USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador estándar
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1451 - TERCEIRA XERACIÓN   [4581]

Datos grupo
Código: GI-1451
Nome Corto: TeXe
Nome Largo: Terceira Xeración
Departamento: Departamento de Pedagoxía e Didáctica
Contacto: TOURIÑAN LOPEZ, JOSE MANUEL - josemanuel.tourinan@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Desenvolvemento de sistemas educativos e planificación estratéxica da intervención.
 • Desenvolvemento de intervención pedagóxica, explicación e comprensión da intervención.
 • Desenvolvemento de funcións pedagóxicas e profesionalización da intervención.
 • Políticas educativas, globalización e sociedade civil.
 • Educación intercultural, fluxos migratorios e redes de cooperación ao desenvolvemento.
 • Sociedade do coñecemento, educación electrónica e xestión de recursos.
 • Educación en valores, cultura e civilización.
 • Pedagoxía xerontolóxica, educación permanente, educación de adultos e de persoas maiores
 • Museística: museos pedagóxicos e renovación educativa
 • Emigración transoceánica e educación popular en Galicia (séculos XVII-XX); identidades colectivas cultura e experiencias comunitarias dos galegos en América (ss. XIX-XX); e infancia e emigracións (ss. XIX-XX). Os galegos en América hoxe Avaliaciónd e necesidades e programas de intervención educativa
Servizos e Recursos
 • Asesoría Intervención pedagóxica Desenvolvemento de programas Xestión de recursos Planificación estratéxica Docencia e investigación Tecnoloxías de intervención Formación de persoas adultas
Palabras chave
 • Desenvolvemento; sistemas educativos; políticas educativas; educación en valores; interculturalidade; globalización; sociedade civil; dereitos; coñecemento da educación; intervención pedagóxica; funcións pedagóxicas; xestión cultural; profesionalización; profesionalismo; deontoloxía; decisións técnicas; sociedade do coñecemento; educación electrónica; redes de cooperación, xestión de recursos; educación de adultos; pedagoxía xerontolóxica, educación contínua; museística; museos pedagóxicos; renovación educativa
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
TOURIÑAN LOPEZ, JOSE MANUELCoordinador604980000-0002-7553-4483E-Mail: josemanuel.tourinan@usc.es
GOMEZ GOMEZ, MARIA CARMENMembro1136820000-0003-2090-5408
GONZALEZ BLANCO, MARIAMembro0000-0002-1011-4066
GUTIERREZ MOAR, Mª DEL CARMENMembro592810000-0001-8437-7160
LONGUEIRA MATOS, SILVANAMembro594300000-0002-5285-5524
NOVOA PEREZ, MARIA ISABELMembro
OLVEIRA OLVEIRA, MARIA ESTHERMembro597850000-0002-1914-6056
RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIOMembro60177
DOSIL ROSENDE, ALVAROIFP
SANABRIA FERNANDES, STEFANY MARIANIFP
VALLADARES DE VERA, TAMARAIFP0000-0002-8893-8241
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
VICENTE PEÑA SAAVEDRA  Universidade de Santiago de Compostela
JORGE GENARO SOTO CARBALLO  Universidad de Vigo
Mª del Carmen Pereira Domínguez  Universidad de Vigo
Mª Rosario Limón Mendizábal  Universidad Complutense de Madrid
Francisco Javier García Tobio  Centro de Supercomputación de Galicia
SARA LOPEZ GOMEZ  Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
ANABELA CARDOSO PINHEIRO  ADICE. ASSOCIAÇAO PARA O DESELVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADE
María de la Luz Balado Prieto  LaMalona-Xestión Cultural
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto