USC » Research » Researchers » grants » 2021
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Convocatorias 2024
Convocatorias 2023
Convocatorias 2022
Convocatorias 2021
Convocatorias 2020
Convocatorias 2019
Convocatorias 2018
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Convocatorias 2021

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 2024

State: Open
Summary:

A consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar a convocatoria de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, para os anos 2024 e 2025 (código de procedemiento TR811A).

Segundo o artigo 6.4. da convocatoria "ningunha entidade poderá figurar en máis dunha solicitude individual”. O incumprimento desta norma dará lugar a que únicamente se dea validez á solicitude presentada en primerio lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figure a entidade incumpridora. Sen embargo, unha mesma entidade poderá figura na solicitude individual e ademais nunha ou varias solicitudes conxuntas, sempre que concorra nestas con diferentes entidades sociais". No caso de existir varias propostas individuais, compriría realizar unha preselección previa, establecéndo a USC un prazo interno ata o 9 de febreiro para amosar o interese nesta convocatoria.

Achégase modelo de DECLARACIÓN DE INTERESE, para cumprimentar e enviar á dirección investigacion@usc.es

DOG

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA XUNTA: TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social. - Sede Electrónica - Xunta de Galicia


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 01/03/2024
Links of interest: Open pageProxectos colaborativos Campus Terra 2024

State: Open
Summary:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, liderados por persoal investigador contratado con título de doutor, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estes estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 29/02/2024
Links of interest: Open pageVIII Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Tecnologías Accesibles

State: Open
Summary: Los proyectos de innovación, con una duración máxima de 12 meses, deben estar dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas, desde software a dispositivos, instrumentos o equipos, que puedan ser utilizados por o para personas con discapacidad. Las soluciones propuestas pueden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar la actividad y participación de estas personas en la sociedad, previniendo limitaciones o reduciendo las existentes; proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales; y/o favorecer el acceso, mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 03/04/2024
Links of interest: Open pagePremio 60 Aniversario Farmaindustria Jóvenes Investigadores

State: Open
Summary: Para apoyar la continuidad de sus proyectos de investigación en curso, el premio consistirá en una ayuda económica de 40.000 euros.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/03/2024
Links of interest: Open pagePrograma Investigo 2024

State: Open
Summary: Será obxecto das axudas a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, por parte de empresas que estean a investir en investigación e innovación na realización das iniciativas de investigación e innovación.
Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 06/03/2024
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-02/2024: Contratación no marco do programa propio de investigación Área de Investigación e Transferencia

State: Open
Summary:

FUNCIÓNS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación en modelización matemática, simulación numérica, optimización e control da ciencia e da industria relacionados con procesos baixo incerteza.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 26/02/2024
Links of interest: Open pagePremios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento 2024

State: Open
Summary:

Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do compromiso de responsabilidade social do Grupo BBVA no recoñecemento da investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento.

As candidaturas e a súa documentación poderán ser presentadas a partir do 1 de xaneiro e ata as 16 horas GMT do 30 de xuño de 2024, exclusivamente en lingua inglesa.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/06/2024
Links of interest: Open pageAxudas de apoio a etapa predoutorais 2024

State: Open
Summary: O obxectivo destas axudas consiste na contratación de persoal nas súas etapas iniciais constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, adquíranse as habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.
Financing institution: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Published in: Outros
Deadline: 19/03/2024
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact