USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador avanzado
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Buscador estándar
Buscador avanzado
Normativa
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Memoria Campus Vida
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1484 - GRUPO DE ÓPTICA-FOTÓNICA INTEGRADA, FEBRAS ÓPTICAS E METROLOXÍA ÓPTICA

Datos grupo
Código: GI-1484
Nome Corto: GOIFOMO
Nome Largo: Grupo de Óptica-Fotónica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Web: http://www.usc.es/aroptica/
Contacto: Telf.

Liñas de Investigación
 • Desenvolvemento de técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal, e técnicas fotolitográficas UV e litográficas Láser para a fabricación de macro e microestructuras ópticas e fotónicas e a súa aplicación a óptica e fotónica integradas, comunicacións ópticas (multiplexación) e astronomía óptica (óptica adaptativa).
 • Investigación e desenvolvemento de sensores e biosensores ópticos integrados de campo evanescente fabricados por intercambio iónico en vidro e compatibles con febras ópticas.
 • Optica e fotónica cuántica integrada: estudo teórico, deseño e simulación de dispositivos de procesado opto-cuántico baseados no acoplamento modal direccional para a súa aplicación en tecnoloxías da información cuántica por febras ópticas.
 • Desenvolvemento de técnicas e sistemas de metroloxía óptica por Interferometría estándar, holográfica e de "speckle" electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais, biomédicas e medioambientais.
 • Investigación dos límites sicofísicos da visión humana mediante as funcións de transferencia neuro-ocular espacial e temporal.
Servizos e Recursos
 • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.
 • Tecnoloxía de deposición de materiais de espesores nano e micrométrico.
 • Técnicas de procesado de materiais por intercambio iónico, irradiación Láser e litogtafía (Láser e UV).
 • Técnicas de caracterización óptica de materiais de espesor nano e micrométrico.
 • Fabricación de micromáscaras para óptica (e fotónica) integrada, e microelectrónica.
Palabras chave
 • Optica integrada; fotónica cuántica integrada; febras ópticas; sensores ópticos; física da visión; interferometría; ESPI; Intercambio iónico en vidrio; litografía; procesado Láser de materiais.
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto