USC » Investigación » Investigación » Investigadores-Grupos » Buscador avanzado
Recursos de Investigación
Unidades de Investigación
Catálogo de Grupos de Investigación
Buscador estándar
Buscador avanzado
Normativa
Investigadores
Centros e Institutos de Investigación
Departamentos
Servizos de apoio á investigación
Informes de I+D da USC

Servizos á Investigación
Servizos a investigadores
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Ofertas de Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2017
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Prensa
Avisos
Eventos
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Guía de Convocatorias
Calculadora de contratos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1484 - GRUPO DE ÓPTICA-FOTÓNICA INTEGRADA, FEBRAS ÓPTICAS E METROLOXÍA ÓPTICA

Datos grupo
Código: GI-1484
Nome Corto: GOIFOMO
Nome Largo: Grupo de Óptica-Fotónica Integrada, Febras Ópticas e Metroloxía Óptica
Departamento: Departamento de Física Aplicada
Web: http://www.usc.es/aroptica/
Contacto: Liñares Beiras, Jesús - suso.linares.beiras@usc.es
Telf.981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
Liñas de Investigación
 • Desenvolvemento de técnicas de intercambio iónico en vidro e cristal, e técnicas fotolitográficas UV e litográficas Láser para a fabricación de macro e microestructuras ópticas e fotónicas e a súa aplicación a óptica e fotónica integradas, comunicacións ópticas (multiplexación) e astronomía óptica (óptica adaptativa).
 • Investigación e desenvolvemento de sensores e biosensores ópticos integrados de campo evanescente fabricados por intercambio iónico en vidro e compatibles con febras ópticas.
 • Optica e fotónica cuántica integrada: estudo teórico, deseño e simulación de dispositivos de procesado opto-cuántico baseados no acoplamento modal direccional para a súa aplicación en tecnoloxías da información cuántica por febras ópticas.
 • Desenvolvemento de técnicas e sistemas de metroloxía óptica por Interferometría estándar, holográfica e de "speckle" electrónico (ESPI), para aplicacións científicas, industriais, biomédicas e medioambientais.
 • Investigación dos límites sicofísicos da visión humana mediante as funcións de transferencia neuro-ocular espacial e temporal.
Servizos e Recursos
 • Técnicas de caracterización interferométrica de propiedades ópticas e mecánicas de materiais e obxectos.
 • Tecnoloxía de deposición de materiais de espesores nano e micrométrico.
 • Técnicas de procesado de materiais por intercambio iónico, irradiación Láser e litogtafía (Láser e UV).
 • Técnicas de caracterización óptica de materiais de espesor nano e micrométrico.
 • Fabricación de micromáscaras para óptica (e fotónica) integrada, e microelectrónica.
Palabras chave
 • Optica integrada; fotónica cuántica integrada; febras ópticas; sensores ópticos; física da visión; interferometría; ESPI; Intercambio iónico en vidrio; litografía; procesado Láser de materiais.
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
Liñares Beiras, JesúsCoordinadorTel./Ext.: 981-563100 Ext.:13501
Fax: 981-590485
E-Mail: suso.linares.beiras@usc.es
Montero Orille, CarlosMembro0000-0003-0180-9015
Moreno de las Cuevas, VicenteMembro
Móuriz Cereijo, María DoloresMembro
Nistal Fernández, María ConcepciónMembro
Prieto Blanco, XesúsMembro
Balado Souto, DanielIFP
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
Eduardo Fabián Mateo Rodríguez  NEC Corporation Japón
David Barral Raña  Universite Paris-Saclay, Francia
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto