USC » Investigación » Investigadores » Produción Científica
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Produción Científica

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Contratos laborais


Convocatoria Pública extraordinaria 17/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación (urxente e de carácter excepcional)

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-14/2020: 2 contratos a xornada completa como investigadores con experiencia para o proxecto de investigación Sistema experto, axuda ao usuario e mellora de solucións

Estado: Aberta
Resume:

Licenciados/as, Enxeñeiros/as, Graduados/as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 08/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-15-2020: 2 contratos a xornada completa como investigadores con experiencia para o proxecto de investigación: Sistema experto, axuda ao usuario e mellora de solucións

Estado: Aberta
Resume:

Licenciados/as, Enxeñeiros/as, Graduados/as con Másteres relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñería e a Informática.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 08/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-16-2020: 1 contrato dun investigador/a para o proxecto de investigación no marco do proxecto SisAl Pilot

Estado: Aberta
Resume:

1 contrato como investigador/a para o proxecto de investigación no marco do proxecto SisAl Pilot concedido na convocatoria H2020-SC5-2019-2 coa temática CE-SC5-07-2018-2019-2020 - Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes (https://cordis.europa.eu/project/id/869268).


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 11/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


V Concurso Pitches de Investigación (GCU)

Estado: Aberta
Resume:

O Grupo Compostela de Universidades (GCU) convoca o V Concurso de pitches de investigación del Grupo Compostela de Universidades (GCU).

Toda a información atópase na páxina do Concurso de Pitches de Investigación.

A participación está aberta aos investigadores das universidades membro do GCU.

Prazo: ata o 7 de abril de 2021 (12:00 AM GMT) para presentar as súas candidaturas a través do formulario online.

Na edición 2021, o Grupo Compostela de Universidades concederá tres premios cunha contía económica de 1.000 €, 600 € e 300 €.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 07/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaPremio Fundación SENER a Mellor Tese Doutoral 2020

Estado: Aberta
Resume:

A Fundación  SENER, constituída no ano 2002 polo grupo de enxeñería e tecnoloxía SENER e a familia  Sendagorta, propietaria da empresa, ten definido como un dos seus principais obxectivos a promoción da excelencia no saber técnico. Con esta finalidade, unha liña de actuación da Fundación  SENER é o apoio á investigación que se realiza nas escolas e facultades de enxeñería.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Convocatoria de proxectos de Retos e Xeración de Coñecemento 2020

Estado: Aberta
Resume:

Vén de publicarse a convocatoria para o ano 2020 de axudas para a realización de proxectos para a realización de proxectos de I+D+i que inclúen as modalidades RETOS INVESTIGACIÓN e XERACIÓN DO COÑECEMENTO correspondentes ao programa Estatal de I+D+I.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas para o Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da Innovación

Estado: Aberta
Resume:

- Incrementar a cultura científica, tecnolóxica e innovadora da sociedade española.
- Incrementar a difusión dos resultados de investigación científico-técnica e da innovación financiados con fondos públicos.
- Fomentar e incentivar o achegamento da ciencia, a tecnoloxía e a innovación aos cidadáns acurtando distancias entre o mundo científico e tecnolóxico e a sociedade en xeral.
- Mellorar a educación científico–técnica da sociedade en todos os niveis.
- Impulsar a participación activa da sociedade en actividades de divulgación científica.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en: Outros
Prazo: 27/01/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contacto
Xefe Sección de Xestión de RRHH de I+D
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.es
Xefe de Negociado
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.es
Enlaces
Consulta On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto