USC » Investigación » Investigación
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Unidades de Investigación

Os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (DOG 9-II-2004, BOE 22-04-2004) definen no capítulo II a Estructura Orgánica da USC.
Nesta estructura recollense tres tipos de unidades de especial relevancia para o funcionamento da actividade investigadora: os grupos de investigación, os departamentos e os institutos universitarios.

Os grupos de investigación son a unidades organizativas básicas da investigaicón. Están formados por persoal docente e investigador, investigadores en formación e persoal técnico que desenvolven a súa actividade en torno a liñas comúns de investigación. Están integrados nun ou varios departamentos ou institutos, e coordinados por un ou varios investigadores responsables.

Os departamentos son os órganos encargados da programación e do desenvolvemento do ensino e do apoio da investigación dunha área ou áreas de coñecemento. Entre as súas funcións están a coordinación da actividade investigadora realizada polos seus membros, individualmente ou formando parte de grupos de investigación e a formación do persoal docente e investigador da universidade.

Os institutos universitarios son centros destinados á investigación científica e técnica ou á creación artística. Os institutos universitarios poden ser: propios da Universidade de Santiago de Compostela, interuniversitarios ou mixtos, creados en colaboración con organismos públicos ou privados.

Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto