USC » Investigación » Investigadores » Catálogo Grupos Inv.
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións
GI-1809 - BIODIVERSIDADE E BOTÁNICA APLICADA   [4688]

Datos grupo
Código: GI-1809
Nome Corto: BIOAPLIC
Nome Largo: Biodiversidade e Botánica Aplicada
Departamento: Departamento de Botánica
Web: https://investigacion.usc.gal/grupos/4688/detalle
Contacto: GARCIA GONZALEZ, IGNACIO - ignacio.garcia@usc.es
Telf.

Liñas de Investigación
 • Liña 1: AEROBIOLOXÍA E FENOLOXÍA Análise de tipos polínicos atmosféricos de maior indicencia alergóxena. Fenoloxía de variedades de vide e olivo cultivadas en Galicia..
 • Liña 2: BIOLOXÍA DAS PLANTAS Ecoloxía das plantas. Estudo cuantitativo da dinámica da vexetación. Ecoloxía forestal. Matogueiras. Composición, estrutura e rexeneración tralo lume. Estudo das sementes, xerminación e viabilidade. Caracterización de banco de sementes edáfico. Estudo do establecemento e crecemento inicial de planta forestal. Fenoloxía das árbores. Histoloxía e anatomía vexetal.
 • Liña 3: BIODIVERSIDADE FÚNXICA Biodiversidade fúnxica. Micoloxía en ambientes de interior e de exterior. Micoloxía e patoloxía vexetal. Control biolóxico das enfermidades das plantas
 • Liña 4: DENDROECOLOXÍA E XILOXÉNESE Análise de aneis de crecemento. Relacións clima-crecemento e dinámica forestal. Datacións dendrocronolóxicas e dendrocronoloxía histórica. Anatomía da madeira. Anatomía cuantitativa: análise dendrocronolóxica de elementos condutores. Dinámica cambial e formación da madeira.
 • Liña 5: FICOLOXÍA Ecoloxía e biodiversidade ficolóxica: algas dulceacuícolas (fitobentos e macrobentos) e mariñas (macrobentos). Taxonomía, flora e bioxeografía das algas dulceacuícolas e bentónicas mariñas. Indicadores do estado ecolóxico das masas de auga. As algas como indicadoras do cambio global. Uso dos sedimentos de lagoas para determinar a historia de cambios nos ecosistemas acuáticos.
 • Liña 6: APLICACIÓN DE MÉTODOS XEOMÁTICOS Ó ESTUDO DA BIODIVERSDIDADE • Caracterización e seguemento de elementos e características clave da biodiversidade a diferentes escalas • Cartografía da vexetación e a paisaxe a partir de datos de sensores remotos. • Modelos espacialmente explícitos de dinámicas espacio-temporais da biodiversidade. • Estudos cuantitativos da estructura e función de poboacións, hábitats e paisaxes. • Estudos de paisaxes rurales de valor natural e cultural.
 • Liña 7: ECOLOXÍA DO LUME. Dinámica de poboacións e comunidades vexetais tras incendio. Estratexias rexenerativas de plantas. Dinámica de especies invasoras en relación co lume. Banco de propágulos. Xerminación e desenrolo temperán de plántulas. Resposta da vexetación forestal ós usos tradicionais. Efectos dos Líquidos iónicos sobre as primeiras fases do ciclo de vida das plantas.
Servizos e Recursos
 • Liña 1 Estudos morfobiométricos de polen e esporas aplicados a taxonomía. Determinación da concentración atmosférica de polen e esporas fúnxicas cara a prevención de alerxias. Análise polínico de meles para a súa caracterización xeográfica e botánica. Historia da vexetación pretérita a través da identificación do pólen fósil en solos e xacementos arqueolóxicos. Servizo de información ambiental da calidade biolóxica do aire.
 • Liña 2 Estudos de biodiversidade forestal aplicados á conservación. Análise da xerminación e da viabilidade de sementes. Caracterización de bancos de sementes edáficos. Avaliación do crecemento inicial de especies forestais. Seguimento fenolóxico.
 • Liña 3 Estudos de micoloxía ambiental. Análise fúnxico de solos. Determinación de fungos fitopatóxenos. Análise da diversidade anatómica das plantas. Degradación biolóxica de xacementos arqueolóxicos e monumentos.
 • Liña 4 Datacións dendrocronolóxicas. Identificación de mostras de madeira. Análise de aneis de crecemento: avaliación do crecemento das árbores e procesos de sucesión e dinámica forestal. Elaboración de software para uso dendrocronolóxico e análise de imaxe aplicada á anatomía.
 • Liña 5 Análise cualitativo e cuantitativo do fitoplancton dulceacuícola. Incidencia da contaminación na ecoloxía e vexetación de algas dulceacuícolas e bentónicas mariñas. Monitorización do estado ecolóxico nos ríos, basado nas algas – desenvolvemento e reevaluación no ámbito da Directiva Marco da Auga en Europa e enfoques similares. Índices diatomolóxicos da calidade de augas continentais. Uso do fitoplancton no seguimento dos efectos da eutrofización en embalses.
 • Liña 6 Estudos florísticos. Evaluación do estado de conservación dos bosques naturais. Evaluación do biodeterioro en pedra de construccións. Uso dos liques como indicadores da contaminación atmosférica.
 • Liña 7: Análise de datos de sensores remotos de alta, media e baixa resolución. Rexistro e análise de imáxes RGB, 3D e multiespectrales de moi alta resolución mediante sensores sobre sistemas aéreos con pilotaxe remota (RPAS). Integración e análise de datos espaciais en Sistemas de Información Xeográfica (SIX). Integración de información ambiental na xestión da biodiversidade.
Palabras chave
 • palinoloxía; aerobioloxía; melisopalinoloxía; paleobotánica; conservación; biodiversidade; habitats forestais; histoloxía vexetal; anatomía vexetal; fenoloxía; xerminación; fungos; micoloxía; patoloxía vexetal; fitopatoloxía; biodiversidade fúnxica; control biolóxico; dendrocronoloxía; dendroecoloxía; anatomía cuantitativa da madeira; aneis de crecemento, xiloxénese; ficoloxía; biodiversidade ficolóxica; limnoloxía; medio marino; medio continental; índices biolóxicos; taxonomía, flora, ecoloxía, conservación especies protexidas, bioindicadores; liquenoloxía; biodeterioro; Teledetección; xeomática; sistemas de información xeográfica; análise de patróns espaciais e temporais da cobertura vexetal; habitats; RPAS; habitats; paisaxe.
Investigadores
Nome Cargo PIID ORCID Contacto:
GARCIA GONZALEZ, IGNACIOCoordinador590730000-0001-8460-2401E-Mail: ignacio.garcia@usc.es
AIRA RODRIGUEZ, MARIA JESUSMembro581740000-0002-1464-9199
CORNIDE PAZ, TERESAMembro586830000-0003-4088-7825
CRUZ DE LA FUENTE, OSCARMembro0000-0002-7661-0724
DIAZ TAPIA, PILARMembro
DIAZ VARELA, RAMON ALBERTOMembro587670000-0001-6094-2153
DIAZ VIZCAINO, ELVIRA ANTONIAMembro587700000-0002-0247-4424
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMENMembro594880000-0001-5814-1066
PEREZ DE LIS CASTRO, GONZALOMembro599040000-0002-7913-2190
REYES FERREIRA, OTILIAMembro600770000-0002-2276-7734
VAZQUEZ RUIZ DE OCENDA, ROSA ANAMembro605810000-0002-1825-1129
VELOSO FREIRE, JAVIERMembro1929500000-0002-7283-769X
IRIMIA YAÑEZ, DANIELIFP
RODRIGUEZ DORRIBO, PATRICIAIFP
BLANCO ARIAS, CESAR AGUSTINPA
LABORDA BARTOLOME, RAFAEL ALFONSOPA
IP Investigador Principal, IFP Investigación en Formación e Perfeccionamento, PA Persoal de Apoio
Colaboradores externos
Nome Institución
MARIA FERNANDEZ GONZALEZ  Universidade de Vigo
María Eugenia López de Silanes Vázquez  Universidade de Vigo
María Graciela Paz Bermúdez  Universidade de Vigo
Francisco Javier Rodriguez Rajo  Universidade de Vigo
María del Carmen Seijo Coello  Universidade de Vigo
Teresa Irene Rojas Flores  Universidad de La Habana
Michel Almaguer Chávez  Universidad de La Habana
JUAN GARCIA DURO  Universidad de Valladolid
Tomasz Wazny   Universidad de Torun (Polonia)
Cristina Nabais   Universidade de Coimbra (Portugal)
Antonia Dolores Asencio Martínez  Universidad de Elche
Dende: Ata:
Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto