USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Guía de Convocatorias

 » 


Convocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

Estado: Abierta
Resumen: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en:
Plazo: 31/01/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaProyectos de colaboración público-privada 2022

Estado: Abierta
Resumen: Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que estimule la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado.
Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en:
Plazo: 07/03/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma investigación fundamentos Fundación BBVA 2022

Estado: Abierta
Resumen:

El Programa Fundamentos está abierto a proyectos liderados por hasta tres investigadores principales de una o más disciplinas, pudiendo incorporar también investigadores adscritos a centros de cualquier otro país.

Se concederá un máximo de 5 ayudas con un importe bruto máximo de 600.000 euros por proyecto. El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados será de 3 años.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/05/2023 a las 18:00 h.
Enlace de interés: Abrir páxinaAyudas a la investigación Fundación Francisco Soria Melguizo

Estado: Cerrarda
Resumen:

A Fundación Francisco Soria Melguizo lanza unha nova convocatoria de Axudas á Investigación, correspondentes ao exercicio 2022. Con esta nova convocatoria, a Fundación quere impulsar o avance do coñecemento biomédico mediante unha investigación de excelencia, innovadora e con orientación traslacional, que poida contribuír á loita contra os problemas de saúde de máxima relevancia e que teñan un alto impacto social.

A convocatoria de axudas, dotada con 650.000 euros, divídese en dous apartados. A primeira, dirixida a colectivos pertencentes ao Centro de Investigación Biomédica en Rede (CIBER), destinarase ao financiamento da investigación sobre resistencias antimicrobianas que propoña solucións no seu diagnóstico, prevención e/ou tratamento, destinando ao proxecto seleccionado unha contía de 325.000 euros. A segunda, aberta a grupos de investigación de centros públicos ou privados, apoiará a investigación no ámbito do envellecemento saudable, e está dotada coa mesma contía.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 4 de outubro de 2022 ás 20:00 horas, hora peninsular española. (VER CONVOCATORIA). Todas as solicitudes presentaranse cubrindo o modelo de solicitude que se adxunta como anexo. Este formulario deberá enviarse ao enderezo electrónico ayudas2022@fundacionsoriamelguizo.org indicando no asunto da mensaxe Convocatoria de Subvencións para a Fundación Francisco Soria Melguizo, o número da sección á que se presenta (1 ou 2) e o nome de o investigador principal. (Ex. Convocatoria de subvencións Fundación Soria Melguizo, Sección 2, PI: Pedro XXXX).


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 04/10/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria 2022 Liñas Estratéxicas do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

Estado: Cerrarda
Resumen:

Convocatoria 2022 de proxectos de I+D+i en liñas estratéxicas do "Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023”.

BOE

Prazos de presentación de solicitudes: 1 de Xullo de 2022 (Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación (5 de Xullo as 14:00h.), é necesario que toda a documentación para a presentación da mesma estea subida na Sede Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo.).


Entidad Convocante: Agrupación Europea de Cooperación Territorial (GNP-AECT)
Publicado en: Outros
Plazo: 05/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvenciones para la realización de proyectos de I+D+i relacionados con las funciones del Organismo

Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de la presente Resolución es efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i en las materias que, enmarcadas dentro de los programas de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante CSN).


Entidad Convocante:
Publicado en:
Plazo: 24/07/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria subvención para a realización de posgraos de estudos feministas e de xénero e actividades do ámbito universitario realacionadas coa igualdade 2022

Estado: Cerrarda
Resumen:

Concesión de subvencións públicas, co obxectivo de realizar posgraos de estudos de xénero conducentes á obtención do título de máster universitario e de Doutora ou Doutor, así como actividades do ámbito universitario relacionadas coa igualdade.

Convocatoria

Declaración de interese


Entidad Convocante: Instituto de las Mujeres
Publicado en: Outros
Plazo: 08/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable en España

Estado: Cerrarda
Resumen:

- Financiamento de proxectos e iniciativas cuxas finalidades sexan o impulso, a promoción e a aliñación de políticas públicas, así como a realización de actividades para o fortalecemento e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

- O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 20 de xuño.

- As solicitudes deben presentarse dende esta Área de Investigación, establecéndose un prazo interno ata o 13 de xuño para o envío da documentación por parte dos investigadores interesados.


Entidad Convocante: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Publicado en: Outros
Plazo: 20/06/2022
Enlace de interés: Abrir páxinaSubvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023

Estado: Abierta
Resumen:

Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Instituto de salud Carlos III.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Resoluci%C3%B3n.pdf

Plazo de solicitudes ( ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022).

https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-B-2022-3791.pdf

Los participantes que presenten solicitudes donde la entidad gestora sea la USC deberán comunicarlo al siguiente correo electrónico: recursoshumanos.investigacion@usc.es

El plazo interno para que la USC pueda validar su solicitud finaliza  5 días de antes del fecha fin de presentación de solicitudes de cada modalidad.


Entidad Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Publicado en:
Plazo: ver convocatoria apartado quinto de Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto