USC » Research » Researchers » Scientific production
Research Resources
Research Groups
USC Researchers

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Scientific production

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2021

State: Open
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:
   
• Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
• Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
• Modalidade C: Proxectos de excelencia.

DOG


Financing institution: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Published in:
Deadline: 16/03/2021
Links of interest: Open pageAxudas de Apoio á Etapa de Formación Predoutoral 2021

State: Open
State: Closed
Summary:

No Diario Oficial de Galicia do día 27 de xaneiro de 2021 publicouse a orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación predoutoral 2021.


Financing institution: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Published in:
Deadline: 01/03/2021
Links of interest: Open pageConvocatoria de la XIV edición premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

State: Open
Summary:

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento constan de las siguientes categorías:

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas).

2. Biología y Biomedicina.

3. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

4. Ecología y Biología de la Conservación.

5. Cambio climático.

6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas.

7. Humanidades y Ciencias Sociales.

8. Música y Ópera.


Financing institution:
Published in:
Deadline: 30/06/2021
Links of interest: Open pageOrdinary Open Call 1/2021 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Closed
Summary:


The objective of this call is the recruitment of staff to collaborate in research activities and projects set out in the Annex to this call.

The hired staff will collaborate and work specifically and exclusively on the research activity or project for which they are hired, which is of a purpose-oriented nature and in any case, non-structural, and by means of external financing through participation  in public or private calls, execution of agreements, grants, etc.

The selection process will be merit based, through the evaluation of the criteria required for each position.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 18/02/2021
Links of interest: Open pageSubvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convención, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia

State: Open
Summary:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións que fomenten e promocionen a actividade congresual en Galicia, e proceder á súa convocatoria para os anos 2021-2022 (código de procedemento TU403A).

As actuacións subvencionables con cargo a estas axudas poderán ser cofinanciadas a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), caso en que deberán cumprirse as obrigas específicas e demais disposicións que se establecen ao respecto nestas bases reguladoras.

DOG


Financing institution:
Published in:
Deadline: 17/03/2021
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2018-2019. Resultados

State: Open
Summary:

Avaliación da Produción Científica 2018-2019


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open page


Ayudas


Axudas á publicación en aberto 2021

State: Open
Summary:

Esta convocatoria interna ten por obxecto mellorar a presenza da Universidade nos rankings internacionais incentivando a publicación en aberto nas máis prestixiosas publicacións do JCR, Scopus e outras bases de datos de recursos bibliográficos electrónicos de referencia, como CIRC, clasificación integrada de revistas científicas de Ciencias Sociais e Humanas.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/10/2021
Links of interest: Open pageAxudas Investigación ERC 2021

State: Open
Summary:

As axudas xestionadas polo Consello Europeo de Investigación (en diante ERC do seu nome en inglés, European Research Council) apoian ao persoal investigador de calquera nacionalidade que desexe realizar investigación na fronteira do coñecemento en calquera entidade ou organismo de investigación dos 27 Estados Membros da Unión Europea e países asociados ao Programa Marco da UE. A tal fin o ERC conta, entre outras, coas seguintes modalidades de axudas,

- ERC Starting Grant (StG): dirixida a apoiar ao persoal investigador, con entre dous e sete anos de experiencia tras rematar o seu doutoramento, para a creación do seu propio equipo de investigación independente.
- ERC Consolidator Grant (CoG): enfocada a apoiar ao persoal investigador, con entre máis de sete e até doce anos de experiencia tras rematar o seu doutoramento, co fin de consolidar o seu propio equipo de investigación independente.
- ERC Advanced Grant (AdG): para apoiar ao persoal investigador activo cun historial de logros científicos salientable nos últimos 10 anos e que lideren proxectos excelentes e altamente innovadores nos seus respectivos campos de investigación.
- ERC Synergy Grant (SyG): cuxo obxectivo é apoiar proxectos de investigación na fronteira do coñecemento que estean liderados por entre 1 a 4 investigadores/as principais que traballan conxuntamente e de xeito complementario para o seu desenvolvemento.

Información da convocatoria


Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open page


Contact
Head of Sector for i+D Human Resources
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.es
Head of Departmento
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.es
Contact
Search On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact