USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Servizo de Xestión de Actividades de I+D (Xestión Económica de I+D)
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1809 - BIODIVERSIDADE E BOTÁNICA APLICADA

Datos grupo
Código: GI-1809
Nome Corto: BIOAPLIC
Nome Largo: Biodiversidade e Botánica Aplicada
Departamento: Departamento de Botánica
Web: http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/bioaplic/index.jsp
Contacto: GARCIA GONZALEZ, IGNACIO - ignacio.garcia@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Liña 1: AEROBIOLOXÍA E FENOLOXÍA Análise de tipos polínicos atmosféricos de maior indicencia alergóxena. Fenoloxía de variedades de vide e olivo cultivadas en Galicia..
 • Liña 2: BIOLOXÍA DAS PLANTAS Ecoloxía das plantas. Estudo cuantitativo da dinámica da vexetación. Ecoloxía forestal. Matogueiras. Composición, estrutura e rexeneración tralo lume. Estudo das sementes, xerminación e viabilidade. Caracterización de banco de sementes edáfico. Estudo do establecemento e crecemento inicial de planta forestal. Fenoloxía das árbores. Histoloxía e anatomía vexetal.
 • Liña 3: BIODIVERSIDADE FÚNXICA Biodiversidade fúnxica. Micoloxía en ambientes de interior e de exterior. Micoloxía e patoloxía vexetal. Control biolóxico das enfermidades das plantas
 • Liña 4: DENDROECOLOXÍA E XILOXÉNESE Análise de aneis de crecemento. Relacións clima-crecemento e dinámica forestal. Datacións dendrocronolóxicas e dendrocronoloxía histórica. Anatomía da madeira. Anatomía cuantitativa: análise dendrocronolóxica de elementos condutores. Dinámica cambial e formación da madeira.
 • Liña 5: FICOLOXÍA Ecoloxía e biodiversidade ficolóxica: algas dulceacuícolas (fitobentos e macrobentos) e mariñas (macrobentos). Taxonomía, flora e bioxeografía das algas dulceacuícolas e bentónicas mariñas. Indicadores do estado ecolóxico das masas de auga. As algas como indicadoras do cambio global. Uso dos sedimentos de lagoas para determinar a historia de cambios nos ecosistemas acuáticos.
 • Liña 6: APLICACIÓN DE MÉTODOS XEOMÁTICOS Ó ESTUDO DA BIODIVERSDIDADE • Caracterización e seguemento de elementos e características clave da biodiversidade a diferentes escalas • Cartografía da vexetación e a paisaxe a partir de datos de sensores remotos. • Modelos espacialmente explícitos de dinámicas espacio-temporais da biodiversidade. • Estudos cuantitativos da estructura e función de poboacións, hábitats e paisaxes. • Estudos de paisaxes rurales de valor natural e cultural.
 • Liña 7: ECOLOXÍA DO LUME. Dinámica de poboacións e comunidades vexetais tras incendio. Estratexias rexenerativas de plantas. Dinámica de especies invasoras en relación co lume. Banco de propágulos. Xerminación e desenrolo temperán de plántulas. Resposta da vexetación forestal ós usos tradicionais. Efectos dos Líquidos iónicos sobre as primeiras fases do ciclo de vida das plantas.
Servizos e Recursos
 • Liña 1 Estudos morfobiométricos de polen e esporas aplicados a taxonomía. Determinación da concentración atmosférica de polen e esporas fúnxicas cara a prevención de alerxias. Análise polínico de meles para a súa caracterización xeográfica e botánica. Historia da vexetación pretérita a través da identificación do pólen fósil en solos e xacementos arqueolóxicos. Servizo de información ambiental da calidade biolóxica do aire.
 • Liña 2 Estudos de biodiversidade forestal aplicados á conservación. Análise da xerminación e da viabilidade de sementes. Caracterización de bancos de sementes edáficos. Avaliación do crecemento inicial de especies forestais. Seguimento fenolóxico.
 • Liña 3 Estudos de micoloxía ambiental. Análise fúnxico de solos. Determinación de fungos fitopatóxenos. Análise da diversidade anatómica das plantas. Degradación biolóxica de xacementos arqueolóxicos e monumentos.
 • Liña 4 Datacións dendrocronolóxicas. Identificación de mostras de madeira. Análise de aneis de crecemento: avaliación do crecemento das árbores e procesos de sucesión e dinámica forestal. Elaboración de software para uso dendrocronolóxico e análise de imaxe aplicada á anatomía.
 • Liña 5 Análise cualitativo e cuantitativo do fitoplancton dulceacuícola. Incidencia da contaminación na ecoloxía e vexetación de algas dulceacuícolas e bentónicas mariñas. Monitorización do estado ecolóxico nos ríos, basado nas algas – desenvolvemento e reevaluación no ámbito da Directiva Marco da Auga en Europa e enfoques similares. Índices diatomolóxicos da calidade de augas continentais. Uso do fitoplancton no seguimento dos efectos da eutrofización en embalses.
 • Liña 6 Estudos florísticos. Evaluación do estado de conservación dos bosques naturais. Evaluación do biodeterioro en pedra de construccións. Uso dos liques como indicadores da contaminación atmosférica.
 • Liña 7: Análise de datos de sensores remotos de alta, media e baixa resolución. Rexistro e análise de imáxes RGB, 3D e multiespectrales de moi alta resolución mediante sensores sobre sistemas aéreos con pilotaxe remota (RPAS). Integración e análise de datos espaciais en Sistemas de Información Xeográfica (SIX). Integración de información ambiental na xestión da biodiversidade.
Palabras chave
 • palinoloxía; aerobioloxía; melisopalinoloxía; paleobotánica; conservación; biodiversidade; habitats forestais; histoloxía vexetal; anatomía vexetal; fenoloxía; xerminación; fungos; micoloxía; patoloxía vexetal; fitopatoloxía; biodiversidade fúnxica; control biolóxico; dendrocronoloxía; dendroecoloxía; anatomía cuantitativa da madeira; aneis de crecemento, xiloxénese; ficoloxía; biodiversidade ficolóxica; limnoloxía; medio marino; medio continental; índices biolóxicos; taxonomía, flora, ecoloxía, conservación especies protexidas, bioindicadores; liquenoloxía; biodeterioro; Teledetección; xeomática; sistemas de información xeográfica; análise de patróns espaciais e temporais da cobertura vexetal; habitats; RPAS; habitats; paisaxe.
Investigadores
Nome Cargo ORCID Contacto:
GARCIA GONZALEZ, IGNACIOCoordinador0000-0001-8460-2401E-Mail: ignacio.garcia@usc.es
AIRA RODRIGUEZ, MARIA JESUSMembro
CORNIDE PAZ, TERESAMembro
DIAZ VARELA, RAMON ALBERTOMembro
DIAZ VIZCAINO, ELVIRA ANTONIAMembro
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMENMembro
PEREZ DE LIS CASTRO, GONZALOMembro
REYES FERREIRA, OTILIAMembro
VAZQUEZ RUIZ DE OCENDA, ROSA ANAMembro0000-0002-1825-1129
CRUZ DE LA FUENTE, OSCARIFP
FERNANDEZ RIVEIRO, SHEILAIFP
BLANCO ARIAS, CESAR AGUSTINPA
REY FERNANDEZ, MONICAPA
SOUTO HERRERO, MANUELPA
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
MARIA FERNANDEZ GONZALEZ  Universidade de Vigo
María Eugenia López de Silanes Vázquez  Universidade de Vigo
María Graciela Paz Bermúdez  Universidade de Vigo
Francisco Javier Rodriguez Rajo  Universidade de Vigo
María del Carmen Seijo Coello  Universidade de Vigo
ANTON MANOEL LEIRA CAMPOS  Universidad de Salamanca
Teresa Irene Rojas Flores  Universidad de La Habana
Michel Almaguer Chávez  Universidad de La Habana
JUAN GARCIA DURO  Universidad de Bucarest
Tomasz Wazny   Universidad de Torun (Polonia)
Cristina Nabais   Universidade de Coimbra (Portugal)
Dende: Ata:
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto