liñas de Investigación
 • Mostraxe e análise de contaminantes en mostras bioloxicas e ambientais
 • Estudos de bioacumulación de tóxicos
 • Avaliación da calidade ambiental (ecosistemas terrestres e acuáticos)
 • Biomonitorización ambiental pasiva e activa
 • Determinación da excotoxicidade potencial
 • Desenrolo de "bioensayos" de ecotoxicidade
 • Avaliación da ecotoxicidade de residuos e mostras ambientais
 • Modelizado de procesos contaminantes
 • Bioclimatoloxía
 • Integración fisiolóxica e plasticidade en plantas clonais
 • Dimorfismo sexual en plantas dioicas
 • Ecofisioloxía comparade de especies naturais e cultivadas
 • Respostas e adaptacions das plantas a estres bioticos e abioticos
 • Respostas das plantas a variables asociadas co cambio climático
Servizos e Recursos
 • Análise de contaminantes no medio e nos organismos
 • Deseño de redes -locais e rexionais- de biomonitorización da contaminación
 • Informes sobre contaminación en entornos industriais
 • Biomonitorización activa de danos ambientais ("bioensaios" de ecotoxicidade)
 • Informes técnicos sobre ecotoxicidade para organismos públicos e empresas privadas
 • Identificación de caracteristicas fisiolóxicas de interese na estratexia de mellora das especies
 • Avaliación do estado fisiolóxico de especies vexetais
 • Producción vexetal en especies leñosas e herbáceas
 • Os estudos de biomonitorización e avaliación da calidade dos ecosistemas teñen unha garantía de calidade de alto nivel en tódalas etapas (mostraxe, transporte, almacenaxe, preparación e análise) recollidas nun Manual de Operacións Estandarizado. Os bioensayos ecotoxicolóxicos realizados están estandarizados e/ou homologados internacionalmente.
 • EQUIPAMENTO: Espectrofotómetro de Absorción Atómica de chama (AAS) PE 2100 Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Cámara de grafito (AAS-FG) PE -A/Analyst 600 con Inxector de slurry A800 Espectrofotómetro de Fluorescencia atómica (PSA) - equipado con los sensores Merlin y Excalibur. Analizador directo de Hg (DMA 80 Millestone) Espectrofotómetro UV-VIS (Spectronic 3000- diode array, PE) Analizadores de Fluorescencia clorofílica (Fluorometer PAM-2000 y Mini -PAM, Heiz Walz GMBH,Germany) Electrodo de oxíxeno (ClarK) - Fluorescencia- Fotosíntese (DW2 Hansatech ltd) Sistema de medida de fotosíntese por intercambio gaseoso (Type LCA-3, Leaf Chamber PLC-3, ADC). Espectroradiómetro (UniSpec Spectral Analysis System, PP Systems). Medidor de Potencial Hídrico por Camara de Scholander (SKPM 1400, Skye Instruments, Wales, UK). Tensiometros (HydroSense, Skye Instruments, Wales, UK). Microdendrómetros (Type DC, Ecomatik, Dachau, Germany) Medidor non destructivo de Clorofila (SPAD-502, Minolta) Medidor de área foliar (Leaf Area Meter, AM100, ADC Ltd,Hoddesdon, England). Sensores (temperatura, radiación, humedade) y Rexistradores de datos (logger-4R, Zeta-tec; LI-100, LICOR) Equipos de Microscopía óptica Análisis elemental (C, N) Equipos para a preparación de mostras (dixestores, muflas, centrífugas, molinos centrífugos, cámara de acondicionamento, balanzas de precisión, etc.) Cámaras controladas para bioensayos terrestres e acuáticos visitables e invernadeiros Equipos de muestraxe (Vehículos todo terreno, GPSs, Batería de sondas portátiles para estudos de campo, etc.) Equipamiento informático diverso Software especializado (Arc View GIS, BEAG 1.7, SPSS, etc) Banco de mostras ambientais
Palabras chave
 • Biomonitorización; bioensaios ecotoxicolóxicos; calidade ecolóxica do aire; calidade ecolóxica das augas; calidade ecolóxica do medio mariño; metais pesados; metaloides; dioxinas e outros; redes de biocontrol ambiental; Banco de Especímenes Ambientais de Galicia; avaliación de riscos ambientais; bioclimatoloxía; eficiencia no uso da auga; dimorfismo sexual; integración fisiolóxica; fotosíntese; respostas das plantas ó estrés
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
CARBALLEIRA OCAÑA, ALEJOCoordinador0000-0002-5250-4185Tel./Ext.: 13312
Fax: 981-596904
E-Mail: alejo.carballeira@usc.es
ABOAL VIÑAS, JESUS RAMONMembro0000-0001-8310-2907
FERNANDEZ ESCRIBANO, JOSE ANGELMembro0000-0002-7629-6106
REAL RODRIGUEZ, CARLOSMembro0000-0002-5433-6728
RETUERTO FRANCO, JOSE CARLOS RUBENMembro0000-0002-9879-5512
VARELA RIO, ZULEMAMembro0000-0002-4751-7686
VAZQUEZ CASTRO, MARIA DOLORESMembro0000-0003-2715-5312
VILLARES PAZOS, RUBENMembro0000-0002-9635-4449
GIRALDEZ SUAREZ, PABLOIFP
Pacin Salvador, María do CarmeIFP
VAZQUEZ ARIAS, ANTONIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
CARLOS BRAIS CARBALLEIRA BRAÑA  Universidad católica Pontificia de Valparaiso (Chile)
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto