USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador avanzado
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1484 - GRUPO DE ÓPTICA-FOTÓNICA INTEGRADA, FEBRAS ÓPTICAS E METROLOXÍA ÓPTICA   []

Datos grupo
Código: GI-1484
Nome Corto: GOIFOMO
Nome Largo: Grupo de Óptica-Fotónica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Web: http://www.usc.es/aroptica/
Contacto: Telf.

Liñas de Investigación
 • Desenvolvemento de técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal, e técnicas fotolitográficas UV e litográficas Láser para a fabricación de macro e microestructuras ópticas e fotónicas e a súa aplicación a óptica e fotónica integradas, comunicacións ópticas (multiplexación) e astronomía óptica (óptica adaptativa).
 • Investigación e desenvolvemento de sensores e biosensores ópticos integrados de campo evanescente fabricados por intercambio iónico en vidro e compatibles con febras ópticas.
 • Optica e fotónica cuántica integrada: estudo teórico, deseño e simulación de dispositivos de procesado opto-cuántico baseados no acoplamento modal direccional para a súa aplicación en tecnoloxías da información cuántica por febras ópticas.
 • Desenvolvemento de técnicas e sistemas de metroloxía óptica por Interferometría estándar, holográfica e de "speckle" electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais, biomédicas e medioambientais.
 • Investigación dos límites sicofísicos da visión humana mediante as funcións de transferencia neuro-ocular espacial e temporal.
Servizos e Recursos
 • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.
 • Tecnoloxía de deposición de materiais de espesores nano e micrométrico.
 • Técnicas de procesado de materiais por intercambio iónico, irradiación Láser e litogtafía (Láser e UV).
 • Técnicas de caracterización óptica de materiais de espesor nano e micrométrico.
 • Fabricación de micromáscaras para óptica (e fotónica) integrada, e microelectrónica.
Palabras chave
 • Optica integrada; fotónica cuántica integrada; febras ópticas; sensores ópticos; física da visión; interferometría; ESPI; Intercambio iónico en vidrio; litografía; procesado Láser de materiais.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto